Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Küre Dağları Milli Parkının Bartın Bölgesindeki Makrofungusları

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1, 8 - 14, 29.03.2019
https://doi.org/10.18182/tjf.501489

Öz

Bu çalışma ile 2013-2015 yılları arasında Küre Dağları Milli Parkı’nın Bartın İli Sınırlarında kalan bölümünde mutlak ve tampon zon dâhilindeki alanlarda makrofungus türleri araştırılmıştır. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda alandan 284 adet makrofungus örneği toplanmıştır. Toplamda sahadan 284 makrofungus örneği toplanmıştır. Labotatuvar ve teşhis çalışmaları sonucunda 10 takım ve 29 familyaya ait toplam 68 tür tanımlanmıştır. Bu türlerden 3 tanesi Ascomycota, 65 tanesi ise Basidiomycota bölümüne dahildir. Toplanan makro funguslardan 51 tanesi topraktan, 11 tanesi dal ve gövdelerden, 4 tanesi kütüklerden ve 2 tanesi de yapraktan olmak üzere 4 farklı substrat üzerinde toplanmıştır. Bu çalışma, bölgede yapılacak olan daha fazla biyolojik çeşitlilik çalışması için zemin hazırlayabilir ve milli parkta makromikota ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğini sağlamak için bir temel oluşturabilir.

Kaynakça

 • Afyon, A., Konuk, M., 2002. Zonguldak yöresi makrofungusları üzerine bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1):121-128.
 • Afyon, A., Konuk, M., Yağız, D., 2000. Bartın yöresi makrofungusları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 77-86.
 • Afyon, A., Yağız, D., Konuk, M., 2004. Macrofungi of Sinop province. Turkish Journal of Botany 28: 351-360.
 • Afyon, A., Konuk, M., Yağız, D., Stephan, H., 2005. A study of wood decaying macrofungi of the western Black Sea Region Turkey. Mycotaxon, 93:319-322.
 • Akata, I., 2017. Macrofungal diversity of Belgrad Forest (İstanbul). Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (1): 150-164.
 • Akata, I., Uzun, Y., 2017. Macrofungi determined in Uzungöl Nature Park (Trabzon). Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1): 15-24, DOI: 10.23902/trkjnat.295542.
 • Akata, I., Uzun, Y., Kaya, A., 2016. Macrofungal diversity of Zigana Mountain (Gümüşhane/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 9(2): 57-69.
 • Akçay, E., Uzun, Y., Kaya, A., 2010. Malazgirt (Muş) yöresi makrofunguslarına katkılar. Mantar Dergisi (The Journal of Fungus), 1(1):14-20.
 • Aktaş, S., Öztürk, C., Cevizci, M., 2008. Akseki (Antalya) ilçesi makrofungusları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 June 2008, Trabzon, p. 450.
 • Alkan, S., Kaşık, G., Aktaş, S., 2010. Derebucak (Konya-Türkiye) ilçesi makrofungusları, TÜBİTAK Turk J Bot., 34: 335-350.
 • Allı, H., 2011. Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan). Turkish Journal of Botany, 35: 299-308, DOI:10.3906/bot-1004-298.
 • Allı, H., Işıloğlu, M., 2007. Türkiye makrofunguslarına Aydın yöresinden yeni kayıtlar. ÇEV-KOR, 16(64): 63- 73.
 • Allı, H., Candar, S. S., Akata, I., 2017. Macrofungal diversity of Yalova Province. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 8(2): 76-84.
 • Altuntaş, D., Allı, H., Akata, I., 2017. Macrofungi of Kazdağı National Park (Turkey) and its close environs. Biological Diversity and Conservation, 10(2): 17-25.
 • Aşkun, T., Işıloğlu, M., 1997. Macrofungi of Balya (Balıkesir) county. Turkish Journal of Botany, 21: 279-284.
 • Barutçiyan, J., 2012. Türkiye’nin Mantarları. 1. Baskı, Oğlak Güzel Kitaplar, 216 s. ISBN: 9789753297677, İstanbul.
 • Baydar, S., Sesli, E., 1994. Trabzon ili Akçaabat yöresinde belirlenen makromantarlar. Turkish Journal of Botany, 18: 99-101.
 • Blackwell, M., 2010. The Fungi. American Journal of Botany, 98(3): 426–438.
 • Demir, S., Demirel, K., Uzun, Y., 2007. Batman yöresi makrofungusları. ÇEV-KOR, 16 (34), 37- 42.
 • Demirel, K., Acar, İ., Boztepe Ömeroğlu, G., 2016. Lice (Diyarbakır) yöres makrofungusları. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 7(1):29-39 DOI :10.15318/Fungus.2016118352.
 • Demirel, K., Erdem, Ö., Uzun, Y., Kaya, A., 2010. Macrofungi of Hatila Valley National Park (Artvin, Turkey). Tübitak Turk J. Bot., 34:457-465, DOI:10.3906/Bot-0908-189.
 • Demirel, K., Isıloglu, M., 1993. Ardanuç (Artvin) yöresi makrofungusları (I). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (4): 49-57.
 • Demirel, K., Koçak, Z., 2016. Zilan Vadisi'nin (Erciş-VAN) makrofungal çeşitliliği. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 7(2): 122-134, DOI :10.15318/Fungus.2016222680.
 • Demirel, K., Uzun, Y., 1999. Sarıkamış (Kars) yöresinden Türkiye mantar florası için yeni kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1:83-88.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Akçay, M. E., Keleş, A., Acar, İ., Efe, V., 2015. Van yöresi makromantarlarına katkılar. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 6(2):13-23 DOI: 10.15318/Fungus.2015214060.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A., 2002. Ağrı bölgesinin makrofungusları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Tübitak Turk J. Bot., 26:291-295.
 • Denğiz, Y., Demirel, K., 2016. Şirvan (Siirt) yöresinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences), 21 (2): 112-123.
 • Doğan, H. H., Aktaş, S., Öztürk, C., Kaşık, G., 2012. Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslanköy, Mersin). Turkish Journal of Botany, 36: 83-94, DOI:10.3906/bot-1010-9.
 • Doğan, H. H., Öztürk, C., 2006. Macrofungi and Their Distribution in Karaman Province, Turkey Turkish Journal of Botany, 30: 193-207.
 • Falandysz, J., Borovicka, L. 2013. Macro and trace mineral constituents and radionuclides in mushrooms: health benefits and risks. Appl Microbiol Biotechnol., 97(2): 477–501.
 • Gezer, K., 2000. Contributions to the macrofungi flora of Antalya province. Turkish Journal of Botany, 24: 293-298.
 • Gezer, K., Kaygusuz, O., Soylu, U., Ermiş, A., 2011a. Çamlık Mesire Alanı (Denizli) makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 2(1-2): 15-24.
 • Gezer, K., Kaygusuz, O., Soylu, U., Ermiş, A., 2011b. Macrofungi of Pamukkale University Kınıklı Campus (Denizli/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4/3: 36-431.
 • Görmüş, S., Atmış, E., Artar, M., Özkazanç, N. K., Günşen, H. B., Cengiz, S., Tekebaş, S., 2015. Küre Dağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü) Bartın Üniversitesi Yayınları No: 20 Orman Fakültesi Yayınları No: 10 x,234 sayfa ISBN: 978-605-9895-05-7 Mutlu Basım Yayın, Bartın.
 • Güngör, H., Solak, M. J., Allı, H., Işıloğlu, M., Kalmış, E., 2015. Adana ve Mersin yöresi makrofungus çeşitliliğine katkılar. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 6(2):38-42 DOI: 10.15318/Fungus.2015214063.
 • Huffman, D. M., Tiffany, H. L., Knaphus, G., Healy, R. A., 2008. Mushrooms and Other Fungi of the Midcontinental United States Second Edition. University of Iowa Press. ISBN 978-1-58729-627-7.
 • Işıloğlu, M., 2001. Sandras Dağı (Muğla) makrofungusları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 9: 127-136.
 • Kaşık, G., Aktaş, S., Öztürk, C., Doğa, H. H., 2010. Macrofungi distrubition of Gevne Valley. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 1-2: 25-32.
 • Kaşık, G., Uçar, S., Aktaş, S., 2011. İskilip (Çorum) ilçesi makrofungusları. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus),1-2: 9-13.
 • Kaya, A., 2001. Contributions to the macrofungi flora of Bitlis Province. Turkish Journal of Botany, 25: 379-383.
 • Kaya, A., 2005. Macrofungi determined in Gölbaşı (Adıyaman) District. Turkish Journal of Botany, 29: 45-50.
 • Kaya, A., Uzun, Y., 2018. New contributions to the Ascomycota. Turkish Journal of Botany, 42: 644-652.
 • Kaya, A., Uzun, Y., Karacan, H. İ., 2009. Macrofungi of Göksun (Kahramanmaraş) District. Turkish Journal of Botany, 33: 131-139.
 • Keleş, A., Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A., 2014. Macrofungi of Ayder (Rize/Turkey) high plateau. Biological Diversity and Conservation, 7(3): 177-183.
 • Keleş, A., Polat, T., Demirel, K., 2016. Kop Dağı'ndaki bazı yenilebilir mantarlar (Erzurum-Bayburt). Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 221-224.
 • Köse, S., Gezer, K., Gökler, I., Türkoğlu, A., 2006. Macrofungi of Bekilli (Denizli) district. Turkish Journal of Botany, 30: 267-272.
 • Küçük, M. A., Doğan, H. H., Akata, I., 2010. A Study on macrofungal diversity of Bozyazı province (Mersin), Turkey. Gazi University Journal of Science, 23(4):393-400.
 • Lamaison, J., Polese, J., 2011. Atles il-lustrat dels Bolets, Susaeta Press. ISBN: 978-84-677-0035-0, 240s.
 • Laux, H. E., 2012. Setas De Espana Y Europa. 718 p. Tikal Ediciones Pres ISBN:978-84-9928-168-1 Madrid.
 • Mat, A., 1998. Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri Zehirli Mantarlar. 1. basım, TÜBİTAK yayınları, TÜBİTAK Matbaası, Ankara.
 • Montag, K., 2000. Pilze, Kosmos Kompakt, ISBN: 3-440-07835-3 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG Stuttgard.
 • Oskay, M., Kalyoncu, F., 2006. Contribution to the macrofungi flora of Sultan Mountain, Turkey. International Journal of Science & Technology, 1(1): 7-10.
 • Özkazanç, N. K., Oğuz Yılmaz, M., 2017. Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün Makrofungusları. Kastamonu Univ., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (4): 643-651 Doi: 10.17475/kastorman.369219.
 • Öztürk, C., Pamukçu, D., Aktaş, S., 2017. Nallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 8(1): 60-67 Do :10.15318/Fungus.2017127497.
 • Palta, Ş., Demir, S., Şengönül, K., Kara, Ö., Şensoy, H., 2010. Arbüsküler mikorizal funguslar (amf), bitki ve toprakla ilişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18): 87-98.
 • Petersen, J. H., 1999. Key to the genera of clavarioid fungi in Northern Europe, https://www.mycokey.com/MycokeyDK/ DKkeysPDFs/ClavarioidGenusKey.pdf.
 • Şen, İ., Allı, H., Işıloğlu M., 2014. Bigadiç (Balıkesir) yöresi makrofungusları. Mantar Dergisi, 5(2): 9-16 Doi :10.15318/Fungus.201428230.
 • Seo, G. S., Kirk, P. M., 2000. Ganodermacea, nomenclature and classification. Ganodermacea Diseaese of Perennial Crops. ISBN 9780851993881.
 • Sesli, E., 1993. Trabzon İli Maçka yöresi makrofungusları. Turkish Journal of Botany, 17(3): 179-182.
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F., 2002. Manisa yöresinden makrofungus florasına kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi, 10 (43): 30-32.
 • Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M., Güngör, H., Kalmış, E., 2013. Macrofungi of Burdur province Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 4(2): 28-34.
 • Stojchev, G., Aslan, A., Gücin, F., 1998. Some macrofungi species of European part of Turkey. Turkish Journal of Botany, 22: 341-346.
 • Turp Yıldız, G., Boylu, M., 2018. Tıbbi ve yenilebilir mantarlar& et ürünlerinde kullanımı. YYÜ Tar. Bil. Derg., 28(1):144-153.
 • Türkekul, İ., Zülfikaroğlu, E., 2010. Çamlıbel ilçesi (Tokat) makromantar floras. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2010-I: 55-63.
 • Türkoğlu, A., Gezer, K., 2007. Hacer Ormanı (Kayseri)'nin makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Bölümü, Çev-kor dergisi, Ekoloji, 15(59): 43-48.
 • Ünal, G., Türkoğlu, A., Güngör, M., 2016 Muğla yöresindeki eucalyptus ormanlarında yetişen makrofunguslar üzerine taksonomik çalışmalar. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 244-247.
 • Uzun, Y., Demirel, K., 1998. Şenkaya (Erzurum) ilçesinin makrofungusları. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 7-10 Eylül 1998, Samsun, s.213-222.
 • Uzun, Y., Keleş, A., Demirel, K., 2006. Contributions to the macrofungi flora of Gümüşlhane province. Turkish Journal of Botany, 30: 39-46.
 • Williams, J., 2001. Simplified Fungı Identıification Key. Universty of Georiya Cooperative Extension Service Special Bulletin, 37.
 • Yabanlı, M., Işıloğlu, M., Solak, M. H., 2004. Ula (Muğla) yöresinde tespit edilen bazı yenen makrofunguslar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. s. 78.
 • Yılmaz Ersel, F., Solak, M. H., 2004, Contributions to the macrofungi of İzmir province. Turkish Journal of Botany, (28) 487-490.
 • Yüksel, B., Akbulut, S., Baysal, İ., Gültekin, Y. S., 2007. Düzce yöresinin yenilebilir mantarları. I. Uluslarası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım 2016 Trabzon, Volume: 1.

Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1, 8 - 14, 29.03.2019
https://doi.org/10.18182/tjf.501489

Öz

In this study, Küre Mountains National Park, Bartin Province in the rest of the border must macrofungi flora areas and buffer zones between the years 2013 to 2015 inclusive were searched. The results of the field work space Macrofungal 284 samples were collected. A total of 284 macrofungi samples were collected. Laboratory analysis identified 68 species within 11 orders and 29 families. Of these, 3 taxa belong to Ascomycota, and 65 to Basidiomycota. Determined taxa were found to be growing on four types of substrates: 51 from soil, 11 from branches or trunks, 4 from logs, and 2 from leaves. This study can lay the groundwork for further biodiversity studies in the area, providing a basis for ensuring the continuity of the macromycota flora and biological diversity within the national park.

Kaynakça

 • Afyon, A., Konuk, M., 2002. Zonguldak yöresi makrofungusları üzerine bir araştırma. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 9(1):121-128.
 • Afyon, A., Konuk, M., Yağız, D., 2000. Bartın yöresi makrofungusları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Fen Bilimleri Dergisi, 8(2): 77-86.
 • Afyon, A., Yağız, D., Konuk, M., 2004. Macrofungi of Sinop province. Turkish Journal of Botany 28: 351-360.
 • Afyon, A., Konuk, M., Yağız, D., Stephan, H., 2005. A study of wood decaying macrofungi of the western Black Sea Region Turkey. Mycotaxon, 93:319-322.
 • Akata, I., 2017. Macrofungal diversity of Belgrad Forest (İstanbul). Kastamonu Uni., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (1): 150-164.
 • Akata, I., Uzun, Y., 2017. Macrofungi determined in Uzungöl Nature Park (Trabzon). Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1): 15-24, DOI: 10.23902/trkjnat.295542.
 • Akata, I., Uzun, Y., Kaya, A., 2016. Macrofungal diversity of Zigana Mountain (Gümüşhane/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 9(2): 57-69.
 • Akçay, E., Uzun, Y., Kaya, A., 2010. Malazgirt (Muş) yöresi makrofunguslarına katkılar. Mantar Dergisi (The Journal of Fungus), 1(1):14-20.
 • Aktaş, S., Öztürk, C., Cevizci, M., 2008. Akseki (Antalya) ilçesi makrofungusları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 June 2008, Trabzon, p. 450.
 • Alkan, S., Kaşık, G., Aktaş, S., 2010. Derebucak (Konya-Türkiye) ilçesi makrofungusları, TÜBİTAK Turk J Bot., 34: 335-350.
 • Allı, H., 2011. Macrofungi of Kemaliye district (Erzincan). Turkish Journal of Botany, 35: 299-308, DOI:10.3906/bot-1004-298.
 • Allı, H., Işıloğlu, M., 2007. Türkiye makrofunguslarına Aydın yöresinden yeni kayıtlar. ÇEV-KOR, 16(64): 63- 73.
 • Allı, H., Candar, S. S., Akata, I., 2017. Macrofungal diversity of Yalova Province. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 8(2): 76-84.
 • Altuntaş, D., Allı, H., Akata, I., 2017. Macrofungi of Kazdağı National Park (Turkey) and its close environs. Biological Diversity and Conservation, 10(2): 17-25.
 • Aşkun, T., Işıloğlu, M., 1997. Macrofungi of Balya (Balıkesir) county. Turkish Journal of Botany, 21: 279-284.
 • Barutçiyan, J., 2012. Türkiye’nin Mantarları. 1. Baskı, Oğlak Güzel Kitaplar, 216 s. ISBN: 9789753297677, İstanbul.
 • Baydar, S., Sesli, E., 1994. Trabzon ili Akçaabat yöresinde belirlenen makromantarlar. Turkish Journal of Botany, 18: 99-101.
 • Blackwell, M., 2010. The Fungi. American Journal of Botany, 98(3): 426–438.
 • Demir, S., Demirel, K., Uzun, Y., 2007. Batman yöresi makrofungusları. ÇEV-KOR, 16 (34), 37- 42.
 • Demirel, K., Acar, İ., Boztepe Ömeroğlu, G., 2016. Lice (Diyarbakır) yöres makrofungusları. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 7(1):29-39 DOI :10.15318/Fungus.2016118352.
 • Demirel, K., Erdem, Ö., Uzun, Y., Kaya, A., 2010. Macrofungi of Hatila Valley National Park (Artvin, Turkey). Tübitak Turk J. Bot., 34:457-465, DOI:10.3906/Bot-0908-189.
 • Demirel, K., Isıloglu, M., 1993. Ardanuç (Artvin) yöresi makrofungusları (I). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (4): 49-57.
 • Demirel, K., Koçak, Z., 2016. Zilan Vadisi'nin (Erciş-VAN) makrofungal çeşitliliği. Mantar Dergisi- The Jounal of Fungus, 7(2): 122-134, DOI :10.15318/Fungus.2016222680.
 • Demirel, K., Uzun, Y., 1999. Sarıkamış (Kars) yöresinden Türkiye mantar florası için yeni kayıtlar. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 6, 1:83-88.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Akçay, M. E., Keleş, A., Acar, İ., Efe, V., 2015. Van yöresi makromantarlarına katkılar. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 6(2):13-23 DOI: 10.15318/Fungus.2015214060.
 • Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A., 2002. Ağrı bölgesinin makrofungusları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Tübitak Turk J. Bot., 26:291-295.
 • Denğiz, Y., Demirel, K., 2016. Şirvan (Siirt) yöresinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences), 21 (2): 112-123.
 • Doğan, H. H., Aktaş, S., Öztürk, C., Kaşık, G., 2012. Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslanköy, Mersin). Turkish Journal of Botany, 36: 83-94, DOI:10.3906/bot-1010-9.
 • Doğan, H. H., Öztürk, C., 2006. Macrofungi and Their Distribution in Karaman Province, Turkey Turkish Journal of Botany, 30: 193-207.
 • Falandysz, J., Borovicka, L. 2013. Macro and trace mineral constituents and radionuclides in mushrooms: health benefits and risks. Appl Microbiol Biotechnol., 97(2): 477–501.
 • Gezer, K., 2000. Contributions to the macrofungi flora of Antalya province. Turkish Journal of Botany, 24: 293-298.
 • Gezer, K., Kaygusuz, O., Soylu, U., Ermiş, A., 2011a. Çamlık Mesire Alanı (Denizli) makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 2(1-2): 15-24.
 • Gezer, K., Kaygusuz, O., Soylu, U., Ermiş, A., 2011b. Macrofungi of Pamukkale University Kınıklı Campus (Denizli/Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4/3: 36-431.
 • Görmüş, S., Atmış, E., Artar, M., Özkazanç, N. K., Günşen, H. B., Cengiz, S., Tekebaş, S., 2015. Küre Dağları Milli Parkı Köy Tasarım Rehberleri (Bartın Bölümü) Bartın Üniversitesi Yayınları No: 20 Orman Fakültesi Yayınları No: 10 x,234 sayfa ISBN: 978-605-9895-05-7 Mutlu Basım Yayın, Bartın.
 • Güngör, H., Solak, M. J., Allı, H., Işıloğlu, M., Kalmış, E., 2015. Adana ve Mersin yöresi makrofungus çeşitliliğine katkılar. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 6(2):38-42 DOI: 10.15318/Fungus.2015214063.
 • Huffman, D. M., Tiffany, H. L., Knaphus, G., Healy, R. A., 2008. Mushrooms and Other Fungi of the Midcontinental United States Second Edition. University of Iowa Press. ISBN 978-1-58729-627-7.
 • Işıloğlu, M., 2001. Sandras Dağı (Muğla) makrofungusları. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Dergisi, 9: 127-136.
 • Kaşık, G., Aktaş, S., Öztürk, C., Doğa, H. H., 2010. Macrofungi distrubition of Gevne Valley. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 1-2: 25-32.
 • Kaşık, G., Uçar, S., Aktaş, S., 2011. İskilip (Çorum) ilçesi makrofungusları. Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus),1-2: 9-13.
 • Kaya, A., 2001. Contributions to the macrofungi flora of Bitlis Province. Turkish Journal of Botany, 25: 379-383.
 • Kaya, A., 2005. Macrofungi determined in Gölbaşı (Adıyaman) District. Turkish Journal of Botany, 29: 45-50.
 • Kaya, A., Uzun, Y., 2018. New contributions to the Ascomycota. Turkish Journal of Botany, 42: 644-652.
 • Kaya, A., Uzun, Y., Karacan, H. İ., 2009. Macrofungi of Göksun (Kahramanmaraş) District. Turkish Journal of Botany, 33: 131-139.
 • Keleş, A., Demirel, K., Uzun, Y., Kaya, A., 2014. Macrofungi of Ayder (Rize/Turkey) high plateau. Biological Diversity and Conservation, 7(3): 177-183.
 • Keleş, A., Polat, T., Demirel, K., 2016. Kop Dağı'ndaki bazı yenilebilir mantarlar (Erzurum-Bayburt). Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 221-224.
 • Köse, S., Gezer, K., Gökler, I., Türkoğlu, A., 2006. Macrofungi of Bekilli (Denizli) district. Turkish Journal of Botany, 30: 267-272.
 • Küçük, M. A., Doğan, H. H., Akata, I., 2010. A Study on macrofungal diversity of Bozyazı province (Mersin), Turkey. Gazi University Journal of Science, 23(4):393-400.
 • Lamaison, J., Polese, J., 2011. Atles il-lustrat dels Bolets, Susaeta Press. ISBN: 978-84-677-0035-0, 240s.
 • Laux, H. E., 2012. Setas De Espana Y Europa. 718 p. Tikal Ediciones Pres ISBN:978-84-9928-168-1 Madrid.
 • Mat, A., 1998. Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri Zehirli Mantarlar. 1. basım, TÜBİTAK yayınları, TÜBİTAK Matbaası, Ankara.
 • Montag, K., 2000. Pilze, Kosmos Kompakt, ISBN: 3-440-07835-3 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG Stuttgard.
 • Oskay, M., Kalyoncu, F., 2006. Contribution to the macrofungi flora of Sultan Mountain, Turkey. International Journal of Science & Technology, 1(1): 7-10.
 • Özkazanç, N. K., Oğuz Yılmaz, M., 2017. Küre Dağları Milli Parkı’nın Kastamonu ili sınırlarında kalan bölümünün Makrofungusları. Kastamonu Univ., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (4): 643-651 Doi: 10.17475/kastorman.369219.
 • Öztürk, C., Pamukçu, D., Aktaş, S., 2017. Nallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 8(1): 60-67 Do :10.15318/Fungus.2017127497.
 • Palta, Ş., Demir, S., Şengönül, K., Kara, Ö., Şensoy, H., 2010. Arbüsküler mikorizal funguslar (amf), bitki ve toprakla ilişkileri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18): 87-98.
 • Petersen, J. H., 1999. Key to the genera of clavarioid fungi in Northern Europe, https://www.mycokey.com/MycokeyDK/ DKkeysPDFs/ClavarioidGenusKey.pdf.
 • Şen, İ., Allı, H., Işıloğlu M., 2014. Bigadiç (Balıkesir) yöresi makrofungusları. Mantar Dergisi, 5(2): 9-16 Doi :10.15318/Fungus.201428230.
 • Seo, G. S., Kirk, P. M., 2000. Ganodermacea, nomenclature and classification. Ganodermacea Diseaese of Perennial Crops. ISBN 9780851993881.
 • Sesli, E., 1993. Trabzon İli Maçka yöresi makrofungusları. Turkish Journal of Botany, 17(3): 179-182.
 • Solak, H. M., Yılmaz Ersel F., 2002. Manisa yöresinden makrofungus florasına kayıtlar. Ekoloji Çevre Dergisi, 10 (43): 30-32.
 • Solak, M. H., Allı, H., Işıloğlu, M., Güngör, H., Kalmış, E., 2013. Macrofungi of Burdur province Mantar Dergisi (The Jounal of Fungus), 4(2): 28-34.
 • Stojchev, G., Aslan, A., Gücin, F., 1998. Some macrofungi species of European part of Turkey. Turkish Journal of Botany, 22: 341-346.
 • Turp Yıldız, G., Boylu, M., 2018. Tıbbi ve yenilebilir mantarlar& et ürünlerinde kullanımı. YYÜ Tar. Bil. Derg., 28(1):144-153.
 • Türkekul, İ., Zülfikaroğlu, E., 2010. Çamlıbel ilçesi (Tokat) makromantar floras. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 2010-I: 55-63.
 • Türkoğlu, A., Gezer, K., 2007. Hacer Ormanı (Kayseri)'nin makrofungusları. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Bölümü, Çev-kor dergisi, Ekoloji, 15(59): 43-48.
 • Ünal, G., Türkoğlu, A., Güngör, M., 2016 Muğla yöresindeki eucalyptus ormanlarında yetişen makrofunguslar üzerine taksonomik çalışmalar. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(3): 244-247.
 • Uzun, Y., Demirel, K., 1998. Şenkaya (Erzurum) ilçesinin makrofungusları. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 7-10 Eylül 1998, Samsun, s.213-222.
 • Uzun, Y., Keleş, A., Demirel, K., 2006. Contributions to the macrofungi flora of Gümüşlhane province. Turkish Journal of Botany, 30: 39-46.
 • Williams, J., 2001. Simplified Fungı Identıification Key. Universty of Georiya Cooperative Extension Service Special Bulletin, 37.
 • Yabanlı, M., Işıloğlu, M., Solak, M. H., 2004. Ula (Muğla) yöresinde tespit edilen bazı yenen makrofunguslar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran, Adana. s. 78.
 • Yılmaz Ersel, F., Solak, M. H., 2004, Contributions to the macrofungi of İzmir province. Turkish Journal of Botany, (28) 487-490.
 • Yüksel, B., Akbulut, S., Baysal, İ., Gültekin, Y. S., 2007. Düzce yöresinin yenilebilir mantarları. I. Uluslarası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Kasım 2016 Trabzon, Volume: 1.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

Nuri Kaan ÖZKAZANÇ> (Sorumlu Yazar)
BARTIN FACULTY OF FOREST
0000-0001-7098-447X
Türkiye


Yağmur YEŞİLBAŞ KELEŞ Bu kişi benim
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ
0000-0002-6611-9069
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjf501489, journal = {Turkish Journal of Forestry}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, number = {1}, pages = {8 - 14}, doi = {10.18182/tjf.501489}, title = {Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey}, key = {cite}, author = {Özkazanç, Nuri Kaan and Yeşilbaş Keleş, Yağmur} }
APA Özkazanç, N. K. & Yeşilbaş Keleş, Y. (2019). Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey . Turkish Journal of Forestry , 20 (1) , 8-14 . DOI: 10.18182/tjf.501489
MLA Özkazanç, N. K. , Yeşilbaş Keleş, Y. "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey" . Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 8-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/44259/501489>
Chicago Özkazanç, N. K. , Yeşilbaş Keleş, Y. "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 8-14
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Küre Dağları Milli Parkının Bartın Bölgesindeki Makrofungusları AU - Nuri KaanÖzkazanç, YağmurYeşilbaş Keleş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.501489 DO - 10.18182/tjf.501489 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 14 VL - 20 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.501489 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.501489 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey %A Nuri Kaan Özkazanç , Yağmur Yeşilbaş Keleş %T Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 1 %R doi: 10.18182/tjf.501489 %U 10.18182/tjf.501489
ISNAD Özkazanç, Nuri Kaan , Yeşilbaş Keleş, Yağmur . "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey". Turkish Journal of Forestry 20 / 1 (Mart 2019): 8-14 . https://doi.org/10.18182/tjf.501489
AMA Özkazanç N. K. , Yeşilbaş Keleş Y. Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(1): 8-14.
Vancouver Özkazanç N. K. , Yeşilbaş Keleş Y. Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(1): 8-14.
IEEE N. K. Özkazanç ve Y. Yeşilbaş Keleş , "Macrofungi of Küre Mountains National Park in Bartın region of Turkey", Turkish Journal of Forestry, c. 20, sayı. 1, ss. 8-14, Mar. 2019, doi:10.18182/tjf.501489