ISSN: 1305-7820
e-ISSN: 2587-165X
Başlangıç: 2002
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Ticaret Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Dergimizin değerli yazarları,
2021-Güz 20(40) sayımızdan başlamak üzere KAYNAKÇA yazımında APA7 stili uygulanacaktır.
Süreçteki makalelerin bu anlamdaki revize işlemleri yazarlar tarafından tamamlanacaktır.


İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırma makalesi, derleme makale ve bildiri niteliğindeki yazıların yayımlandığı, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkaran hakemli bilimsel bir dergidir. Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış yazılar yayımlanır.

Dergide yayınlanacak makalelerin ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallarına uygun yazılmış olması ve ihtiyaç varsa etik kurul raporlarının alınmış olması gereklidir. Bu dergide yayınlanan makaleler bağımsız ve önyargısız çift körleme hakemlik (peer review) ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Dergi, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır.


2021 - Cilt: 20 Sayı: 40