Yazım Kuralları

Yazıların Hazırlanması ve Gönderimi
1. TİRAD Türkçe ve İngilizce yazılan çalışmaları kabul etmektedir.
2. Dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili tüm yazışmalar çalışmayı DergiPark sistemine yükleyen sorumlu yazarla ve yine DergiPark sistemi üzerinden yapılır.
3. Dergimize gönderilen çalışmanın tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
4. Dergimize makale gönderimi yalnızca DergiPark üzerinden yapılır; bunun dışındaki yollarla gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
5. Çalışmalar, Microsoft Word 2003 ve üzerindeki sürümler ile yazılmış olmalıdır.
6. Tüm yazarların imzaladığı Telif Hakkı Anlaşması Formu, çalışma Dergi Park sistemi üzerinden ve ayrı bir dosya olarak gönderilmelidir. Form ıslak şekilde imzalanmış olmalı ve taranarak gönderilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.
7. Bir yazarın aynı yıl içinde (özel sayılar hariç) sadece 1 (bir) çalışması yayımlanır. Ortak yazarlı çalışmalarda ise, aynı yıl içinde, bir yazarın en fazla 2 (iki) çalışması yayımlanabilir.
8. Çalışmalar; üst, alt, sağ ve sol taraftan 3 cm. boşluk bırakılarak, 11 punto Cambria harf karakteriyle, 6 nk ve 1,15 satır aralık ölçüsüyle ve dergi şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Makale şablonu için tıklayınız.
9. Kitap değerlendirmeleri hariç, Türkçe çalışmalar şu sırada hazırlanmalıdır: Başlık, yazar bilgileri, Türkçe öz ve anahtar kelimeler, İngilizce başlık, İngilizce öz ve anahtar kelimeler, Giriş, ana metin bölümleri, Sonuç, İngilizce Genişletilmiş Öz ve Kaynakça.
10. Kitap değerlendirmeleri hariç, İngilizce çalışmalar ise şu sırada hazırlanmalıdır: İngilizce başlık, yazar bilgileri, İngilizce öz ve anahtar kelimeler, Türkçe başlık, Türkçe Öz ve anahtar kelimeler, Giriş, ana metin bölümleri, Sonuç, Türkçe Genişletilmiş Öz ve Kaynakça.
11. Dergiye gönderilen çalışmalar (Genişletilmiş Öz’ler hariç olmak üzere) 6.500 – 8.000 sözcük aralığında olmalıdır.
12. Çalışmalarda, 180-250 kelime arasında Öz ile 600-800 kelime arasında Genişletilmiş Öz yer almalıdır.
13. Türkçe Öz’ün altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 (beş) Türkçe anahtar kelime, İngilizce Öz’ün altında çalışmanın içeriğini temsil eden 5 (beş) İngilizce anahtar kelime yer almalıdır.
14. Dergiye gönderilen çalışmalar hakeme gönderilmeden önce ön değerlendirme sürecinden geçer ve belirtilen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulmaksızın reddedilir.
15. Kitap değerlendirme yazıları 2.500 - 3.500 kelime aralığında olmalıdır. Kitap değerlendirme yazısı şablonu için tıklayınız.

Metin İçi Atıfların ve Kaynakçanın Hazırlanması
1. TİRAD, metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) 6 stilini kabul etmektedir.
2. Metin içi referanslar MS Word referans sistemiyle otomatik olarak hazırlanmalıdır. Manuel hazırlanmış metin içi referanslara sahip çalışmalar dergimize kabul edilmez.
3. Aynı şekilde, dergimize gönderilen çalışmaların kaynakçaları da MS Word üzerinden otomatik olarak ve APA 6 formatında hazırlanmalıdır.