Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Development of main employer - sub-employer auditing system-model on major requirements and workers in large industrial businesses

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 133 - 141, 04.07.2019
https://doi.org/10.18182/tjf.562961

Öz

The aim of this study is to examine the main employer - subcontractor relationship established under the roof of large industrial facilities in terms of employees and basic requirements, and to propose a system design that will provide a healthier and safer working environment in which legal requirements are fulfilled. In the study, in cases where the main employer - subcontractor relationship is established, it is determined that the employees and the main employer should supervise the works performed by the subcontractor within the framework of the basic requirements and the subjects on which the supervisor should conduct this audit. Within the scope of the study, the audits conducted in 2017 on the main employer and 5 subcontractors that are taken as a model were examined. It was possible for at least 4 inspections to be conducted by the principal employer annually to present the situation in occupational health and safety activities with numerical data. While the main employer subcontractor relationship continues to be the subject of discussion by many authorities, a model has been developed with this study about creating legal responsibility and a safe working environment. A healthier and safer working environment can be provided by a proactive approach with the systems and other systems described in the study. Further clarification should be made in the relevant laws and regulations in order to clarify the legal responsibilities of the parties in terms of employees and basic requirements in the relationship between subcontractor and main employer. Audits should be made sustainable.

Kaynakça

 • Bokurt Yüksel, A.E., 2008. Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinde sorumluluklar ve sınırları. Sicil İş Hukuku Dergisi, 9: 47-55.
 • ÇİSGEHY, 2013. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yayım tarihi: 15.5.2013.
 • Gençtarih, S., 2009. Asıl işveren - Alt işveren ilişkisi ve alt işverenlik yönetmeliği ışığında uygulamadaki sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • İADHY, 2013. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yayım Tarihi: 18.06.2013.
 • İK, 2003. 4857 Sayılı İş Kanunu, Yayım tarihi:22.5.2003.
 • İSGHY, 2014. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Yayım tarihi: 18.12.2014.
 • İSGKHY, 2013. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik. Yayım Tarihi: 18.01.2013.
 • İSGK, 2012. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Yayım tarihi: 20.6.2012.
 • Kasap, F., 2019. Büyük endüstriyel tesislerde alt işveren iş sağlığı ve güvenliği denetim sistemi kurulması ve uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • MYKSÖDBY, 2015. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 15.10.2015.
 • SGK, 2006. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Yayım Tarihi: 31.5.2006.
 • YHGK, 2011.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2010/21-739, Karar: 2011/5.
 • Yılmaz, E., 2009, Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İş Müfettişi Raporunun Karşı İtiraz Davası. Çimento İşveren, C:23.

Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 133 - 141, 04.07.2019
https://doi.org/10.18182/tjf.562961

Öz

Bu çalışmadaki amaç büyük endüstriyel tesislerin çatısı altında kurulan asıl işveren – alt işveren ilişkisini, çalışanlar ve temel gereklilikler açısından incelemek, hukuki gerekliliklerin yerine getirildiği daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlayacak bir sistem kurgusu önermektir. Çalışmada, asıl işveren – alt işveren ilişkisi kurulan durumlarda, çalışanlar ve asıl işverenin, alt işverenin temel gereklilikler çerçevesinde yaptığı çalışmalarını ve çalışanlarını denetlemesi ve de bu denetlemeyi hangi konular üzerinde yapması gerektiği belirlenmiştir. Çalışma kapsamında model olarak alınan asıl işveren ve ona bağlı olan 5 alt işveren üzerinde 2017 yılında yapılan denetimler irdelenmiştir. Asıl işverenin yılda yapacağı en az 4 denetlemenin, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerindeki durumu sayısal veriler ile ortaya koyması mümkün olmuştur. Birçok otorite tarafından asıl işveren alt işveren ilişkisi tartışma konusu olarak devam ederken, bu çalışma ile yasal sorumluluk ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması hakkında bir model ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada anlatılan sistem ve diğer sistemler ile proaktif bir yaklaşım sergilenerek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanabilir. Alt işveren – asıl işveren ilişkisinde tarafların çalışanlar ve temel gereklilikler konularındaki hukuki sorumlulukların daha net ve açık olması için ilgili yasa ve yönetmeliklerde daha fazla detaylandırma yapılmalıdır. Yapılacak denetimler sürdürülebilir hale getirilmelidir.

Kaynakça

 • Bokurt Yüksel, A.E., 2008. Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinde sorumluluklar ve sınırları. Sicil İş Hukuku Dergisi, 9: 47-55.
 • ÇİSGEHY, 2013. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Yayım tarihi: 15.5.2013.
 • Gençtarih, S., 2009. Asıl işveren - Alt işveren ilişkisi ve alt işverenlik yönetmeliği ışığında uygulamadaki sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • İADHY, 2013. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Yayım Tarihi: 18.06.2013.
 • İK, 2003. 4857 Sayılı İş Kanunu, Yayım tarihi:22.5.2003.
 • İSGHY, 2014. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Yayım tarihi: 18.12.2014.
 • İSGKHY, 2013. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik. Yayım Tarihi: 18.01.2013.
 • İSGK, 2012. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Yayım tarihi: 20.6.2012.
 • Kasap, F., 2019. Büyük endüstriyel tesislerde alt işveren iş sağlığı ve güvenliği denetim sistemi kurulması ve uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • MYKSÖDBY, 2015. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 15.10.2015.
 • SGK, 2006. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Yayım Tarihi: 31.5.2006.
 • YHGK, 2011.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Esas: 2010/21-739, Karar: 2011/5.
 • Yılmaz, E., 2009, Alt İşverenlik İlişkisinin Muvazaalı Olduğunu Tespit Eden İş Müfettişi Raporunun Karşı İtiraz Davası. Çimento İşveren, C:23.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatih KASAP Bu kişi benim
Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri
0000-0003-0541-4328
Türkiye


Hafiz Hulusi ACAR (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7864-1009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjf562961, journal = {Turkish Journal of Forestry}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, number = {2}, pages = {133 - 141}, doi = {10.18182/tjf.562961}, title = {Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Kasap, Fatih and Acar, Hafiz Hulusi} }
APA Kasap, F. & Acar, H. H. (2019). Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi . Turkish Journal of Forestry , 20 (2) , 133-141 . DOI: 10.18182/tjf.562961
MLA Kasap, F. , Acar, H. H. "Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi" . Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 133-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/46820/562961>
Chicago Kasap, F. , Acar, H. H. "Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 20 (2019 ): 133-141
RIS TY - JOUR T1 - Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi AU - Fatih Kasap , Hafiz Hulusi Acar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18182/tjf.562961 DO - 10.18182/tjf.562961 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 141 VL - 20 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.562961 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.562961 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi %A Fatih Kasap , Hafiz Hulusi Acar %T Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi %D 2019 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 20 %N 2 %R doi: 10.18182/tjf.562961 %U 10.18182/tjf.562961
ISNAD Kasap, Fatih , Acar, Hafiz Hulusi . "Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 20 / 2 (Temmuz 2019): 133-141 . https://doi.org/10.18182/tjf.562961
AMA Kasap F. , Acar H. H. Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(2): 133-141.
Vancouver Kasap F. , Acar H. H. Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2019; 20(2): 133-141.
IEEE F. Kasap ve H. H. Acar , "Büyük endüstriyel işletmelerde çalışanlar ve temel gereklilikler ölçeğinde asıl işveren – alt işveren denetim sistemi-modelinin geliştirilmesi", Turkish Journal of Forestry, c. 20, sayı. 2, ss. 133-141, Tem. 2019, doi:10.18182/tjf.562961