Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINA YENİ BİR BAKIŞ: GENİŞLETİLMİŞ DIŞ RAPORLAMA VE GÜVENCESİ

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 13 - 33, 06.11.2022

Öz

Kaynakça

 • • Elmar R. Venter and Lanise van Eck. “Research on Extended External Reporting Assurance: Trends, Themes, and Opportunities.” Journal of International Financial Management and Accounting, 32(1) (February 2021): 63-103. Open access https://doi.org/10.1111/jifm.12125
 • • IFAC Tartışma ve Görüş Dökümanı (Consultation paper), https://www.iaasb.org/publications/consultation-paper-extended-external-reporting-assurance
 • • International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, to EER assurance engagements
 • • Jean Lipman-Blumen, “Connective Edge-Leading in an Interdependent Word,Jossey-Bass Publishers, ISBN 0-7879-0243-8, 1996, pp 403, First Edition San Francisco, USA.
 • • Joanna Krasodomska, Roger Simnett, and Donna L. Street. “Extended External Reporting Assurance: Current Practices and Challenges.” Journal of International Financial Management and Accounting, 32(1), February 2021, 104-142. Open access https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jifm.12127
 • • Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Güvence Denetimi Standardı 3000, Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/GDS_3000.pdf

A NEW ASPECT OF THE SUSTAINABILITY REPORTING: EXTENDED EXTERNAL REPORTING AND ITS ASSURANCE

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1, 13 - 33, 06.11.2022

Öz

Bu çalışmada; son dönemlerde uluslararası arenada tartışılmaya başlanan genişletilmiş dış rapaorlama ve güvencesi konusunun irdelenmesi amaçlanmıştır. Genişletilmiş dış raporlama-Extended External Reporting (EER); iklim değişiklikleri, emisyon, çevre raporlaması, entegre raporlama ve entellektüel sermaye gibi finansal olmayan veri ve olguların bir bütün olarak raporlanmasıdır. Entegre raporlamayı da kavrayan çok geniş bir kurumsal raporlama anlayışı ile bütünleştirici liderliğin ön plana çıktığı genişletilmiş dış raporlamanın; yakın gelecekte gerek akademik çalışmalarda gerekse uygulamada sıklıkla gündeme geleceği inancımızla bu çalışmada konuya ilişkin bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışma; konuya ilişkin çok sınırlı literatür taramasına yönelik bir yöntemle gerçekleştiğinden kaynakçası da şu aşamada oldukça yetersiz bulunmaktadır. Uluslararası arenada başta halka açık şirketler ve sermaye piyasası kuruluşlarının gündemine gelen EER, güvence modeliyle de muhasebe meslek mensupları ve denetçilerin yeni uzmanlık alanlarından birisi olmaya aday görünmektedir.

Kaynakça

 • • Elmar R. Venter and Lanise van Eck. “Research on Extended External Reporting Assurance: Trends, Themes, and Opportunities.” Journal of International Financial Management and Accounting, 32(1) (February 2021): 63-103. Open access https://doi.org/10.1111/jifm.12125
 • • IFAC Tartışma ve Görüş Dökümanı (Consultation paper), https://www.iaasb.org/publications/consultation-paper-extended-external-reporting-assurance
 • • International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised), Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information, to EER assurance engagements
 • • Jean Lipman-Blumen, “Connective Edge-Leading in an Interdependent Word,Jossey-Bass Publishers, ISBN 0-7879-0243-8, 1996, pp 403, First Edition San Francisco, USA.
 • • Joanna Krasodomska, Roger Simnett, and Donna L. Street. “Extended External Reporting Assurance: Current Practices and Challenges.” Journal of International Financial Management and Accounting, 32(1), February 2021, 104-142. Open access https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jifm.12127
 • • Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Güvence Denetimi Standardı 3000, Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_2021_Seti/GDS_3000.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Rıza Zafer SAYAR> (Sorumlu Yazar)
ATILIM UNIVERSITY, FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
0000-0002-2731-8209
Türkiye


Büşra ÖZDEMİR>
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2022
Gönderilme Tarihi 7 Mart 2022
Kabul Tarihi 10 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sayar, A. R. Z. & Özdemir, B. (2022). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINA YENİ BİR BAKIŞ: GENİŞLETİLMİŞ DIŞ RAPORLAMA VE GÜVENCESİ . TIDE AcademIA Research , 4 (1) , 13-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tide/issue/73360/1084345