PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey

Yıl 2012, Cilt 13, Sayı 1, 21 - 27, 06.04.2012

Öz

Forest roads are high-cost basic facilities allowing economic, ecological and social functions of forests to be fulfilled. Because the most essential work item affecting road construction cost is excavation works, amount of excavation and land classifications have to be most appropriately determined within bidding process. In regard to application, the amount of work given in approximate cost sheet required for bidding for forest road construction is determined by means of observational methods and the bidding is conducted within the scope of Public Procurement Law No:4734 before the project is made. After the documents including approximate cost, bidding and payment for 43 forest roads built in The Lakes Region of Turkey (Isparta Regional Directorate of Forestry) during the period (2003-2008) were obtained, the project started. The amount and cost of work determined in the bidding process for the roads involved in the research have been compared with those determined in the progress payment process. Within these comparisons, a consideration has been carried out by using tables, graphics and statistical methods. After the bidding files in the scope of Public Procurement Law in force were inspected, faulting components of the current application have been determined and solutions are suggested. It has been detected that the cost and amount of excavation determined in the bidding process differ from those determined in the payment process. It has been found out that it is not sufficient to determine amount of work given in bidding sheets related to road construction only by means of observation-based field reconnaissance. Projects providing better results as a result of using modern methods which can specify structure of land depth while conducting a road construction shall be designed. For this reason, geophysical methods can be benefited from. In order to conduct effectively biddings for forest road construction, amount of excavation and its distribution to land classifications shall be most appropriately determined.

Kaynakça

 • Acar, H.H., Eker, M., 2001. Excavator using for the forest road construction at steep terrain and its case in Turkey. Third Balkan Scientific Conference, Study Conservation and Utilization of Forest Resources, Proceedings Volume IV, pp.2- 6, Sofia.
 • Acar, H.H., Eker M., Coşkun, N., 2003. A research on the determination of the forest roads ground base type by terrestrial methods. Proceeding, High Tech. Forest Operations for Mountainous Terrain, 5-9, October 2003, Schlaegl-Austria.
 • Destanlıoğlu, C., Önder S., 2009. Isparta Eğirdir Karayolunun Peyzaj Planlama İlkeleri açısından İrdelenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A/1, 154-166, Isparta.
 • Eker, M., Acar, H.H., Çoban, H.O., 2010. Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A/1, 109-125, Isparta.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., Tunay, M., Karaman, A., 1995. Türkiye’de Orman İşçiliği ve Üretim, Orman Yolları, Orman Ürünleri Transportu, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Mülkiyet-Kadastro ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Ormancılık Raporu, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No. 48, Trabzon.
 • Karabacak, M., 2010. Göller Bölgesinde İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş değerlerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 98 s., Trabzon.
 • OGM, 2011. Ülkemizdeki orman alanlarının durumu. Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi, http://www.ogm.gov.tr, [Erişim zamanı: 12 Mart 2011].

Göller bölgesi orman yolu inşaatlarında yaklaşık maliyet ve hakediş değerlerinin irdelenmesi

Yıl 2012, Cilt 13, Sayı 1, 21 - 27, 06.04.2012

Öz

Orman yolları; ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanılan yüksek maliyetli alt yapı tesisleridir. Yol yapım maliyetini etkileyen en önemli iş kalemi kazı işleri olduğundan; kazı miktarları ve zemin sınıfları ihale sürecinde isabetli tespit edilmelidir. Uygulamada, orman yolu yapım ihalesi için gerekli olan yaklaşık maliyet cetvelindeki iş miktarları gözlemsel metotlarla tespit edilerek, proje hazırlanmadan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında yol yaptırılmaktadır. Göller Bölgesinde (Isparta Orman Bölge Müdürlüğü) 2003-2008 yıllarında yapılan 43 adet orman yolunun yaklaşık maliyet, ihale ve ödeme evrakı incelenmek suretiyle bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya konu olan orman yollarının ihale sürecinde tespit edilen iş miktarları ve maliyeti ile hakediş aşamasında tespit edilen iş miktarları ve maliyeti karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalarda çizelgeler, grafikler ve istatistiksel yöntemler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Yürürlükteki KİK kapsamındaki ihale dosyaları incelenerek mevcut uygulamanın aksayan yönleri tespit edilmiş ve çözüm yolları sunulmuştur. İhale sürecinde tespit edilen maliyet ve kazı miktarları ile ödeme anındaki maliyet ve kazı miktarları arasında farkların olduğu tespit edilmiştir. Yol yapımı ile ilgili olarak teklif cetvellerinde yer alan iş miktarlarını sadece gözlemsel arazi keşifleri ile belirlemenin yeterli olamayacağı sonucuna varılmıştır. Yol yapımında zemin derinliğine ilişkin strüktürü belirleyecek modern yöntemler kullanılarak gerçekçi sonuçlar elde edilmelidir. Bunun için jeofizik yöntemlerden yararlanılabilir. Orman yolları yapımında proje ve ihalenin başarılı sonuçlanabilmesi için; kazı miktarları ve zemin sınıflarına dağılımının tespiti daha isabetli yapılmalıdır.

Kaynakça

 • Acar, H.H., Eker, M., 2001. Excavator using for the forest road construction at steep terrain and its case in Turkey. Third Balkan Scientific Conference, Study Conservation and Utilization of Forest Resources, Proceedings Volume IV, pp.2- 6, Sofia.
 • Acar, H.H., Eker M., Coşkun, N., 2003. A research on the determination of the forest roads ground base type by terrestrial methods. Proceeding, High Tech. Forest Operations for Mountainous Terrain, 5-9, October 2003, Schlaegl-Austria.
 • Destanlıoğlu, C., Önder S., 2009. Isparta Eğirdir Karayolunun Peyzaj Planlama İlkeleri açısından İrdelenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A/1, 154-166, Isparta.
 • Eker, M., Acar, H.H., Çoban, H.O., 2010. Orman Yollarının Potansiyel Ekolojik Etkileri, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri A/1, 109-125, Isparta.
 • Erdaş, O., Acar, H.H., Tunay, M., Karaman, A., 1995. Türkiye’de Orman İşçiliği ve Üretim, Orman Yolları, Orman Ürünleri Transportu, Ormancılıkta Mekanizasyon ve Mülkiyet-Kadastro ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Ormancılık Raporu, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No. 48, Trabzon.
 • Karabacak, M., 2010. Göller Bölgesinde İnşa Edilen Orman Yollarında Yaklaşık Maliyet ve Hakediş değerlerinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 98 s., Trabzon.
 • OGM, 2011. Ülkemizdeki orman alanlarının durumu. Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi, http://www.ogm.gov.tr, [Erişim zamanı: 12 Mart 2011].

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

H. Hulusi Acar


Mehmet Karabacak

Yayımlanma Tarihi 6 Nisan 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 13, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { tjf224408, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {13}, pages = {21 - 27}, doi = {10.18182/tjf.21878}, title = {The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey}, key = {cite}, author = {Acar, H. Hulusi and Karabacak, Mehmet} }
APA Acar, H. H. & Karabacak, M. (2012). The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey . Turkish Journal of Forestry , 13 (1) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/20898/224408
MLA Acar, H. H. , Karabacak, M. "The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey" . Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 21-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/20898/224408>
Chicago Acar, H. H. , Karabacak, M. "The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey". Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 21-27
RIS TY - JOUR T1 - The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey AU - H. Hulusi Acar , Mehmet Karabacak Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 27 VL - 13 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey %A H. Hulusi Acar , Mehmet Karabacak %T The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey %D 2012 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 13 %N 1 %R %U
ISNAD Acar, H. Hulusi , Karabacak, Mehmet . "The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey". Turkish Journal of Forestry 13 / 1 (Nisan 2012): 21-27 .
AMA Acar H. H. , Karabacak M. The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(1): 21-27.
Vancouver Acar H. H. , Karabacak M. The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(1): 21-27.
IEEE H. H. Acar ve M. Karabacak , "The investigation of approximate cost and progress payment for forest road building in Lakes Region of Turkey", Turkish Journal of Forestry, c. 13, sayı. 1, ss. 21-27, Nis. 2012, doi:10.18182/tjf.21878