Dergi Kurulları

Türkiye İç Denetim Ensitüsü Adına İmtiyaz Sahibi

Öğretim Görevlisi Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye
Kurumsal Yönetişim

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Prof. Dr. Nuran CÖMERT MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör Yardımcıları

Dr. Arş. Gör. Nevzat GÜNGÖR ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 0000-0001-9883-1985 Türkiye
Muhasebe
Arş. Gör. Sezer KÜLAH MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION 0000-0002-2478-4693 Türkiye
Muhasebe

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Nuran CÖMERT TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Öğretim Görevlisi Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye
Kurumsal Yönetişim
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Gürdoğan YURTSEVER Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yayına Hazırlama Sorumlusu

Serpil KAYA VURGUN MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İçdenetim

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0003-2139-7169 Türkiye
Muhasebe

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Nesrin ALPTEKİN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ 0000-0002-8967-8955 Türkiye
Nicel Karar Yöntemleri, Çok Kıstaslı Karar Verme
Emin AVCI Marmara Üniversitesi 0000-0003-3172-897X Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Birol YILDIZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF Türkiye
Yapay Zeka, Veri Madenciliği, Muhasebe, Denetim, İçdenetim
Prof. Dr. Ahmet Vecdi CAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 0000-0002-1105-144X Türkiye Web
Finansal Muhasebe, Muhasebe Tarihi, Muhasebe Teorisi, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. Ali DERAN TARSUS ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-5377-6740 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Volkan DEMİR GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ 0000-0001-5313-2320 Türkiye Web
Denetim, Finansal Muhasebe, Kurumsal Yönetişim, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Selahattin KARABINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Muhasebe, Denetim, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe
Prof. Dr. İdil KAYA Galatasaray Üniversitesi Türkiye
Muhasebe, Denetim, Finansal Muhasebe, İç Kontrol, İçdenetim, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. Ganite KURT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0001-6438-2501 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Yakup SELVI İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi 0000-0003-4896-7707 Türkiye
Muhasebe, Denetim, Finansal Bilgi Yönetimi, Finansal Muhasebe, Kurumsal Yönetişim, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. Haluk SUMER MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Süleyman UYAR ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Saime ÖNCE Anadolu University 0000-0001-9828-1872 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Finansal Bilgi Yönetimi, Finansal Muhasebe, Kurumsal Yönetişim, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe
Prof. Dr. Fatih YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ 0000-0001-6112-1883 Türkiye
Muhasebe, Finansal Muhasebe, Kurumsal Yönetişim, Mali Tablo Analizi, Muhasebe Etiği, Muhasebe Teorisi, Uluslararası Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Prof. Dr. E. Serra YURTKORU Marmara Üniversitesi 0000-0002-9476-8445 Türkiye
İstatistiksel Analiz Ve Uygulamalar, Karar Destek Sistemleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim ve Strateji, Yükseköğretim Çalışmaları
Prof. Dr. Göksel YÜCEL İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Muhasebe