Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MALIGNANCY MIMICKING INTRA-ABDOMINAL BLEEDING IN A MULTITRAUMA CASE: DO OUR PREJUDICES AFFECT OUR DIAGNOSES?

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 21 - 22, 12.10.2023

Öz

The development of pulmonary thromboembolism (PTE) is common in both trauma and cancer patients(1). We aimed to present the differential diagnosis regarding the appearance of a mass in the intra-abdominal area, which was evaluated in favor of hematoma in the evaluation after multitrauma.

Kaynakça

  • Yusuke Matsuura, Greg Robertson, Donald E. Marsden. Thromboembolic complications in patients with clear cell carcinoma of the ovary. Gynecologic Oncology 104 (2007) 406–410. doi: 10.1016/j.ygyno.2006.08.026.
  • William G. Ward, Bruce Rougraff, Robert Quinn. Tumors Masquerading as Hematomas. Clınıcal orthopaedıcs and related research, Number 465 (2007) pp. 232–240. doi: 10.1097/BLO.0b013e31815953a7
  • Leanne Qiaojing Tan, Daniel De-Liang Loh, Liming Qiu, Yew Poh Ng, Peter Ying Khai Hwang. When hoofbeats mean zebras not horses: Tumour mimics of subdural haematoma – Case series and literature review. Journal of Clinical Neuroscience 67 (2019) 244–248. doi: 10.1016/j.jocn.2019.06.035.

MULTİTRAVMA OLGUSUNDA İNTRAABDOMİNAL KANAMAYI TAKLİT EDEN MALİGNİTE: ÖNYARGILARIMIZ TEŞHİSLERİMİZE ETKİ EDER Mİ?

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 21 - 22, 12.10.2023

Öz

Hem travma hem de kanser hastalarında pulmoner tromboemboli (PTE) gelişimi sıktır(1). Bu olgumuzda, multitravma sonrası değerlendirilmesinde intraabdominal alanda hematom lehine değerlendirilen kitle görüntüsü ile ilgili ayırıcı tanıyı sunmayı amaçladık.

Kaynakça

  • Yusuke Matsuura, Greg Robertson, Donald E. Marsden. Thromboembolic complications in patients with clear cell carcinoma of the ovary. Gynecologic Oncology 104 (2007) 406–410. doi: 10.1016/j.ygyno.2006.08.026.
  • William G. Ward, Bruce Rougraff, Robert Quinn. Tumors Masquerading as Hematomas. Clınıcal orthopaedıcs and related research, Number 465 (2007) pp. 232–240. doi: 10.1097/BLO.0b013e31815953a7
  • Leanne Qiaojing Tan, Daniel De-Liang Loh, Liming Qiu, Yew Poh Ng, Peter Ying Khai Hwang. When hoofbeats mean zebras not horses: Tumour mimics of subdural haematoma – Case series and literature review. Journal of Clinical Neuroscience 67 (2019) 244–248. doi: 10.1016/j.jocn.2019.06.035.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Ayşe Güsün HALİTOĞLU
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1386-6084
Türkiye


Levent ÖZDEMİR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7780-3202
Türkiye


Aslınur SAGÜN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7884-5842
Türkiye


Handan BİRBİÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3510-9279
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
HALİTOĞLU AG, ÖZDEMİR L, SAGÜN A, BİRBİÇER H. MULTİTRAVMA OLGUSUNDA İNTRAABDOMİNAL KANAMAYI TAKLİT EDEN MALİGNİTE: ÖNYARGILARIMIZ TEŞHİSLERİMİZE ETKİ EDER Mİ?. TJR. Ekim 2023;2(S1):21-22.