Editör Kurulu

Azize KARAHAN (Editör), kazize@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Hülya BULUT (Editör Yardımcısı), hulyadenizbulut@gmail.com, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Azize ATLI ÖZBAŞ (Editör Yardımcısı), azeozbas@gmail.com, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Sultan KAV (Dil Editörü), skav@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ebru TÖRÜNER (Dil Editörü), ebrudan@yahoo.com, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Zehra GÖÇMEN BAYKARA (Etik Danışma Kurulu), gocmenzehra@yahoo.com, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Erdem KARABULUT (İstatistik Editörü), ekarabul@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD
Barbara B. COCHRANE (Yurtdışı Danışman), barbc@uw.edu., Healthy Aging University of Washington School of Nursing, USA
Neşet HİKMET (Yurtdışı Danışman), nhikmet@cec.sc.edu, Integrated Information Technology College of Engineering and Computing, University of South Carolina, USA
Mahmud KHAN (Yurtdışı Danışman), mkhan@mailbox.sc.edu, Health Services Policy and Management Arnold School of Public Health University of South Carolina, Columbia, South Carolina USA

Yayın veya Danışma Kurulu

Sevilay ŞENOL ÇELİK (Dernek Adına Sahibi), sevilays@hotmail.com, TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
Sevilay ŞENOL ÇELİK (Yazı İşleri Müdürü), sevilays@hotmail.com, TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ
Sevcan AVCI IŞIK (Sekreter), sevcanhunter@gmail.com, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Sekreter), ozdemir.z@hotmail.com, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Deniz ÖZTÜRK (Baskıya Hazırlama), deniz__genc@hotmail.com, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Ayşe Gül ATAY DOYĞACI (Baskıya Hazırlama), aysegulad@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sabri KOVANCI (Baskıya Hazırlama), sabri.kovanci@hotmail.com,  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Sabri Karahan (Teknik İletişim), sabri.karahan@hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi