Amaç ve Kapsam

TİDE AcademIA Research Dergisi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı, bugün ve gelecekteki kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ile ilgili konularda teori ve uygulamayı geliştirmeye katkı sağlayacak özgün ve yeni bilimsel çalışmalar yayınlamak ve böylece uygulamacı ve araştırmacılar arasında iletişimi artırmaktır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yılda iki kere (Temmuz-Aralık) yayınlanacak olan TİDE AcademIA Research; araştırmacıların, akademisyenlerin, profesyonellerin ve uygulayıcıların, kurumsal yönetim, risk yönetimi, kontrol ve denetim ve bunlarla ilişkili konularda özgün ve yeni makalelerini (inceleme yazıları, analitik yöntemler ve simülasyon modelleri, örnek olay incelemeleri, ampirik araştırmalar, teknik notlar ve kitap incelemeleri vb dahil) yayınlar. Makalelerin dili İngilizce ve Türkçedir.