Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea)

Yıl 2022, Cilt: 65 Sayı: 1, 43 - 52, 12.01.2022
https://doi.org/10.25288/tjb.1002087

Öz

Antarktika Kıtası’nın kuzeybatısında gerçekleştirilen II. Türk Antarktika Sefereri (TAE-II) rotası üzerinde King George ve Horseshoe adaları arasında, -20 ile -60 m derinliklerde yedi ayrı lokasyondan 12 adet kepçe numunesi alınmıştır. Derlenen örnekler, yeşilimsi gri renkli siltli kil ve ince kumlu silt, kahverengimsi gri renkli, ince çakıl taneleri içeren kumlu siltli kil birimlerinden oluşmaktadır.
Hovgaard ve Horseshoe adaları örneklerinde ostrakodlardan altı cins ve altı tür tanımlanmıştır: Copytus caligula Skogsberg, Austrotrachyleberis antarctica (Neale), Australicythere devexa (Müller), Cativella bensoni Neale, Cytheropteron acuticaudatum Hartmann ve Loxoreticulatum fallax (Müller). Bulunan türler kriyofilik endemik ostrakodlardır. Faunal göçleri temsil eden türlerden, Antarktika’dan Güney Amerika’ya göç eden Austrotrachyleberis antarctica ile Güney Amerika’dan Antarktika’ya göç eden Cativella bensoni türlerinin inceleme alanında varlığı ortaya konmuştur.

Destekleyen Kurum

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC)

Teşekkür

Bu çalışma, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen örneklerin hazırlanmasında emeği geçen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar sorumlularına, Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) fotograflarının çekimi için Fizikçi Derya AKALAN’a (Ç.Ü. Merkezi Araştırma Laboratuvarı), levha ve şekilleri düzenleyen Dr. Emine ŞEKER ZOR’a (Ç.Ü.) ve Dr. Emre PINARCI'ya (Ç.Ü.) teşekkür ederiz. Ayrıca, değerlendirmeleri ve önerileri ile makalemizin geliştirilmesine katkı sağlayan hakemlere şükranlarımızı sunarız.

Kaynakça

 • Benson, R. H. (1964). Recent Cytheracean ostracodes from McMurdo Sound and the Ross Sea, Antarctica. The University of Kansas Paleontological Contributions, Arthopoda, 6, 1-36.
 • Brandão, S. N. & Dingle, R. V. (2014). Chapter 5.15. Benthic Ostracoda. In DeBroyer, C., Koubbi, P., Griffiths, H. J., Raymond, B. & Udekemd’Acoz, C.d’. (Eds.), Biogeographic Atlas of the Southern Ocean. Scientific Committee on Antarctic Research, (pp. 142-148). Cambridge.
 • Brandão, S.N. & Karanovic, I. (2021). World Ostracoda Database. Loxoreticulatum fallax (Mueller, 1908). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=391362 on 2021-11-09.
 • Brandão, S. N., Stuhlmann, A., Vital, H. & Brandt, A. (2016). Biogeography of Abyssocythere and Dutoitella (Ostracoda), with descriptions of three new species. Zootaxa 4139(3), 391-418. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4139.3.4
 • Büyükmeriç, Y., Yümün, Z. Ü., Nazik, A., Kılıç, A. M., Alçiçek, H., Yılmaz, İ. Ö., Kaya-Özer, C., Kayseri-Özer, M. S., Alçiçek, M.C. ve Koral, H. (2019). Antarktika Yarımadası’nin Kuzeybatısında (Horseshoe, Hovgaard, King George ve Nansen Adaları Çevresi) Güncel Kıyı Çökellerinin Sedimantolojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Bentik Topluluklar: Ön Bulgular (s. 39-40). 3. Kutup Bilimleri Çalıştayı, (5-6 Eylül 2019, Ankara).
 • Büyükmeriç, Y., Kılıç, A. M., Yümün, Z.Ü., Nazik, A., Güney, A., Kayseri-Özer, M.S., Alçiçek, H., Yılmaz, İ. Ö. ve Kaya-Özer, C. (2021). Horseshoe, Hovgaard, King George ve Nansen Adaları çevresindeki (KB Antarktika Yarımadası) Güncel Denizel Çökellerden Elde Edilen Yeni Jeolojik Bulgular: Birleştirilmiş Bir Yaklaşım (s. 956-958). Parlak, O., Sayıt, K., Mesci, B. L., Akıllı, H. ve Akyıldız, M. (Ed.ler). 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası.
 • Chapman, F. (1919). Ostracoda. Australasian Antarctic Expedition, 1911-1914. Scientific Reports, Series C., Zoology and Botany, 5, 5-45.
 • De Broyer, C., Clarke, A., Koubbi, P., Pakhomov, E., Scott, F., Vanden Berghe, E. & Danis, B. (Eds.) 2021. Register of Antarctic Marine Species. Accessed at http://www.marinespecies.org/rams on 2021-09-22.
 • Hartmann, G. (1986). Antarktische benthische Ostracoden I (Mit einer Tabelle der bislang aus der Antarktis bekannten Ostracoden). Auswertung der Fahrten der “Polarstern” Ant III/2 (Sibex−Schnitte) und der Reise 68/1 der “Walther Herwig” (1. Teil: Elephant Island) in die Antarktis. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 83, 147–221.
 • Hartmann, G. (1988). Antarktische benthische Ostracoden III. Auswertung der Reise des FFS “Walther Herwig” 68/1. 3. Teil: Süd−Orkney−Inseln. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 85,141–162.
 • Hartmann, G. (1989a). Antarktische benthische Ostracoden IV. Auswertung der wlhrend der Reise von FFS "Walther Herwig" (68/1) bei Stid-Georgien gesammelten Ostracoden. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 86, 209-230.
 • Hartmann, G. (1989b). Antarktische benthische Ostracoden V. Auswertung tier Südwinterreise yon FS "Polarstern" (Ps 9/V-l) im Bereich Elephant Island und der Antarktischen Halbinsel. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 86, 231-288.
 • Hartmann, G. (1990). Antarktische benthische Ostracoden VI. Auswertung der Reise der “Polarstern” Ant. VI−2 (1. Teil, Meiofauna und Zehnerserien) sowie Versuch einer vorläufigen Auswertung aller bislang vorliegenden Daten). Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 87, 191–245.
 • Hartmann G. (1992). Antarktische benthische Ostracoden. VIII. Auswertung der Reise der “Meteor” (Ant. 11/4) in die Gewässer um Elephant Island und der Antarktischen Halbinsel. Helgoländer Meeresuntersuchungen 46, 405–424.
 • Hartmann, G., 1997. Antarktische und Subantarktische Podocopa (Ostracoda). In: J. W. Wagele & J. Sieg (Eds.), Synopses of the Antarctic Benthos, 7. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, 355 pp.
 • http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=391251, 8 Kasım 2021
 • https://www.swisseduc.ch/glaciers/antarctic/geology/index-en.html, 8 Kasım 2021.
 • https://obis.org/taxon/391240, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391251, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391255, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391349, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/504095, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/597748, 8 Kasım 2021
 • Kılıç, A. M., Büyükmeriç, Y., Yümün, Z.Ü., Alçiçek, H., Alçiçek, M.C., Nazik, A., Kaya-Özer, C., Kayseri-Özer, M. S., Yılmaz, İ. Ö. ve Koral, H. (2018). İkinci Türk Antarktik Ekspedisyonu kapsamında gerçekleştirilen “Antarktik Yarımadasının Kuvaterner ve daha yaşlı birimlerinin stratigrafik tarihçesi” üzerine ön rapor (s.25-25). II. Kutup Bilimleri Çalıştayı Özet Kitabı (12-13 Eylül 2018), İstanbul.
 • Kornicker, L. S. (1970). Ostracoda (Myodocopina) from the Peru-Chile Trench and the Antarctic Ocean. Smithsonian Contributions to Zoology, 32, 1-42. https://doi.org/10.5479/si.00810282.32
 • Kornicker, L S. (1971). Benthic Ostracoda (Myodocopina, Cypridinacea), from the South Shetland Islands and the Palmer Archipelago, Antarctica (pp. 167-216). In: Llano, G. A. & Wallen, I. E. (Ed.), Antarctic Research Series, Biology of the Antarctic seas IV, 17.
 • Kornicker, L. S. (1975). Antarctic Ostracoda (Myodocopina). P. 1 and 2. Smithsonian Contributions to Zoology, 163, 1-720.
 • Majewski, W. & Olempska, E. (2005). Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 26. 13-36.
 • Müller, G. W. (1894). Die Ostracoden des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte. Z. S. zu Neapel (Ed.), Fauna und Flora Golf von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Berlin 1894, pp. 1–404.
 • Müller, G.W. (1908). Die Ostrakoden der Deutschen Südpolar-Expedition 1901-1903. Deutsche Südpolar-Expedition 1901-1903 im Auftrage des Reichsamtes des Innern, 2(4), 51-182.
 • Nazik, A., Büyükmeriç, Kılıç, A. M., Y. ve Yümün, Z. Ü. (2021). Antarktika’nın Kuzeybatısı (680 Güney Enlemi Bölgesi), TAE-II Rotası Taban Çökeli Ostrakodları (s. 915-916). Parlak, O., Sayıt, K., Mesci, B. L., Akıllı, H. ve Akyıldız, M. (Ed.ler). 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası.
 • Neale, J. W. (1967). An ostracod fauna from Halley Bay, Coats Land, British Antarctic Territory. British Antarctic Survey Scientific Reports, 58, 1-50
 • Skogsberg, T. (1939). A new genus and species of marine ostracods from South Georgia. Proceedings of the California Academy of Sciences, 4,23(27), 415-425
 • Szczechura, J. & Blaszyk, J. (1996). Ostracods from the Pecten Conglomerate (Pliocene) of Cockburn Island. Antarctic Peninsula. 111: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part 11. Palaeontologica Polonica SS, 175-1 86.
 • Whatley, R. C., Staunton, M., Kaesler, R. L. & Moguilevsky, A. (1996). The taxonomy of recent Ostracoda from the southern part of the Strait of Magellan. Revista Espafiola de Micropaleontologia, 28, 51-76.
 • Yasuhara, M., Kato, M., Ikeya, N. & Seto, K. (2007). Modern benthic ostracodes from Lützow-Holm Bay, East Antarctica: paleoceanographic, paleobiogeographic, and evolutionary significance. Micropaleontology, 53, 469-196.

Recent Ostracods from Hovgaard and Horseshoe islands (Northwestern Antarctica Peninsula, NW Antarctica)

Yıl 2022, Cilt: 65 Sayı: 1, 43 - 52, 12.01.2022
https://doi.org/10.25288/tjb.1002087

Öz

On the route of the II Turkish Antarctic Expedition (TAE-II) in the NW of the continent of Antarctica, twelve grab sediment samples were been collected from seven different locations at depths of -20 and -60 m between King George and Horseshoe islands in NW Antarctica. The collected samples consist of greenish gray silty clay and fine sandy silt, as well as brownish gray sandy silty clay units containing fine gravel grains.
In the Hovgaard and Horseshoe islands, six genera and six species of ostracods were identified: Copytus caligula Skogsberg, Austrotrachyleberis antarctica (Neale), Australicythere devexa (Müller), Cativella bensoni Neale, Cytheropteron acuticaudatum Hartmann and Loxoreticulatum fallax (Müller). The species are cryophilic endemic ostracods. When the fossil and current findings are compared, Austrotrachyleberis antarctica, which has been known since the Oligocene, migrated from Antarctica to South America and Cativella bensoni migrated from South America to Antarctica.

Kaynakça

 • Benson, R. H. (1964). Recent Cytheracean ostracodes from McMurdo Sound and the Ross Sea, Antarctica. The University of Kansas Paleontological Contributions, Arthopoda, 6, 1-36.
 • Brandão, S. N. & Dingle, R. V. (2014). Chapter 5.15. Benthic Ostracoda. In DeBroyer, C., Koubbi, P., Griffiths, H. J., Raymond, B. & Udekemd’Acoz, C.d’. (Eds.), Biogeographic Atlas of the Southern Ocean. Scientific Committee on Antarctic Research, (pp. 142-148). Cambridge.
 • Brandão, S.N. & Karanovic, I. (2021). World Ostracoda Database. Loxoreticulatum fallax (Mueller, 1908). Accessed through: World Register of Marine Species at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=391362 on 2021-11-09.
 • Brandão, S. N., Stuhlmann, A., Vital, H. & Brandt, A. (2016). Biogeography of Abyssocythere and Dutoitella (Ostracoda), with descriptions of three new species. Zootaxa 4139(3), 391-418. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4139.3.4
 • Büyükmeriç, Y., Yümün, Z. Ü., Nazik, A., Kılıç, A. M., Alçiçek, H., Yılmaz, İ. Ö., Kaya-Özer, C., Kayseri-Özer, M. S., Alçiçek, M.C. ve Koral, H. (2019). Antarktika Yarımadası’nin Kuzeybatısında (Horseshoe, Hovgaard, King George ve Nansen Adaları Çevresi) Güncel Kıyı Çökellerinin Sedimantolojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Bentik Topluluklar: Ön Bulgular (s. 39-40). 3. Kutup Bilimleri Çalıştayı, (5-6 Eylül 2019, Ankara).
 • Büyükmeriç, Y., Kılıç, A. M., Yümün, Z.Ü., Nazik, A., Güney, A., Kayseri-Özer, M.S., Alçiçek, H., Yılmaz, İ. Ö. ve Kaya-Özer, C. (2021). Horseshoe, Hovgaard, King George ve Nansen Adaları çevresindeki (KB Antarktika Yarımadası) Güncel Denizel Çökellerden Elde Edilen Yeni Jeolojik Bulgular: Birleştirilmiş Bir Yaklaşım (s. 956-958). Parlak, O., Sayıt, K., Mesci, B. L., Akıllı, H. ve Akyıldız, M. (Ed.ler). 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası.
 • Chapman, F. (1919). Ostracoda. Australasian Antarctic Expedition, 1911-1914. Scientific Reports, Series C., Zoology and Botany, 5, 5-45.
 • De Broyer, C., Clarke, A., Koubbi, P., Pakhomov, E., Scott, F., Vanden Berghe, E. & Danis, B. (Eds.) 2021. Register of Antarctic Marine Species. Accessed at http://www.marinespecies.org/rams on 2021-09-22.
 • Hartmann, G. (1986). Antarktische benthische Ostracoden I (Mit einer Tabelle der bislang aus der Antarktis bekannten Ostracoden). Auswertung der Fahrten der “Polarstern” Ant III/2 (Sibex−Schnitte) und der Reise 68/1 der “Walther Herwig” (1. Teil: Elephant Island) in die Antarktis. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 83, 147–221.
 • Hartmann, G. (1988). Antarktische benthische Ostracoden III. Auswertung der Reise des FFS “Walther Herwig” 68/1. 3. Teil: Süd−Orkney−Inseln. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 85,141–162.
 • Hartmann, G. (1989a). Antarktische benthische Ostracoden IV. Auswertung der wlhrend der Reise von FFS "Walther Herwig" (68/1) bei Stid-Georgien gesammelten Ostracoden. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 86, 209-230.
 • Hartmann, G. (1989b). Antarktische benthische Ostracoden V. Auswertung tier Südwinterreise yon FS "Polarstern" (Ps 9/V-l) im Bereich Elephant Island und der Antarktischen Halbinsel. Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 86, 231-288.
 • Hartmann, G. (1990). Antarktische benthische Ostracoden VI. Auswertung der Reise der “Polarstern” Ant. VI−2 (1. Teil, Meiofauna und Zehnerserien) sowie Versuch einer vorläufigen Auswertung aller bislang vorliegenden Daten). Mitteilungen aus dem Hamburgischen zoologischen Museum und Institut, 87, 191–245.
 • Hartmann G. (1992). Antarktische benthische Ostracoden. VIII. Auswertung der Reise der “Meteor” (Ant. 11/4) in die Gewässer um Elephant Island und der Antarktischen Halbinsel. Helgoländer Meeresuntersuchungen 46, 405–424.
 • Hartmann, G., 1997. Antarktische und Subantarktische Podocopa (Ostracoda). In: J. W. Wagele & J. Sieg (Eds.), Synopses of the Antarctic Benthos, 7. Koeltz Scientific Books, Koenigstein, 355 pp.
 • http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=391251, 8 Kasım 2021
 • https://www.swisseduc.ch/glaciers/antarctic/geology/index-en.html, 8 Kasım 2021.
 • https://obis.org/taxon/391240, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391251, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391255, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/391349, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/504095, 8 Kasım 2021
 • https://obis.org/taxon/597748, 8 Kasım 2021
 • Kılıç, A. M., Büyükmeriç, Y., Yümün, Z.Ü., Alçiçek, H., Alçiçek, M.C., Nazik, A., Kaya-Özer, C., Kayseri-Özer, M. S., Yılmaz, İ. Ö. ve Koral, H. (2018). İkinci Türk Antarktik Ekspedisyonu kapsamında gerçekleştirilen “Antarktik Yarımadasının Kuvaterner ve daha yaşlı birimlerinin stratigrafik tarihçesi” üzerine ön rapor (s.25-25). II. Kutup Bilimleri Çalıştayı Özet Kitabı (12-13 Eylül 2018), İstanbul.
 • Kornicker, L. S. (1970). Ostracoda (Myodocopina) from the Peru-Chile Trench and the Antarctic Ocean. Smithsonian Contributions to Zoology, 32, 1-42. https://doi.org/10.5479/si.00810282.32
 • Kornicker, L S. (1971). Benthic Ostracoda (Myodocopina, Cypridinacea), from the South Shetland Islands and the Palmer Archipelago, Antarctica (pp. 167-216). In: Llano, G. A. & Wallen, I. E. (Ed.), Antarctic Research Series, Biology of the Antarctic seas IV, 17.
 • Kornicker, L. S. (1975). Antarctic Ostracoda (Myodocopina). P. 1 and 2. Smithsonian Contributions to Zoology, 163, 1-720.
 • Majewski, W. & Olempska, E. (2005). Recent ostracods from Admiralty Bay, King George Island, West Antarctica. Polish Polar Research, 26. 13-36.
 • Müller, G. W. (1894). Die Ostracoden des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte. Z. S. zu Neapel (Ed.), Fauna und Flora Golf von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Berlin 1894, pp. 1–404.
 • Müller, G.W. (1908). Die Ostrakoden der Deutschen Südpolar-Expedition 1901-1903. Deutsche Südpolar-Expedition 1901-1903 im Auftrage des Reichsamtes des Innern, 2(4), 51-182.
 • Nazik, A., Büyükmeriç, Kılıç, A. M., Y. ve Yümün, Z. Ü. (2021). Antarktika’nın Kuzeybatısı (680 Güney Enlemi Bölgesi), TAE-II Rotası Taban Çökeli Ostrakodları (s. 915-916). Parlak, O., Sayıt, K., Mesci, B. L., Akıllı, H. ve Akyıldız, M. (Ed.ler). 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası.
 • Neale, J. W. (1967). An ostracod fauna from Halley Bay, Coats Land, British Antarctic Territory. British Antarctic Survey Scientific Reports, 58, 1-50
 • Skogsberg, T. (1939). A new genus and species of marine ostracods from South Georgia. Proceedings of the California Academy of Sciences, 4,23(27), 415-425
 • Szczechura, J. & Blaszyk, J. (1996). Ostracods from the Pecten Conglomerate (Pliocene) of Cockburn Island. Antarctic Peninsula. 111: A. Gazdzicki (ed.) Palaeontological Results of the Polish Antarctic Expeditions. Part 11. Palaeontologica Polonica SS, 175-1 86.
 • Whatley, R. C., Staunton, M., Kaesler, R. L. & Moguilevsky, A. (1996). The taxonomy of recent Ostracoda from the southern part of the Strait of Magellan. Revista Espafiola de Micropaleontologia, 28, 51-76.
 • Yasuhara, M., Kato, M., Ikeya, N. & Seto, K. (2007). Modern benthic ostracodes from Lützow-Holm Bay, East Antarctica: paleoceanographic, paleobiogeographic, and evolutionary significance. Micropaleontology, 53, 469-196.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Paleontoloji
Bölüm Makaleler - Articles
Yazarlar

Atike NAZİK
Çukurova Üniversitesi
0000-0001-7996-7430
Türkiye


Yeşim BÜYÜKMERİÇ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2678-3907
Türkiye


Ali Murat KILIÇ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4679-1111
Türkiye


Zeki Ünal YÜMÜN
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0658-0416
Türkiye

Proje Numarası Proje No: 18
Yayımlanma Tarihi 12 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 29 Eylül 2021
Kabul Tarihi 19 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 65 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
NAZİK, A., BÜYÜKMERİÇ, Y., KILIÇ, A. M., YÜMÜN, Z. Ü. (2022). Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea). Türkiye Jeoloji Bülteni, 65(1), 43-52. https://doi.org/10.25288/tjb.1002087
MLA
NAZİK, Atike vd. “Hovgaard Ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea)”. Türkiye Jeoloji Bülteni, c. 65, sy. 1, 2022, ss. 43-52, doi:10.25288/tjb.1002087.
Chicago
NAZİK, Atike, Yeşim BÜYÜKMERİÇ, Ali Murat KILIÇ, ve Zeki Ünal YÜMÜN. “Hovgaard Ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea)”. Türkiye Jeoloji Bülteni 65, sy. 1 (Ocak 2022): 43-52. https://doi.org/10.25288/tjb.1002087.
EndNote
NAZİK A, BÜYÜKMERİÇ Y, KILIÇ AM, YÜMÜN ZÜ (01 Ocak 2022) Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea). Türkiye Jeoloji Bülteni 65 1 43–52.
ISNAD
NAZİK, Atike vd. “Hovgaard Ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea)”. Türkiye Jeoloji Bülteni 65/1 (Ocak 2022), 43-52. https://doi.org/10.25288/tjb.1002087.
AMA
NAZİK A, BÜYÜKMERİÇ Y, KILIÇ AM, YÜMÜN ZÜ. Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea). Türkiye Jeol. Bül. Ocak 2022;65(1):43-52. doi:10.25288/tjb.1002087
Vancouver
NAZİK A, BÜYÜKMERİÇ Y, KILIÇ AM, YÜMÜN ZÜ. Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea). Türkiye Jeol. Bül. 2022;65(1):43-52.
IEEE
A. NAZİK, Y. BÜYÜKMERİÇ, A. M. KILIÇ, ve Z. Ü. YÜMÜN, “Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea)”, Türkiye Jeol. Bül., c. 65, sy. 1, ss. 43–52, 2022, doi: 10.25288/tjb.1002087.
JAMA
NAZİK A, BÜYÜKMERİÇ Y, KILIÇ AM, YÜMÜN ZÜ. Hovgaard ve Horseshoe Adaları (Antarktika Yarımadası) Çevresindeki Güncel Denizel Ostrakodlar (Crustacea). Türkiye Jeol. Bül. 2022;65:43–52.

Yazım Kuralları / Instructions for Authorshttp://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_yazim_kurallari.php

Etik Bildirimi ve Telif Hakkı Devir Formu / Ethical Statement and Copyrighy Form https://www.jmo.org.tr/yayinlar/tjb_telif_etik_formlar.php