Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 33, 1 - 26, 30.06.2018

Öz

Günümüzde örgütler gelişen teknolojilerle beraber birçok değişiklikle karşı karşıya gelmektedir. Bu çalışmanın amacı yükseköğretim kurumlarında bilgi yönetimi ve karar verme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda bilgi, bilgi yönetimi ve karar verme üzerinde durulmuştur. Bilgi edinme ve bilgi yönetim kapasitelerinin karar verme kapasitesine ne ölçüde katkıda bulunduğuna odaklanarak, üniversite yöneticilerinin karar verme etkinliği ile bilgi yönetimi ilişkisi ampirik olarak elde edilen veriler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Bilgi Yönetimi, Melbourne Karar Alma I-II ölçekleri kullanılarak değişkenler incelenmiştir. Yapılan araştırma İstanbul ilindeki 31 vakıf üniversitesindeki yönetim düzeyi çalışanlarına uygulanmış ve 239 geri dönüş elde edilmiştir. Araştırma sonuçları göre yöneticilerin bilgi paylaşımı düzeyi karar vermede özsaygı düzeyini arttırmaktadır. Ayrıca yöneticilerin bilgi toplama ve bilgi paylaşımı düzeylerinin dikkatli karar verme düzeyini etkilediği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Stephen, P. O. (2015). Impact Evaluation of the Information Management on the Decision-Making Effectiveness of Administrators in the Nigerian Universities. Public Policy and Administration Review, 3(1), 71-79.
 • Keller, G. (1983). Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education. The Jhons Hopkins University Press Baltimore and London .
 • Şekercioğlu, G. (2011). Alanyazın Taraması. Ö. Çoluk içinde, Araştırma Yöntemleri (s. 33-45). Ankara: Edge Akademi.
 • Arslankaya, S. (2007). Kurumsal Bilgi Yönetimi Modeli. Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Abdullah, R., Selamat, M. H., Sahibudin, S., & Alias, R. A. (2005, Mart). A Framework for Knowledge Management System Implementation in Collaborative Environment for Higher Learning Instiıtution. Journal of Knowledge Management Practice, 39-54.
 • Barutçugil, P. D. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bensghir, D. T. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Bhatt, G. D. (2001). Knowledge Management in Organizations: Examining The Interaction Between Technologies, Techniques, and People. Journal of Knowledge Management, 5(1), 68-75.
 • Çakar, N. D., Yıldız, S., & Dur., S. (2010). Bilgi Yonetimi ve Orgutsel Etkinlik Iliskisi Örgüt Kültürü ve Örgüt Yapısının Temel Etkileri. Ege Akademik Bakis, s. 71-93.
 • Bruin, W. B., Parker, A. M., & Fischhoff, B. (2007). Individual Differences in Adult Decision Making Competence. Journal of personality and Social Psychology, 92(5), 938-956.
 • Nonaka, I. (1998). The Knowledge-Creating Company. Harvard Business School Press, 29-52.
 • Canbaz, S., & Yıldız, E. (2014). İşletmelerde Stratejik Planlama ve Karar Alma Sürecinde Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi.
 • Çetinkaya, A. (2011). Örgütsel Bilgi Yönetiminde Bilişim Sistemleri Açısından Zekâ Yaklaşımları ve Bilişim Teknolojisi Çalışanlarında Duygusal Zekâ Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Carchidi, D. m., & Peterson, M. W. (2000). Emerging Organizational Structures.Planning for Higher Education. ERIC, 28(3), 1-15.
 • Davenport, T. h., & Prusak, L. (2000). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Davenport, T. H., Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.
 • Demarest, M. (1997). Understanding Knowledge of Management. Journal of Long Range Planning, 30(3), 374-384.
 • Drucker, P. F. (1997). Kapitalist Ötesi Toplum. Ankara: İnkılap Kitapevi.
 • Deniz, M. E. (2004). Investigation of the Relation Between Decision Making Self-Esteem, Decision Making Style And Problem Solving Skills of University Students. Eurasian Journal of Educational Research(15), 23-35.
 • Dill, D. D., & Sporn, B. (1995). Emerging Patterns of Social Demand and University Reform: Through a Glass Darkly. 212-236.
 • Drucker, P. F. (1999). Bilgi Yönetimi. (G. Bulut, Çev.) İstanbul: MESS Yayınları.
 • Dolence, M. G., & Norris, D. M. (1995). Transforming Higher Education: A Vision for Learning in the 21st Century. The Society for College and University Planning.
 • Durna, U., & Demirel, Y. (2008). Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 129-156.
 • Güçlü, N., & Sotirofski, K. (2006). Bilgi Yönetimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), 351-371.
 • Haris, I. (2012). Determinant Factors of Decision Making Process in Higher Education Institution (A Case of State University of Gorontalo, Indonesia). Global Journal of Management and Business Research, 12(18), 32-40.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kalpic, B., & Bernus, P. (2006). Business Process Modeling Through The Knowledge Management Perspective. Journal of Knowledge Managemet, 10(3), 40-56.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Lee, C. C., & Yang, J. (2000). Knowledge Value Chain. Journal of Management Development, 19(9), 783-793.
 • Allen, M. (2005). Eğitimin Ötesinde. Executive Excellence Dergisi(104), 15-16.
 • Lei, D., Hitt, M. A., & Bettis, R. (1996). Dynamic Core Competences through Meta-Learning and Strategic Context. Journal of Management, 4(22), s. 549-569.
 • Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Bond, M., Leung, K., et al. (1998). Cross‐cultural Differences in Self‐reported Decision‐making Style and Confidence. International Journal of Psychology , 325-335.
 • Oblinger, D. G., & Rush., S. C. (1998). The Future Compatible Campus. Planning, Designing, and Implementing Information Technology in the Academy. Anker Publishing Company.
 • McInerney, C. (2002). Knowledge Management And The Dynamic Nature Of Knowledge. Journal of the American Society for information Science and Technology, 53(12), 1009-1018.
 • Muratoğlu, V., & Özmen, Y. D. (2006). Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri,Okul Türü ve Yaş Değişkenine Göre Eğitimci Görüşleri. P. Üniversitesi (Dü.). içinde (s. Paper 85). Denizli: Akademik Bilişim Konferansı AB'06.
 • Rowley, J. (1998). Towards a Framework for Information Management. International Journal of Information Management, 18(5), 359-369.
 • Cremona, K. (2012, February 8). A framework for Understanding Organisational Dynamics. 2017 tarihinde Australian Businesswomen's Network: https://herbusiness.com/blog/organisational-dynamics/ adresinden alındı
 • Rowley, J. (2000). Is Higher Education Ready for Knowledge Management? International Journal of Educational Management, 325-333.
 • Satı, Z. E. (2013). İnovasyonu Yönetmede Kesitler. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Sipahi, G. A. (2013). Bilgi Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Açıklanmasına Yönelik Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 290-299.
 • Al-Medlej, H. I. (1997). Decision Making Process in Higher Education Institutions: The Case of Saudi Arabia. Middlesex University.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Türkiye


Cihad DEMİRLİ

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 33

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ticaretfbd388601, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arslan, Ayşe and Demirli, Cihad} }
APA Arslan, A. & Demirli, C. (2018). Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 17 (33) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd/issue/55952/388601
MLA Arslan, A. , Demirli, C. "Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi" . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17 (2018 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd/issue/55952/388601>
Chicago Arslan, A. , Demirli, C. "Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17 (2018 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi AU - Ayşe Arslan , Cihad Demirli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 17 IS - 33 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi %A Ayşe Arslan , Cihad Demirli %T Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi %D 2018 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 17 %N 33 %R %U
ISNAD Arslan, Ayşe , Demirli, Cihad . "Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 17 / 33 (Haziran 2018): 1-26 .
AMA Arslan A. , Demirli C. Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 17(33): 1-26.
Vancouver Arslan A. , Demirli C. Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 17(33): 1-26.
IEEE A. Arslan ve C. Demirli , "Bilgi Yönetimi ve Karar Alma İlişkisinin İncelenmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 17, sayı. 33, ss. 1-26, Haz. 2018