Amaç ve Kapsam

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki etkin uygulama, çalışma ve araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırılmasını ve bu bilim alanına katkı sağlanmasını amaçlar.

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, tüm sağlık profesyonelleri ve araştırmacılarına yönelik bir dergidir. Bu nedenle kapsamında, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkili konuların (ortopedik, nörolojik, romatolojik, pediatrik, obstetrik-jinekolojik, kardiyopulmoner, vb sorunlar) yanı sıra sağlık eğitimi, ergoterapi, sosyal hizmetler, sağlık yönetimi, ergonomi, biomedikal ve rehabilitasyon mühendisliği, fonksiyonel yetersizlik ve engelliliğin yönetimi gibi geniş bir konu yelpazesini barındırır ve bu konularla ilgili makaleleri değerlendirmek üzere kabul eder.