Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sünnet- Vahiy İlişkisi

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 383 - 390, 31.12.2022
https://doi.org/10.53352/tevilat.1210534

Öz

Sünnet- vahiy ilişkisi kaynak, bağlayıcılık ve eşdeğer nazarında tartışılan konulardandır. Yaratan ile yaratılan arasındaki iletişimin şekli olan vahiy, peygamberler aracılılığı ile gerçekleşmektedir. Kur’ân’ın hücceti kabul edilmesine rağmen sünnetin dinin referansı olup olmadığı tartışılmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.v) Kur’ân ayetlerini tebliğ, tefsir, tebyin, tatbik etmekle birlikte din alanında da bazı hüküm ve esaslar koymuş, icraatlarda bulunmuştur. Hz. Peygamber'in kararlarındaki yanılgısı vahyin "tashihiyle", isabetliliği de "teyit/takririyle" karşılanmıştır. Bu yaklaşım, “nübüvvet” ve “beşer” arasındaki dengeyi göstermektedir. Kur’an’da Hz. Peygamber’e hem kitap hem de hikmet verildiği bildirilmiştir. Hz. Peygamber ve sahabiler de ikisinin arasını ayırmamış birbirine muadil görmüşlerdir.

Mustafa Genç, Sünnet- Vahiy İlişkisi (İstanbul: Beka Yayıncılık, 2015), 512 sayfa, ISBN: 9786054041466

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 383 - 390, 31.12.2022
https://doi.org/10.53352/tevilat.1210534

Öz

The Sunnah-revelation relationship is one of the issues discussed in terms of source, binding and equivalent. Revelation, which is the form of communication between the creator and the creature, takes place through prophets. Although the proof of the Qur'an is accepted, it is debated whether the sunnah is the reference of religion. While the Prophet Muhammad (pbuh) communicated, interpreted, and applied the verses of the Qur'an, he also put some rules and principles in the field of religion and performed actions. The Prophet's mistake in his decisions was met with the "correction" of the revelation, and the accuracy with the "confirmation". This approach shows the balance between “prophecy” and “human”. In the Qur'an, it is reported that the Prophet was given both the book and wisdom. The Prophet and the Companions did not distinguish between the two and saw them as equivalent to each other

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Bölüm Kitap Tanıtımları
Yazarlar

Sümeyra KOÇER 0000-0001-8113-1747

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD KOÇER, Sümeyra. “Sünnet- Vahiy İlişkisi”. Tevilat 3/2 (Aralık 2022), 383-390. https://doi.org/10.53352/tevilat.1210534.