Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

PREDICTIVE PERFORMANCE OF THE ADMISSION CRP TO ALBUMIN RATIO IN MORTALITY IN PATIENTS WITH INTRA-HOSPITAL CARDIAC ARREST

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 13 - 14, 12.10.2023

Öz

It is known that inflammatory reponse after cardiac arrest (CA) affects the severity of post cardiac arrest syndrome and mortality. However, the effect of inflammatory state before cardiac arrest should also be investigated.

We aimed to analyze the performance of admission serum C-reactive protein (CRP) and albumin ratio (CAR) in predicting mortality after inhospital cardiac arrest.

Kaynakça

  • Seppä AMJ, Skrifvars MB, Pekkarinen PT. Inflammatory response after out-of-hospital cardiac arrest-Impact on outcome and organ failure development. Acta Anaesthesiol Scand. 2023 Jun 20. doi: 10.1111/aas.14291. Epub ahead of print. PMID: 37337696.

HASTANE İÇİ KARDİAK ARREST SONRASI YATIŞ CRP-ALBUMİN ORANININ MORTALİTEYİ TAHMİN ETMEDEKİ PERFORMANSI

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 13 - 14, 12.10.2023

Öz

Kardiak arrest (KA) sonrası ortaya çıkan inflamatuvar durumun post kardiak arrest sendromun ciddiyetini ve mortaliteyi belirlediği bilinmektedir(1). Fakat KA’dan önce mevcut olan inflamatuvar durumun sürece etkisi dikkate alınmamaktadır. Özellikle hastane içi kardiyak arrest (IHCA) olgularında bu durumun mortalite üzerine etkisi daha belirgindir.

Bu çalışma ile kardiak arrest öncesi mevcut olan inflamatuvar durumu gösteren C-reaktif protein (CRP)-albumin oranının (CAR) IHCA sonrası mortaliteyi öngörmedeki performansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Seppä AMJ, Skrifvars MB, Pekkarinen PT. Inflammatory response after out-of-hospital cardiac arrest-Impact on outcome and organ failure development. Acta Anaesthesiol Scand. 2023 Jun 20. doi: 10.1111/aas.14291. Epub ahead of print. PMID: 37337696.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Gözde GÜRSOY ÇİRKİNOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR BOZYAKA SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
0000-0002-9649-533X
Türkiye


Canan GÜRSOY
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-0658-9138
Türkiye


Aslı ALKAN Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
0000-0003-3465-2464
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
GÜRSOY ÇİRKİNOĞLU G, GÜRSOY C, ALKAN A. HASTANE İÇİ KARDİAK ARREST SONRASI YATIŞ CRP-ALBUMİN ORANININ MORTALİTEYİ TAHMİN ETMEDEKİ PERFORMANSI. TJR. Ekim 2023;2(S1):13-14.