Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖNEMLİLİK NE KADAR ÖNEMLİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 231 - 248, 31.12.2019

Öz

Finansal raporlamada, finansal tablo hazırlayıcılarının kullanıcılara sunacakları bilgilerin dozunu ayarlama işlevini yapan önemlilik kavramı hakkında bazı belirsizliklerin ortaya çıkması konunun Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından ele alınmasına neden olmuştur. Kavramsal çerçeve ve açıklama projeleri kapsamında yapılan çalışmalar sonuç vermiş, kavramsal çerçevede önemlilik tanımına açıklık getirilmiş, “Önemlilik Kanaatinin Oluşturulması” başlıklı UFRS Uygulama Açıklaması 2 (Practice Statement 2 ) yayınlanmıştır. Türkiye’de de Kamu Gözetim Kurumu bunları kendi düzenlemelerine yansıtmıştır. Denetimde ise kullanıcılara güvence vermek durumunda olan denetçilerin ihmal edebilecekleri yanlış ifadelerin seviyesinin ve denetim alanının belirlenmesi konularında önemlilik kavramı kullanılmaktadır. Uluslararası denetim standartlarında ve Kamu Gözetim Kurumu’nun bağımsız denetim standartlarında konu düzenlenmiştir.

Kaynakça

  • Bağımsız Denetim Standardı 320, www.kgk.gov.trBağımsız Denetim Standardı 450, www.kgk.gov.trIFRS Conceptual Framework 2010, 2014 IFRS Foundation, A36-A47IFRS Conceptual Framework 2018, pdfIFRS, Definition of Material-Amendments to IAS 1 and IAS 8, October 2018, www.efrag.orgIFRS IAS 1,pdfIFRS, Making Materiality Judgements – Practice Statement 2, September 2017, www.efrag.orgIAS Plus Summary of IFRS Practice Statement No.2 www.iasplus.comInternational Standart of Auditing 320, www.ifac.orgInternational Standart of Auditing 450, www.ifac.orgLakis, and Masiulevicius, A.,Acceptable Audit Materiality for users of Financial Statements. Vadyba Journal of Management 2017, No 2 (31) ISSN 1648-7974www.iasplus.comwww.ifrs.orgwww.kgk.gov.tr

Önemlilik Ne Kadar Önemli?

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 231 - 248, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Bağımsız Denetim Standardı 320, www.kgk.gov.trBağımsız Denetim Standardı 450, www.kgk.gov.trIFRS Conceptual Framework 2010, 2014 IFRS Foundation, A36-A47IFRS Conceptual Framework 2018, pdfIFRS, Definition of Material-Amendments to IAS 1 and IAS 8, October 2018, www.efrag.orgIFRS IAS 1,pdfIFRS, Making Materiality Judgements – Practice Statement 2, September 2017, www.efrag.orgIAS Plus Summary of IFRS Practice Statement No.2 www.iasplus.comInternational Standart of Auditing 320, www.ifac.orgInternational Standart of Auditing 450, www.ifac.orgLakis, and Masiulevicius, A.,Acceptable Audit Materiality for users of Financial Statements. Vadyba Journal of Management 2017, No 2 (31) ISSN 1648-7974www.iasplus.comwww.ifrs.orgwww.kgk.gov.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necdet ŞENSOY> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY
0000-0002-2045-0020
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 19 Ekim 2019
Kabul Tarihi 1 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şensoy, N. (2019). Önemlilik Ne Kadar Önemli? . TIDE AcademIA Research , 1 (2) , 231-248 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/52238/634921