Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study

Yıl 2016, Cilt 10, Sayı 3, 131 - 135, 19.10.2016
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.78232

Öz

Objective: The aim of this study was to understand the factors related to domestic violence of the working children in the Industrial Complex in a district of Istanbul. Method: This qualitative study was carried out with children working in the Industrial Complex of Pendik using a convenience sample. These children were working in this Complex under the supervision of Community for Helping the Working Children. Three focus group discussions were held to collect the data each composed of 10 children with one moderator and one reporter. The focus group discussions were held at the work places of these children and during their working hours. In this study, phenomenological approach andthematic analysis was used. Results: In our sample, all the children were males, aged between 14-18 years. The majority of them were coming from the low income families who were not able to finish elementary school. Nine themes emerged from the data: perception/explanation of violence at home; to be misinterpreted by the parents, deserving the punishment, feelings towards parents, thoughts about the financial issues and violence, aggression defined by the children, thoughts about being a parent and how to discipline their own children, thoughts about their education, and reasons for violence. Children admitted that they became aggressive outside the home after they experienced violence at home. Some of the children believed that the reason for domestic violence was financial problems and agreed that they may apply corporal punishment to discipline their children. Conclusion: Acceptance of corporal punishment as a norm would be a risk for domestic violence. As some of the participants of this study mentioned that they may apply corporal punishment to discipline their children. So whole community may use their sources to change the norms.

Kaynakça

 • Ateah C. Physical punishment: an unnecessary risk to children. Can Nurse 1997;93(9):31-34
 • Forst LS, Hryhorczuk D, Jaros M.A state trauma registry as a tool for occupational injury surveillance. J.Occup Environ Med 1999;41(6):514-520.
 • Ernst JS. Mapping child maltreatment: looking at neighborhoods in a suburban county. Child Welfare 2000;79(5):555-572.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Çocuk işgücü anketi sonuçları 2012. Haber Bülteni Sayı:13659 02 Nisan 2013. www.tuik.gov.tr (25-84).
 • Mustafa Günöz. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri (uzmanlık tezi). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. 2007 sayfa:4-5.
 • Currie E. Sociologic perspectives on juvenile violence . Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000;9(4):749-63.
 • Cankur S, Kırımsoy E. Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması şubat 2012. 1. Baskı İstanbul. Genç Hayat Yayınları; Mart 2012. sayfa: 27. ISBN: 978-605-88162-2-0
 • Sariola H, Uutela A. The prevalence and context of family violence against children in Finland. Child Abuse Negl 1992;16(6):823-832.
 • Kim DH, Kim KI, Park YC. Children’s experience of violence in China and Korea: a transcultural study. Child Abuse Negl 2000; 24(9):1163-1173.
 • Martin Sl, Gordon TE, Kupersmidt JB. Survey of exposure to violence among the children of migrant and seasonal farm workers. Public Health Rep 110:268-276.
 • Laurent A, Bost M, Abadie F, Boucharlat J. Family violence and adolescence. Pediatrie 1993;48(5):411-415.
 • Dubowitz H, Black MM, Kerr MA. Type and timing of mothers’ victimization: effects on mothers and children. Pediatrics 2001;107(4):728-735.
 • Martinez-Torteya C, Anne Bogat G, von Eye A, Levendosky AA. Resilience among children exposed to domestic violence: the role of risk and protective factors. Child Dev 2009;80(2):562-77.
 • Lansford JE, Deater-Deckard K, Bornstein MH, Putnick DL, Bradley RH. Attitudes justifying domestic violence predict endorsement of corporal punishment and physical and psychological aggression towards children: a study in 25 low- and middle-income countries. J Pediatr 2014;164(5):1208-13.
 • Osofsky JD. The impact of violence on children. Future Child 1999;9(3):33-49.
 • Eamon MK. Antecedents and socioemotional consequences of physical punishment on children in two-parent families. Child Abuse Negl. 2001; 25(6):787-802.
 • Wolfner GD, Gelles RJ. A profile of violence towards children: a national study. Child Abuse Negl 1993;17(2):197-212.
 • Holt S, Buckley H, Whelan S. The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse Negl 2008;32(8):797-810.
 • Dietz TL. Disciplining children: characteristics associated with the use of corporal punishment. Child Abuse Negl 2000;24(12):1529-1542.
 • Meneghel SN, Giugliani EJJ, Falceto O. The relationship between family violence and teenage aggressiveness, Cad Saude Publica 1998;14(2):327-335.
 • Dodge KA, Bates JE, Pettit GS, Mechanisms in the cycle of violence, Science 1990;250(4988):1678-1683.

Bir Sanayi Kompleksinde Çalışan Çocukların Aile İçi Şiddete Maruziyetleri ve İlgili Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 10, Sayı 3, 131 - 135, 19.10.2016
https://doi.org/10.21763/tjfmpc.78232

Öz

Giriş : Bu çalışmanın amacı, İstanbul'un bir ilçesindeki bir Sanayi Kompleksi’nde çalışan çocukların aile içi şiddete maruziyetleri ve bununla ilgili faktörleri anlamaktır. Yöntem: Bu niteliksel çalışma Pendik Sanayi Kompleksi’nde çalışan çocuklar ile yürütülmüştür. Bu çocuklar Çalışan Çocuklara Yardım Topluluğu gözetiminde bu Kompleks'de çalışıyorlardı. Veri toplamak için her biri 10 çocuktan oluşan üç odak grup görüşmesi, bir moderatör ve bir raportor eşliğinde yapılmıştır. Odak grup tartışmaları bu çocukların iş yerlerinde ve mesai saatlerinde gerçekleştirildi. Fenomenolojik yaklaşım ve tematik analiz kullanılmıştır. Bulgular: Bizim örneklemimiz, 14-18 yaş arasındaki erkek çocuklardan oluşmakta idi. Çoğunluk ilkokuldan mezun olamamış düşük gelirli ailelerin çocuklarıydı. veri analizi sonucunda dokuz tema elde edildi: Evde şiddet algısı / açıklaması, ebeveynler tarafından yanlış anlaşılma, cezayı hak etme, ebeveynlere yönelik duygular, mali konular ve şiddet düşünceleri, çocuklar tarafından tanımlanan saldırganlık, ebeveyn olma ve kendi çocuklarını nasıl terbiye edecekleri ile ilgili düşünceleri, eğitimleri ile ilgili düşünceleri ve şiddetin sebepleri. Çocuklar evde şiddete maruz kaldıktan sonra, ev dışında da agresif olduklarını itiraf etmişlerdir. Çocukların bazıları aile içi şiddet nedeninin maddi sorunlar olduğuna inanıyordu ve kendi çocuklarını disipline etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Sonuç: Fiziksel cezayı bir norm olarak kabul etmek aile içi şiddet için bir risk oluşturmaktadır. Bu çalışmanın katılımcıların bazıları kendi çocuklarını disipline etmek için fiziksel ceza uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. Bu yüzden, bütün toplum normlarını değiştirmek için kendi kaynaklarını kullanabilir.

Kaynakça

 • Ateah C. Physical punishment: an unnecessary risk to children. Can Nurse 1997;93(9):31-34
 • Forst LS, Hryhorczuk D, Jaros M.A state trauma registry as a tool for occupational injury surveillance. J.Occup Environ Med 1999;41(6):514-520.
 • Ernst JS. Mapping child maltreatment: looking at neighborhoods in a suburban county. Child Welfare 2000;79(5):555-572.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Çocuk işgücü anketi sonuçları 2012. Haber Bülteni Sayı:13659 02 Nisan 2013. www.tuik.gov.tr (25-84).
 • Mustafa Günöz. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve çözüm önerileri (uzmanlık tezi). Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara. 2007 sayfa:4-5.
 • Currie E. Sociologic perspectives on juvenile violence . Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2000;9(4):749-63.
 • Cankur S, Kırımsoy E. Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddet araştırması şubat 2012. 1. Baskı İstanbul. Genç Hayat Yayınları; Mart 2012. sayfa: 27. ISBN: 978-605-88162-2-0
 • Sariola H, Uutela A. The prevalence and context of family violence against children in Finland. Child Abuse Negl 1992;16(6):823-832.
 • Kim DH, Kim KI, Park YC. Children’s experience of violence in China and Korea: a transcultural study. Child Abuse Negl 2000; 24(9):1163-1173.
 • Martin Sl, Gordon TE, Kupersmidt JB. Survey of exposure to violence among the children of migrant and seasonal farm workers. Public Health Rep 110:268-276.
 • Laurent A, Bost M, Abadie F, Boucharlat J. Family violence and adolescence. Pediatrie 1993;48(5):411-415.
 • Dubowitz H, Black MM, Kerr MA. Type and timing of mothers’ victimization: effects on mothers and children. Pediatrics 2001;107(4):728-735.
 • Martinez-Torteya C, Anne Bogat G, von Eye A, Levendosky AA. Resilience among children exposed to domestic violence: the role of risk and protective factors. Child Dev 2009;80(2):562-77.
 • Lansford JE, Deater-Deckard K, Bornstein MH, Putnick DL, Bradley RH. Attitudes justifying domestic violence predict endorsement of corporal punishment and physical and psychological aggression towards children: a study in 25 low- and middle-income countries. J Pediatr 2014;164(5):1208-13.
 • Osofsky JD. The impact of violence on children. Future Child 1999;9(3):33-49.
 • Eamon MK. Antecedents and socioemotional consequences of physical punishment on children in two-parent families. Child Abuse Negl. 2001; 25(6):787-802.
 • Wolfner GD, Gelles RJ. A profile of violence towards children: a national study. Child Abuse Negl 1993;17(2):197-212.
 • Holt S, Buckley H, Whelan S. The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse Negl 2008;32(8):797-810.
 • Dietz TL. Disciplining children: characteristics associated with the use of corporal punishment. Child Abuse Negl 2000;24(12):1529-1542.
 • Meneghel SN, Giugliani EJJ, Falceto O. The relationship between family violence and teenage aggressiveness, Cad Saude Publica 1998;14(2):327-335.
 • Dodge KA, Bates JE, Pettit GS, Mechanisms in the cycle of violence, Science 1990;250(4988):1678-1683.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orijinal Makaleler
Yazarlar

Seyhan HIDIROĞLU>


Melda KARAVUS Bu kişi benim


Özlem TANRIÖVER>


Turhan SALVA Bu kişi benim


Emel LÜLECİ Bu kişi benim


Bülent HEREK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tjfmpc256220, journal = {Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care}, eissn = {1307-2048}, address = {}, publisher = {Aile Hekimliği Akademisi Derneği}, year = {2016}, volume = {10}, number = {3}, pages = {131 - 135}, doi = {10.21763/tjfmpc.78232}, title = {Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study}, key = {cite}, author = {Hıdıroğlu, Seyhan and Karavus, Melda and Tanrıöver, Özlem and Salva, Turhan and Lüleci, Emel and Herek, Bülent} }
APA Hıdıroğlu, S. , Karavus, M. , Tanrıöver, Ö. , Salva, T. , Lüleci, E. & Herek, B. (2016). Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 10 (3) , 131-135 . DOI: 10.21763/tjfmpc.78232
MLA Hıdıroğlu, S. , Karavus, M. , Tanrıöver, Ö. , Salva, T. , Lüleci, E. , Herek, B. "Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study" . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 (2016 ): 131-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjfmpc/issue/24142/256220>
Chicago Hıdıroğlu, S. , Karavus, M. , Tanrıöver, Ö. , Salva, T. , Lüleci, E. , Herek, B. "Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 (2016 ): 131-135
RIS TY - JOUR T1 - Bir Sanayi Kompleksinde Çalışan Çocukların Aile İçi Şiddete Maruziyetleri ve İlgili Faktörler: Niteliksel Bir Araştırma AU - SeyhanHıdıroğlu, MeldaKaravus, ÖzlemTanrıöver, TurhanSalva, EmelLüleci, BülentHerek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21763/tjfmpc.78232 DO - 10.21763/tjfmpc.78232 T2 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 135 VL - 10 IS - 3 SN - -1307-2048 M3 - doi: 10.21763/tjfmpc.78232 UR - https://doi.org/10.21763/tjfmpc.78232 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study %A Seyhan Hıdıroğlu , Melda Karavus , Özlem Tanrıöver , Turhan Salva , Emel Lüleci , Bülent Herek %T Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study %D 2016 %J Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care %P -1307-2048 %V 10 %N 3 %R doi: 10.21763/tjfmpc.78232 %U 10.21763/tjfmpc.78232
ISNAD Hıdıroğlu, Seyhan , Karavus, Melda , Tanrıöver, Özlem , Salva, Turhan , Lüleci, Emel , Herek, Bülent . "Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 / 3 (Ekim 2016): 131-135 . https://doi.org/10.21763/tjfmpc.78232
AMA Hıdıroğlu S. , Karavus M. , Tanrıöver Ö. , Salva T. , Lüleci E. , Herek B. Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study. TJFMPC. 2016; 10(3): 131-135.
Vancouver Hıdıroğlu S. , Karavus M. , Tanrıöver Ö. , Salva T. , Lüleci E. , Herek B. Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016; 10(3): 131-135.
IEEE S. Hıdıroğlu , M. Karavus , Ö. Tanrıöver , T. Salva , E. Lüleci ve B. Herek , "Domestic Violence Exposure and Related Factors in Children Working in an Industrial Complex: A Qualitative Study", Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, c. 10, sayı. 3, ss. 131-135, Eki. 2016, doi:10.21763/tjfmpc.78232

English or Turkish manuscripts from authors with new knowledge to contribute to understanding and improving health and primary care are welcome.