Yıl 2020, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 42 2020-03-26

Development of compatible taper equations for brutian pine stands in Asar Forest Sub-district (Antalya)
Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi

Mustafa ÜMİT [1] , Muammer ŞENYURT [2]


In this study, five different compatible taper equations were used for Brutian pine (Pinus brutia Ten.) trees within the border of Asar Forest Sub-district in Antalya Forest Management Directorate of Antalya Forest District Regional. These five equations were produced from the equations of Max & Burkhart (1976), Jiang et al. (2005) and 3 different models of Kozak (1988). The fitting results of these equations were compared. As a result of the comparison that made according to success criteria’s, the equation of Jiang et al. (2005) with 95.95% model explanation was found to be more successful in predicting stem diameter of Brutian pine. The suitability of Jiang et al. (2005) of the equation was tested by using an independent data group with paired sample t test and it was concluded that the equation can be applied to the study area at p <0.05 significance level. In this regard, it can be concluded that it is possible to obtain more accurate and consistent estimations of stem diameters for Brutian pine (Pinus brutia Ten.) stands by using this equation.

Bu çalışmada, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Asar İşletme Şefliği sınırları içinde yayılış gösteren kızılçam (Pinus brutia Ten.) meşcereleri için geliştirilen uyumlu gövde çapı denklemlerinin gövde çapını modellemedeki başarıları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, Max and Burkhart (1976), Jiang vd. (2005) ve Kozak (1988)’ın denklemi esas alınarak geliştirilen 3 denklemin oluşturduğu 5 farklı model kullanılmıştır. Başarı ölçütlerine göre yapılan karşılaştırmada, Jiang vd. (2005) tarafından geliştirilen denklemin %95.95’lik açıklayıcılığı ile kızılçamın gövde çapı gelişimlerini modellemede daha başarılı olduğu görülmüştür. Jiang vd. (2005) denkleminin uygunluğu, bağımsız bir veri grubu kullanılarak iki eş arasındaki farkın önemlilik testi ile test edilmiş ve p<0.05 önem düzeyinde denklemin çalışma alanına uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. Bu bakımdan, bu denklemin kızılçam meşcerelerinde daha doğru ve tutarlı gövde çapı tahminlerinin yapılmasına imkan sağlayacağı söylenebilir.

 • Atalay, F.A., 2014. Mudurnu-Sırçalı Orman İşletme Şefliği’nde Yayılış Gösteren Anadolu Karaçamı [Pinus nigra arnold. subsp. pallasiana (lamb.) holmboe] Meşcereleri İçin Gövde Profil Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, ÇAKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çankırı.
 • Barrio-Anta, M, Dieguez-Aranda, U., Castedo-Dorado, F., Alvarez-Gonzalez, J.G., von Gadow, K., 2007. Merchantable volume system for pedunculate oak in northwestern Spain. Ann. For. Sci., 64: 511-520.
 • Behre, C.E., 1923. Preliminary notes on studies of tree form. Journal of Forestry, 21: 507-511.
 • Bennet, F.A., Swindel, B.F., 1972. Taper Curves for Planted Slash Pine. USDA Forest Service, Research Note, SE-179.
 • Biging, G.S., 1984. Taper equations for second-growth mixed conifers of northern California. Forest Science, 30(4): 1103-1117.
 • Bruce, D., Curtis, R., Vanndevering, C., 1968. Development of system of taper and volume tables for res alder. Forest science, 14: 339-3350.
 • Burkhart, H.E., 1977. Cubic foot volume of Loblolly pine to any merchantable top limit. Southern Journal of Applied Forestry, 1: 7-9.
 • Cao, Q.V., Burkhart, H.E., Max. T.A., 1980. Evaluation of the two methods for cubic-volume prediction of loblolly pine to any merchantable limit. For. Sci., 26: 71-80.
 • Clark, A., Souther, R.A., Schlaegel, B.E., 1991. Stem Profile Equations for Southern Tree Species. USDA For. Serv., Res. Pap., SE-282.
 • Claughton-Wallin, H., McVicker, F., 1920. The Jonson “absolute form quotient” as an expression of taper. Journal of Forestry 18: 346-357.
 • Clutter, J.L., 1980. Development of taper functions from variable-top merchantable volume equations. For. Sci., 26:117-120.
 • Fang, Z., Borders, B.E., Bailey, R.L., 2000. Compatible volume-taper models for loblılly and slash pine based on a system with segmented-stem form factors. forest science, 46(1): 1-11.
 • Hilt, D.E., 1980. Taper-Based System for Estimating Stem Volumes Ofupland Oaks. USDA Forest Service, Research Paper, NE-458.
 • Honer, T.G., 1967. Standard Volumes and Merchantable Converion Factors for the Commercial Tree Species of Central and Eastern Canada. Forest Management Research and Service Institute, Ottawa, Ontario, Inform Rep., FMR-X-5.
 • Jiang, L., Brooks, J.R., Wang, J., 2005. Compatible taper and volume equations for yellow-poplar in West Virginia. Forest Ecology and Management, 213: 399-409.
 • Kozak, A., 1988. A Variable exponent taper equation. Canadian Journal of Forest Research, 18: 1363-1368.
 • Kozak, A., 2004. My last words on taper equations. Forest Chronicle, 80: 507-515.
 • Liu, C.J., 1980. Long volume Estimating with spline approximation. Forest Science, 26(3): 361-369.
 • M’Hirit, D., Postaire, J.G., 1985. A Nonparametric technique for taper function estimaion. Canadaian Journal of Forest Research, 15: 862-871.
 • Matney, T.G., Hodges, J.D., Sullivan, A.D., Ledbetter, J.R., 1985. Tree profile and volume ratio equations for sweetgum and cherrybark oak trees. Southern Journal of Applied Forestry, 9: 222-226.
 • Max, T.A., Burkhart, H.E., 1976. Segmented polynomial regression applied to taper equations. Forest Science, 22(3): 283-289.
 • Newnham, R.M., 1988. A Variable Form Taper Function. Canada Frest Service, Petawawa Natl. For. Ins. Inf. Rep. PI-X-83.
 • Newnham, R.M., 1992. Variable-form taper functions for four Alberta tree species. Can. J. For. Res., 22: 210-223.
 • OGM, 2015. Orman Atlası. Orman Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
 • Özçelik, R., Brooks, J.R., Jıang, L., 2011. Modeling stem profile of Lebanon cedar, Brutian pine and Cilicica fir in Southern. Turkey using nonlinear mixed-effects models. European Journal of Forest Research, 130: 613-621.
 • Özçelik, R., Alkan, H., 2011. Okaliptüs ağaçlandırmaları için uyumlu gövde çapı ve gövde hacim modellerinin geliştirilmesi. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Kahramanmaraş, Bildiriler Kitabı, 26-28 Ekim, s. 720-730.
 • Özçelik, R., Brooks, J.R., 2012. Compatible volume and taper models for economicaly important tree species of Turkey. Annals of Forest Science, 69: 105-118.
 • Özçelik, R., Yavuz, H., Karatepe, Y., Gürlevik, N., Kırış, R., 2012. Burdur yöresi kızılçam meşcereleri için gövde çapı ve gövde hacim denklemlerinin geliştirilmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13(2):85-91.
 • Özçelik, R., Bal, C., 2013. Effects of adding crown variables in stem taper and volume predictions for black pine. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37, 231-242.Perez, D.N., Burkhart, H.E., Stiff, C.T., 1990. A variable form taper function for pinus ocarpa schiede in central honduras. Forest Science, 36(1): 186-191.
 • Real, P.L., Moore, J.A., Newberry, J.D., 1989. Principal components analysis of tree stem profile. Canadian Journal of Forest Research, 19: 1538-1542.
 • Sakıcı, O.E., Yavuz, H., 2005. Kastamonu-Bostan Yöresi Uludağ göknarı meşcerelerinde gövde profili denklemleriyle biyokütle miktarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Kastamonu, 5(1): 7-22.
 • Sakıcı, O.E., Mısır, N., Yavuz, H., Mısır, M., 2008. Stem taper functions for Abies nordmanniana subsp. bornmulleriana in Turkey. Scandinavian Journal of Forest Research, 23(6): 522-533.
 • Sakıcı, O.E., 2010. Stem taper functions for Pinus nigra in the mixed coniferous-broadleaf forests in Balıkesir, Turkey. 1st International Turkey&Japan Environment and Forestry Symposium, 4-6 November, Trabzon, Turkey, pp. 384-409.
 • Sakıcı, O.E., Özdemir, G., 2018. Stem taper estimations with artificial neural networks for mixed Oriental Beech and Kazdağı fir stands in Karabük Region, Turkey. Cerne, 24(4): 439-451.
 • SASI, 2004. SAS/ETS 9.1 User’s Guide. SAS Institute Inc. Cary, NC, SAS Institute Inc. USA.
 • Şahin, D., 2012. Karaçam meşcereleri için uyumlu gövde çapı ve gövde hacmi denklem sistemlerinin geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Tatsuo, S., 1988. A theoretical taper curve (II). Journal of Japan Forest Society, 70: 199-205.
 • Therien, G., Camire, C., 1986. Use of taper curve solved by an algebraic method in silvicultural research. The Forestry Chronicle, 62: 259-532.
 • Ümit, M., 2019. Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) Kızılçam Meşçereleri İçin Gövde Çapı Denklemlerinin Geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, ÇAKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çankırı.
 • Yavuz, H., 1995. Taşköprü Orman İşletmesinde Sarıçam ve Karaçam için uyumlu gövde çapı, gövde hacmi ve hacim oran denklem sistemlerinin geliştirilmesi, Araştırma notu, Trabzon.
 • Yavuz, H., Sakıcı, O.E., 2002. Gövde profili modellerinin bilimsel ve pratik açıdan irdelenmesi. Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 18-19 Nisan, İstanbul, s. 233-241.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Orijinal Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7237-080X
Yazar: Mustafa ÜMİT
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8957-9295
Yazar: Muammer ŞENYURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Bu çalışma, Mustafa Ümit tarafından 2019 yılında bitirilen “Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) Kızılçam Meşcereleri İçin Gövde Çapı Denklemlerinin Geliştirilmesi” isimli yüksek lisans çalışmasının özetidir. Yardım ve katkılarından dolayı Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tjf671618, journal = {Turkish Journal of Forestry}, issn = {}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {21}, pages = {35 - 42}, doi = {10.18182/tjf.671618}, title = {Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {ÜMİT, Mustafa and ŞENYURT, Muammer} }
APA ÜMİT, M , ŞENYURT, M . (2020). Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry , 21 (1) , 35-42 . DOI: 10.18182/tjf.671618
MLA ÜMİT, M , ŞENYURT, M . "Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 21 (2020 ): 35-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjf/issue/53386/671618>
Chicago ÜMİT, M , ŞENYURT, M . "Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 21 (2020 ): 35-42
RIS TY - JOUR T1 - Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi AU - Mustafa ÜMİT , Muammer ŞENYURT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18182/tjf.671618 DO - 10.18182/tjf.671618 T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 42 VL - 21 IS - 1 SN - -2149-3898 M3 - doi: 10.18182/tjf.671618 UR - https://doi.org/10.18182/tjf.671618 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi %A Mustafa ÜMİT , Muammer ŞENYURT %T Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi %D 2020 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 21 %N 1 %R doi: 10.18182/tjf.671618 %U 10.18182/tjf.671618
ISNAD ÜMİT, Mustafa , ŞENYURT, Muammer . "Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi". Turkish Journal of Forestry 21 / 1 (Mart 2020): 35-42 . https://doi.org/10.18182/tjf.671618
AMA ÜMİT M , ŞENYURT M . Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2020; 21(1): 35-42.
Vancouver ÜMİT M , ŞENYURT M . Asar Orman İşletme Şefliği (Antalya) kızılçam meşcereleri için gövde çapı denklemlerinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Forestry. 2020; 21(1): 42-35.