Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARININ UYGULANMASI VE VERGİ DENETİMLERİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİLAFLI KONULAR

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 247 - 272, 31.12.2021

Öz

Ülkemizde 2012 yılı sonuna kadar yürürlüğe giren ve şirketler tarafından finansman yöntemi olarak kullanılan, “Sat & Geri Kiralama” bir şirkette kayıtlı amortismana tabi gayrimenkullerin finansal kiralama şirketine satılması ve finansal kiralama şirketine geri kiralanması işlemidir. Kiralama süresinin sonunda satılan mülkler kiracıya geri devredi- lir. İkinci el değeri olan gayrimenkul, makine, teçhizat ve iş makineleri bu tür sözleşmeler kapsamında değerlendirilebilir. Bu çalışmada, “Sat ve Kiralama İşlemlerinde” vergi türüne göre uygulanabilecek vergi istisnaları, istisnadan yararlanma şartları, şartlara uyulmaması durumunda vergilendirme prosedürü ve herhangi bir vergi denetimi sonucunda ortaya çı- kabilecek tartışmalı konular ele alınmaktadır.

Kaynakça

 • AYDIN, Uğur/ KARACAN, Süleyman, “ Finansal kiralamanın vergi kanunları ve muhasebe uygulamaları yönünden değerlendirilmesi” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2016 Sayı 205 (s. 97-111)
 • CAVLAK, Hakan/ GÜNEŞ, Necati / CEBECİ, Yasin/ GÜNDOĞDU,Aysel, “ Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Satış ve Geri Kiralama İşlemleri” Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2107 (s. 33-51)
 • COŞGUN, Okan, “Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinin Kiracılar Açısından Vergisel Boyutu” Vergi Dünyası, Yıl 36, Sayı 421, Eylül 2016 (s. 139-148)
 • COŞGUN, Okan, “Finansal Kiralama İşlemlerinde İktisap Tarihi” Vergi Dünyası, Yıl 35, Sayı 415, Mart 2016 (s. 62-69)
 • ÇELİK, Harun , “Finansal kiralamada yeni yöntem: Sat kirala uygulaması ve kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnaları” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2014, Sayı 173 (s. 73-80)
 • HACIKÖYLÜ, Canan, “Finansal Kiralama Kapsamında Yapılan Sat ve Geri Kirala işleminin Hukuki Yönü Ve Vergisel Avantajları.” , Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Cilt:2 , Sayı:3 (s.13-31)
 • HONDU Selçuk, Finansal Kiralama Kanununa Göre "Sat, Geri Kirala" (Sale And Lease back) İşlemleri Ve Konuya İlişkin Danıştay Daire Görüşleri, Vergi Dünyası Dergisi, sayı: 227,(s. 60-62)
 • KAVAK, Ahmet, Açıklamalı Kurumlar Vergisi Kanunu, İstanbul, Ağustos 2017
 • KIRLIOĞLU, Hilmi/ ÖZTAŞ, Saadet,“Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi” Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, www.jafas.org (20.04.2019)
 • KUMKALE, Rüknettin, “Sat Geri Kirala Düzeni” Terazi Hukuk Dergisi, Ekim 2013,Cilt 8, Sayı:86,
 • OKTAR, Kemal, KDV İstisnalar ve İadeler, Ankara,2017
 • SAĞIR, Hasan, “Sat Ve Geri Kirala Uygulamasının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2014, Sayı 172 ( s. 113-117)
 • Sat Geri Kirala İşlemlerinin Vergilendirilmesi ANKARA, 06.05.2016 Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası (SUNUM)
 • UZUNOĞLU, Nihat, “Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen Sat ve Geri Kirala İşlemlerine İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası” Vergi Dünyası, Kasım 2013, Yıl:32, Sayı:387
 • YÜKÇÜ, Süleyman/KAPLANOĞLU, Emre , “Muhasebe Ve Vergi Boyutuyla Sat ve Geri Kirala İşlemleri” Vergi Sorunları Dergisi, Yıl 38, Sayı 318 , Mart 2015
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (1984), Resmi Gazete, 18563, 25/10/1984
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (2006) , Resmi Gazete, 26205, 21.06.2006
 • 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (2012), Resmi Gazete, 28496, 13.12.2012
 • 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016), Resmi Gazete , 29796, 09.08.2016
 • 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016), Resmi Gazete , 29796, 09.08.2016
 • 11 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (2016), Resmi Gazete, 29935, 31/12/2016

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARININ UYGULANMASI VE VERGİ DENETİMLERİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİLAFLI KONULAR

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 247 - 272, 31.12.2021

Öz

The “Sale & Lease Back”, which entered into force by the end of 2012 in our country and is used by companies as a financing method, is the process of selling the depreciable properties registered on a company to a financial leasing company and leasing them back to the financial leasing company. At the end of the leasing period, the properties sold are transferred back to the lessee. Real estate, machinery, equipment and heavy machinery with second-hand value may be evaluated under such contracts. In our paper, tax exemptions that can be applied on the basis of type of tax in Sale & Lease Back Transactions, the requirements for benefiting from exception, the taxation procedure in case of non-compliance with the requirements and controversial issues that may arise as a result of any tax audit are discussed.

Kaynakça

 • AYDIN, Uğur/ KARACAN, Süleyman, “ Finansal kiralamanın vergi kanunları ve muhasebe uygulamaları yönünden değerlendirilmesi” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2016 Sayı 205 (s. 97-111)
 • CAVLAK, Hakan/ GÜNEŞ, Necati / CEBECİ, Yasin/ GÜNDOĞDU,Aysel, “ Yasal Düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Satış ve Geri Kiralama İşlemleri” Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Eylül 2107 (s. 33-51)
 • COŞGUN, Okan, “Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinin Kiracılar Açısından Vergisel Boyutu” Vergi Dünyası, Yıl 36, Sayı 421, Eylül 2016 (s. 139-148)
 • COŞGUN, Okan, “Finansal Kiralama İşlemlerinde İktisap Tarihi” Vergi Dünyası, Yıl 35, Sayı 415, Mart 2016 (s. 62-69)
 • ÇELİK, Harun , “Finansal kiralamada yeni yöntem: Sat kirala uygulaması ve kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istisnaları” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2014, Sayı 173 (s. 73-80)
 • HACIKÖYLÜ, Canan, “Finansal Kiralama Kapsamında Yapılan Sat ve Geri Kirala işleminin Hukuki Yönü Ve Vergisel Avantajları.” , Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2014, Cilt:2 , Sayı:3 (s.13-31)
 • HONDU Selçuk, Finansal Kiralama Kanununa Göre "Sat, Geri Kirala" (Sale And Lease back) İşlemleri Ve Konuya İlişkin Danıştay Daire Görüşleri, Vergi Dünyası Dergisi, sayı: 227,(s. 60-62)
 • KAVAK, Ahmet, Açıklamalı Kurumlar Vergisi Kanunu, İstanbul, Ağustos 2017
 • KIRLIOĞLU, Hilmi/ ÖZTAŞ, Saadet,“Türkiye’de Finansal Kiralama İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi” Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, www.jafas.org (20.04.2019)
 • KUMKALE, Rüknettin, “Sat Geri Kirala Düzeni” Terazi Hukuk Dergisi, Ekim 2013,Cilt 8, Sayı:86,
 • OKTAR, Kemal, KDV İstisnalar ve İadeler, Ankara,2017
 • SAĞIR, Hasan, “Sat Ve Geri Kirala Uygulamasının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” Vergi Raporu Dergisi, Yıl 2014, Sayı 172 ( s. 113-117)
 • Sat Geri Kirala İşlemlerinin Vergilendirilmesi ANKARA, 06.05.2016 Sakıp ŞEKER Yeminli Mali Müşavir, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası (SUNUM)
 • UZUNOĞLU, Nihat, “Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen Sat ve Geri Kirala İşlemlerine İlişkin Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası” Vergi Dünyası, Kasım 2013, Yıl:32, Sayı:387
 • YÜKÇÜ, Süleyman/KAPLANOĞLU, Emre , “Muhasebe Ve Vergi Boyutuyla Sat ve Geri Kirala İşlemleri” Vergi Sorunları Dergisi, Yıl 38, Sayı 318 , Mart 2015
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (1984), Resmi Gazete, 18563, 25/10/1984
 • 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (2006) , Resmi Gazete, 26205, 21.06.2006
 • 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (2012), Resmi Gazete, 28496, 13.12.2012
 • 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016), Resmi Gazete , 29796, 09.08.2016
 • 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016), Resmi Gazete , 29796, 09.08.2016
 • 11 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ (2016), Resmi Gazete, 29935, 31/12/2016

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feride YAHŞİ> (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-5791-6234
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 12 Ocak 2022
Kabul Tarihi 12 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yahşi, F. (2021). SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNALARININ UYGULANMASI VE VERGİ DENETİMLERİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK İHTİLAFLI KONULAR . TIDE AcademIA Research , 3 (2) , 247-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/68949/1056975