İletişim Bilgileri

Editör

Habibe Serap İnal
İstinye Üniversitesi
editor.turkjptr@gmail.com
0850 283 6000

Teknik İletişim

Dr. Arş. Gör. Tansu Birinci
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
tansubirinci@hotmail.com
+90 216 280 3333

Teknik İletişim

Arş. Gör. Pınar Baştürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
pinarrbasturk@gmail.com
+90 216 418 9616