Amaç

Derginin amacı; kanıta dayalı, hakemler tarafından gözden geçirilmiş klinik bilgilerin ve orijinal araştırmaların yayılması, ilgili ve tartışmalı mesleki konuların ele alınması yoluyla hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde mükemmelliğe ulaşmayı teşvik etmektir.

Kapsam

Türk Hemşireler Derneği Dergisi, Türk Hemşireler Derneği’nin resmi ve bilimsel yayın organıdır. Türk Hemşireler Dergisi, ilk olarak 1950 yılında yayın hayatına başlamış ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etmiştir. Türk Hemşireler Dergisi, Haziran 2020 yılından itibaren Türk Hemşireler Derneği Dergisi  (ISSN-2717-9486) olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan ulusal ve uluslararası, süreli, açık erişimli ve ücretsiz bir yayın olarak yılda iki kez yayımlanmakta ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'nde indekslenmektedir.

Dergi Künyesi

Dergi Adı:Türk Hemşireler Derneği Dergisi

Dergi Kısa Adı: THDD 

ISSN: 2717-9486