Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 287 - 322, 31.12.2020

Öz

Toplumsal açıdan büyük önem arz eden Sivil Toplum Kuruluşları(STK) faaliyet alanlarıyla birlikte hem ulusal hemde uluslararası alanda yer almaktadır. Günümüzde STK’ların önemi gittikçe artmaktadır. Bu kuruluşlar ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak varlık göstermektedir. Bu da STK’ların artık özel ve kamu sektörü dışında üçüncü bir sektör olarak toplumsal hayatın bir gerekliliği olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumsal değer yaratmak için STK’lar sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir. Bununla birlikte önemi gün geçtikçe artan bu kuruluşların hem varlıklarını devam ettirebilmeleri hem de sorumluluklarını yerine getirmeleri için kurumsal bir kimlik oluşturmaları zorunlu hale gelmiştir. Kurumsal bir kimliği oluşturmanın yanı sıra STK’lar belirlenen hedeflerine ulaşmaları için bünyelerindeki mevcut ve gönüllü çalışanlarını etkin ve verimli bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden bu önemli kuruluşların performans yönetimleri ve kurumsal yönetimleri diğer kurumlarda olduğu gibi varlıkları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede çalışmamızda STK’ların varlıklarını devam ettirmesi için kendilerine düşen sorumlulukları ve gittikçe artan önemi yanı sıra, kurumsal yönetimin STK’ların performanslarına sağladığı katkılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın temelini oluşturan STK’larda etkili bir kurumsal yönetimin performans üzerindeki etkisini ortaya koymak için Türkiye’de önde gelen kurumsal yönetime sahip üç STK ile görüşülerek etkili kurumsal yönetimin, performans yönetimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Kaynakça

  • Banger, G. (2011) “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 287 - 322, 31.12.2020

Öz

Toplumsal açıdan büyük önem arz eden Sivil Toplum Kuruluşları(STK) faaliyet alanlarıyla birlikte hem ulusal hemde uluslararası alanda yer almaktadır. Günümüzde STK’ların önemi gittikçe artmaktadır. Bu kuruluşlar ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak varlık göstermektedir. Bu da STK’ların artık özel ve kamu sektörü dışında üçüncü bir sektör olarak toplumsal hayatın bir gerekliliği olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumsal değer yaratmak için STK’lar sorumluluklarını yerine getirmesi önemlidir. Bununla birlikte önemi gün geçtikçe artan bu kuruluşların hem varlıklarını devam ettirebilmeleri hem de sorumluluklarını yerine getirmeleri için kurumsal bir kimlik oluşturmaları zorunlu hale gelmiştir. Kurumsal bir kimliği oluşturmanın yanı sıra STK’lar belirlenen hedeflerine ulaşmaları için bünyelerindeki mevcut ve gönüllü çalışanlarını etkin ve verimli bir şekilde yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden bu önemli kuruluşların performans yönetimleri ve kurumsal yönetimleri diğer kurumlarda olduğu gibi varlıkları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede çalışmamızda STK’ların varlıklarını devam ettirmesi için kendilerine düşen sorumlulukları ve gittikçe artan önemi yanı sıra, kurumsal yönetimin STK’ların performanslarına sağladığı katkılar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın temelini oluşturan STK’larda etkili bir kurumsal yönetimin performans üzerindeki etkisini ortaya koymak için Türkiye’de önde gelen kurumsal yönetime sahip üç STK ile görüşülerek etkili kurumsal yönetimin, performans yönetimi üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Kaynakça

  • Banger, G. (2011) “Sivil Toplum Örgütleri İçin Yönetişim Rehberi”, Odak Ofset Matbaacılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur HANAY> (Sorumlu Yazar)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8367-7599
Türkiye


Fatma UZUN>
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-6005-388X
Türkiye


Sevil IŞIK ÖZDER>
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 6 Ekim 2020
Kabul Tarihi 9 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Hanay, U. , Uzun, F. & Işık Özder, S. (2020). SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA KURUMSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ . TIDE AcademIA Research , 2 (2) , 287-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/60375/806361