Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ

Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 2, 73 - 85, 23.08.2017
https://doi.org/10.21653/tfrd.336350

Öz

Amaç: Bu araştırmadaki temel amaç Türkiye’de yürütülmekte olan fizyoterapi lisans eğitim programlarının son sınıf öğrencileri ile programı yürüten öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesiydi. Diğer amaçlar öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim programıyla ilgili memnuniyet düzeylerini karşılaştırmak ve öğrencilerin öğretim elemanlarından memnuniyet
düzeylerini belirlemekti.
Yöntem: Bu çalışmaya fizyoterapist mezun etmekte olan beş üniversitedeki lisans programına kayıtlı 348 son sınıf öğrencisi (yaş ortalaması: 22,86±1,56 yıl) ve bu programlarda görevli 69 öğretim elemanı (yaş ortalaması: 37,38±2,86 yıl) dahil edildi. Katılımcıların programlarındaki eğitim hizmetleri ile ilgili görüşleri iki anketle sorgulandı. Anket-1 (18 madde) eğitim programının
içeriği, fiziksel ortam gibi alanlarla ilgili geribildirimleri yansıtan ifadelerden oluşmaktaydı. Anket-2 (20 madde) ise, öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirdikleri anketti.
Sonuçlar: Anket-1’in sonuçlarına göre, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının memnuniyet düzeyleri, eğitim programının içeriği, stajların etkinliği ve genel memnuniyet kategorilerinde en yüksekti. Fiziksel ortam, araç-gereç yeterliliği ve sınav kategorilerinde en düşüktü. Anket-2’nin sonuçlarına göre, öğrencilerin memnuniyet düzeyleri iletişim becerileri, sınav ve not verme kategorilerinde en düşüktü. Ders hazırlığı, mesleki bilgilendirme ve konu anlatım becerisi kategorilerinde en yüksekti.
Tartışma: Sonuçlar, Türkiye’de fizyoterapi eğitiminin kalitesini artırmak için son sınıf öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının geri bildirimlerinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • 1. Algun C. Fizyoterapi eğitiminde bilinmeyenler. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2013;27(1):22-5.
 • 2. Türkiye Fizyoterapistler Derneği. Fizyoterapistlik Mesleğinde Yeniden Yapılanma ve Strateji Belirleme Çalıştayı. 30 Kasım-1 Aralık 2013, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 3. Hayes KW, Huber G, Rogers J, Sanders B. Behaviors that cause clinical instructors to question the clinical competence of physical therapist students. Phys Ther. 1999;79(7):653-67.
 • 4. Morren KK, Gordon SP, Sawyer BA. The relationship between clinical instructor characteristics and students’ perceptions of clinical instructor effectiveness. J Phys Ther Educ. 2008;22(3):52-63.
 • 5. Buccieri KM, Schultze K, Dungey J, Kolodziej T, Malta S, Marocco S, et al. Self-reported characteristics of physical therapy clinical instructors: comparison to the American Physical Therapy Association’s guidelines and self-assessments for clinical education. J Phys Ther Educ. 2006;20(1):47-55.
 • 6. Anderson G. Fundamentals of educational research. Bristol: The Falmer Press; 1990.
 • 7. American Physical Therapy Association. A Physical therapist student evaluation: clinical experience and clinical instruction survey. Alexandria: American Physical Therapy Association; 2010.
 • 8. Robins LS, Gruppen LD, Alexander GL, Fantone JC, Davis WK. Predictive model of student satisfaction with the medical school learning environment. Acad Med. 1997;72(2):134-9.
 • 9. Learning and development principles. http://www.csp.org.uk/publications/curriculum-framework-qualifying-programmes-physiotherapy.Erişim tarihi: 15 Aralık 2014.
 • 10. Kocaeli Üniversitesi öğrenci memnuniyet anketi. http://tip.kocaeli.edu.tr/calistay2010/anket/anket-yorum-ogrenci.doc. Erişim tarihi: 2 Şubat 2013.
 • 11. Housel N, Gandy J. Clinical instructor credentialing and its effect on students’ clinical performance outcomes. J Phys Ther Educ. 2008;22(3):43-51.
 • 12. Student Satisfaction Inventory (SSI). https://www.noellevitz.com/student-retention-solutions/satisfaction-priorities-assessments/student-satisfaction-inventory. Erişim tarihi: 9 Şubat 2013.
 • 13. Ziaee V, Ahmadinejad Z, Morravedji AR. An evaluation on medical students’ satisfaction with clinical education and its effective factors.Med Educ Online. 2004;9(1):4365.
 • 14. Schwartz MD, Linzer M, Babbott D, Divine GW, Broadhead E. Medical student interest in internal medicine. Initial report of the society of general internal medicine interest group survey on factors influencing career choice in internal medicine. Ann Intern Med. 1991;114(1):6-15.
 • 15. Devebakan N, Koçdor H, Musal B, Güner G. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim kalitesinin arttırılması kapsamında öğrencilerin eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.2003;5(2):30-44.
 • 16. Neumayer L, Kaiser S, Anderson K, Barney L, Curet M, Jacobs D, et al. Perceptions of women medical students and their influence on career choice. Am J Surg. 2002;183(2):146-50.
 • 17. Emery MJ. Effectiveness of the clinical instructor: students’ perspective. Phys Ther. 1984;64(7):1079-83.
 • 18. Jarski RW, Kulig K, Olson RE. Allied health perceptions of effective clinical instruction. J Allied Health. 1989;18(5):469-78.
 • 19. Jarski RW, Kulig K, Olson RE. Clinical teaching in physical therapy: student and teacher perceptions. Phys Ther. 1990;70(3):173-8.
 • 20. Buccieri KM, Pivko S, Olzenak DL. How does a physical therapist acquire the skills of an expert clinical instructor? J Phys Ther Educ. 2011;25(2):17-25.
 • 21. Wetherbee E, Nordrum JT, Giles S. Effective teaching behaviours of APTA credentialed versus no credentialed clinical instructors. J Phys Ther Educ. 2008;22(1):63-74.
 • 22. Giles S, Wetherbee E, Johnson S. Qualifications and credentials of clinical instructors supervising physical therapist students. J Phys Ther Educ. 2003;17(2):50-5.
 • 23. Page CG, Ross IA. Instructional strategies utilized by physical therapist clinical instructors: an exploratory study. J Phys Ther Educ. 2004;18(1):43-9.
 • 24. American Physical Therapy Association The commission on accreditation in physical therapy education evaluative criteria physical therapy programs. Physical Therapy Evaluative Criteria. Alexandria: American Physical Therapy Association; 2013.
 • 25. Scully RM, Shepard KP. Clinical teaching in physical therapy education: an ethnographic study. Phys Ther. 1983;63(3):349-58.
 • 26. Shoaf LD. Comparison of the student site computer matching program and manual matching of physical therapy students in clinical education. J Phys Ther Educ. 1999;13(1):39.
 • 27. Kelly SP. The exemplary clinical instructor: a qualitative case study. J Phys Ther Educ. 2007;21(1):63-9.
 • 28. Plack M, Driscoll M. Filters: individual factors that influence us as teachers and learners. Plack M, Driscoll M, eds. Teaching and learning in physical therapy from classroom to clinic. Thorofare: Slack; 2011: p. 16.
 • 29. Healey WE. Physical therapist student approaches to learning during clinical education experiences: a qualitative study. J Phys Ther Educ. 2008;22(1):49-57.
 • 30. Laitinen-Vaananen S, Talvitie U, Luukka MR. Clinical supervision as an interaction between the clinical educator and the student. Physiother Theory Pract. 2007;23(2):95-103.
 • 31. Erden A, Cavlak U. Fizyoterapi eğitimi konusunda mezuniyet dönemi öğrencilerinden ve öğretim elemanlarından alınan geri bildirimlerin incelenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi. Çakır İA, İşman A, Birol C, Eskicumalı A, eds. In: International Teacher Education Conference; 2014 February 5-7; Dubai: Proceedings Book; 2014: p. 993-9.
 • 32. Boomsma A. The robustness of Lisrel against small sample size in factor analysis models. In: Jorssekog K, H. Wold H, eds. Systems under indirect observation: causality, structure and prediction. Amsterdam: North Holland; 1982: p. 10.
 • 33. Harris M, Schaubroeck J. Confirmatory modeling in organizational behavior human resource management: issues and applications. J Manage. 1990;6(2):337-60.
 • 34. Marsh WH, Hau TK. Confirmatory factor analysis: strategies for small sample sizes, Statistic strategies for small sample sizes. In: Hoyle RH, editor. Statistical strategies for small sample research. Thousand Oaks, CA: Sage; 1999.
 • 35. Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 3rd ed. New York: Harper Collin; 1996.
 • 36. Akgül A. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri SPSS uygulamaları. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu; 1997.
 • 37. Tavşancıl, E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 2nd ed. Ankara: Nobel Basımevi; 2005.
 • 38. Kanık A, Orekici Temel G, Ersöz Kaya İ. Fleiss Kappa ve Krippendorff Alpha uyum katsayılarının örneklem genişliği, değerlendirici sayısı ve kullanılan ölçeğin kategori sayısından etkilenme durumları üzerine bir benzetim çalışması. Türkiye Klinikleri J Biostat. 2010;2(2):74-81.
 • 39. Viera AJ, Garrett JM. Understanding interobserver agreement: the Kappa statistic. Fam Med. 2005;37(5):360-3.
 • 40. Baki A, Bütüner SÖ. Matematiksel bilginin doğasına yönelik bir inanç ölçeği geliştirme çalışması. NWSA. 2010;5(4):1994-2005.
 • 41. Can T. Bakas Caregiving Outcomes Scale’in (Bakas Bakım Verme Etki Ölçeği) Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliliği. Pamukkale Üniversitesi, Doktora Tezi; 2010.
 • 42. Gangaway LM, Stancanelli J. Factors influencing student decision making for clinical site selection. J Allied Health. 2007;36(2):124-141.
 • 43. Jensen GM, Mostrom E. Curriculum design for physical therapy educational programs. Handbook teaching and learning for physical therapists. 3th ed. St Louis: Elsevier Butterworth Heinemann; 2013: p. 6.
 • 44. Jensen GM, Mostrom E. Preparation for teaching in clinical settings. Handbook teaching and learning for physical therapists. 3th ed. St Louis: Elsevier Butterworth Heinemann; 2013: p. 132.
 • 45. Ettinger ER. Role modeling for clinical educators. Optometr Educ. 1991;16(2):60-2.
 • 46. Barr SJ, Gwyer J, Talmor Z. Evaluation of clinical education centers in physical therapy. Phys Ther. 1982;62(6):850-61.
 • 47. Yuong S, Shaw DG. Profiles of effective college and university teachers. High Educ. 1999;70(6):670-86.
 • 48. Kelly SP. Clinical instruction in physical therapy: novice and expert approaches to instructional reasoning. Doctoral Dissertation, Ova South-Eastern University United States; 2008: p. 8.
 • 49. Plack MM. The development of communication skills, interpersonal skills and a professional identity within a community of practice. J Phys Ther Educ. 2006;20(1):37-46.
 • 50. Wetherbee E, Peatman N, Kenney D, Cusson M, Applebaum D. Standards for clinical education: a qualitative study. J Phys Ther Educ. 2010;24(3):35-43.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu ERDEN>

0000-0002-8698-7648
Türkiye


Uğur CAVLAK>

Türkiye


Kemal TURHAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 28, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tfrd336350, journal = {Fizyoterapi Rehabilitasyon}, issn = {1300-8757}, eissn = {2148-0109}, address = {}, publisher = {Türkiye Fizyoterapistler Derneği}, year = {2017}, volume = {28}, number = {2}, pages = {73 - 85}, doi = {10.21653/tfrd.336350}, title = {TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ}, key = {cite}, author = {Erden, Arzu and Cavlak, Uğur and Turhan, Kemal} }
APA Erden, A. , Cavlak, U. & Turhan, K. (2017). TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ . Fizyoterapi Rehabilitasyon , 28 (2) , 73-85 . DOI: 10.21653/tfrd.336350
MLA Erden, A. , Cavlak, U. , Turhan, K. "TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ" . Fizyoterapi Rehabilitasyon 28 (2017 ): 73-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tfrd/issue/31060/336350>
Chicago Erden, A. , Cavlak, U. , Turhan, K. "TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ". Fizyoterapi Rehabilitasyon 28 (2017 ): 73-85
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ AU - ArzuErden, UğurCavlak, KemalTurhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21653/tfrd.336350 DO - 10.21653/tfrd.336350 T2 - Fizyoterapi Rehabilitasyon JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 85 VL - 28 IS - 2 SN - 1300-8757-2148-0109 M3 - doi: 10.21653/tfrd.336350 UR - https://doi.org/10.21653/tfrd.336350 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Fizyoterapi Rehabilitasyon TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ %A Arzu Erden , Uğur Cavlak , Kemal Turhan %T TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ %D 2017 %J Fizyoterapi Rehabilitasyon %P 1300-8757-2148-0109 %V 28 %N 2 %R doi: 10.21653/tfrd.336350 %U 10.21653/tfrd.336350
ISNAD Erden, Arzu , Cavlak, Uğur , Turhan, Kemal . "TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ". Fizyoterapi Rehabilitasyon 28 / 2 (Ağustos 2017): 73-85 . https://doi.org/10.21653/tfrd.336350
AMA Erden A. , Cavlak U. , Turhan K. TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2017; 28(2): 73-85.
Vancouver Erden A. , Cavlak U. , Turhan K. TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2017; 28(2): 73-85.
IEEE A. Erden , U. Cavlak ve K. Turhan , "TÜRKİYE’DE FİZYOTERAPİ EĞİTİMİ MEMNUNİYET DÜZEYİ", Fizyoterapi Rehabilitasyon, c. 28, sayı. 2, ss. 73-85, Ağu. 2017, doi:10.21653/tfrd.336350