Kitap İncelemesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hafsa Kesgin, İslam Hukukunda Kürtaj

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 323 - 327, 31.12.2021
https://doi.org/10.53352/tevilat.1033830

Öz

İslam Hukukunda Kürtaj, Hafsa Kesgin tarafından kaleme alınmış, 200 sayfa, Kitabî Yayınları tarafından 2018 yılında baskısı yapılmış, beş ana bölüm ve sonuç kısmından oluşan bir kitaptır. Kitaptaki yazılar, “Kavramsal Çerçeve”, “Kürtaj Sorununa Yaklaşım”, “Diğer İnanç Sistemlerinde ve Modern Hukukta Kürtaj”, “İslam Hukukunda Kürtaj”, “Kürtaj Tartışmalarının İslam Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı beş ana başlık altında toplanmaktadır. Yazar, giriş bölümünde kürtajın yani gebeliğin sonlandırılmasının geçmişten günümüze tartışma konusu olageldiğini ve dolayısıyla pozitif hukuk, İslam hukuku, tıp, sosyoloji, ahlak, felsefe gibi pek çok disiplinin ilgi alanına girdiğini belirterek kürtaj olayının az veya çok hayatın bütün alanlarını ilgilendirdiğini ileri sürmüştür. Yazar, kürtajın daha çok Batılı Feministler olmak üzere günümüzde kadın hakları bağlamında gündeme getirildiği, kadının özgürlüğünü kısıtlayıcı bir etken olarak görüldüğü, kadın haklarıyla yaşam hakkının (ceninin yaşam hakkının) karşı karşıya getirilip ikinci durumun yokluğunun savunulduğunu belirtmektedir. Yazar böyle tek taraflı bir perspektiften bakmanın yani sadece kadın hakları ya da sadece cenin hakkı açısından bakmanın meselenin tıkanmasına ve iki taraftan birinin hakkının ihlaline neden olacağını bu yüzden meselenin çift taraflı olarak ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca meselenin disiplinler arası olarak ele alınmasının daha geniş kitleye hitap etmesi açısından gerekli olduğunu vurgulamaktadır....

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İlahiyat
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Fatma Nur AKKURT (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İSLAM HUKUKU (YL) (TEZLİ)
0000-0002-8858-5327
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Akkurt, Fatma Nur . "Hafsa Kesgin, İslam Hukukunda Kürtaj". Tevilat 2 / 2 (Aralık 2021): 323-327 . https://doi.org/10.53352/tevilat.1033830