Kısa Bildiri
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

COMPARISON OF ACTUAL WEIGHTS OF PEDIATRIC PATIENTS AND WEIGHTS ESTIMATED BY APLS, LUSCOMBE & OWENS, BEST GUESS, NELSON FORMULAS AND BROSELOW-BAND METHODS

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 29 - 30, 12.10.2023

Öz

Unlike adults, drug dosing&selection of resuscitation equipments pediatric patients are weight-based. Rapid, reliable weight estimation is essential for critically ill child treatment&resuscitation, where there isn’t enough time to weight. The ideal weight estimation method for pediatric patients should be accurate, reliable, quickly available, and easy to use. Various weight estimation methods have been reported; suchas weight estimation guesses by parents&healthcare-professionals, by Luscombe-Owens&Nelson formula(calculation by age) and by Broselow method (by height).

Because of different anatomical&anthropometric structures in different geographies&societies, many countries have evaluated their validity by evaluating these methods with their own patients. In Türkiye similar studies were reporeted about Broselow and other methods. But it couldnt be found in the literature, where all these known estimation methods in large sample were discussed together. With this study, it is aimed to evaluate suitability of these methods in estimating the actual measurements in the pediatric surgery patients(1-5).

Kaynakça

  • Young KD, Korotzer NC. Weight Estimation Methods in Children: A Systematic Review. Annals of Emergency Medicine. Volume 68, no. 4 : October 2016
  • Wells M ve ark. The accuracy of the Broselow tape as a weight estimation tool and a drug-dosing guide – A systematic review and meta-analysis. Resuscitation 121 (2017) 9–33
  • 3-Biçer S., Özen AO., Vitrinel A.Çocuklarda Sık Kullanılan Ağırlık Tahmin Formüllerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Turk ye Klinikleri J Pediatr 2010;19(3):197-202
  • Cerqueira CT ve ark., Comparison of weight estimation methods in hospitalized Brazilian children and adolescents. Nutr Hosp 2020;37(2):243-250
  • Graves L ve ark.,A comparison of actual to estimated weights in Australian children attending a tertiary children’s’ hospital, using the original and updated APLS, Luscombe and Owens, Best Guess formulae and the Broselow tape. Resuscitation 85 (2014) 392–396

ÇOCUK HASTALARIN GERÇEK AĞIRLIKLARI İLE APLS, LUSCOMBE & OWENS, BEST GUESS, NELSON FORMÜLLERİ VE BROSELOW BANDI YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLEN AĞIRLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2023, Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER, 29 - 30, 12.10.2023

Öz

Erişkinden farklı olarak pediatrik yaş grubundaki hastalarda ilaç dozlama ve uygun boyutta resüsitasyon ekipmanı seçimi vücut ağırlığı (ölçülen kilosu) bazlıdır. Kritik durumdaki çocuk hastalarda ve pediatrik acil resüsitasyonda genellikle tartmak için yeterli zaman olmadığı için hızlı, güvenilir ağırlık tahmini çok önemlidir. Bu nedenlerle ideal ağırlık tahmin yöntemi doğru ve güvenilir, hızlı elde edilebilir, kullanımı kolay ve kolaylıkla kullanılabilir olmalıdır. Çeşitli literatürde ağırlık tahmin yöntemleri yayınlanmıştır; ebeveynler ve sağlık çalışanları tarafından ağırlık tahmini, Luscombe-Owens ve Nelson gibi hastanın yaşına göre hesaplanan formüllerin kullanılması ve sırt üstü hastanın boy ölçüsü ile vücut ağırlığı tahmin yöntemi olan Broselow metodu gibi(1)
Farklı jeografilerde ve toplumlarda farklı anatomik ve antropometrik yapılarda olunması nedeniyle pek çok ülke bu yöntemleri kendi hasta ölçümleri ile değerlendirerek geçerliliklerini araştırmıştır. Ülkemizde de özellikle de Broselow metodunun ve diğer yöntemlerin, formüllerin incelenmesine ait benzer çalışmalar yapılmış ancak bilinen tüm bu tahmin metotlarının birlikte tartışıldığı geniş örneklemde araştırmaya yaptığımız literatür incelemesinde rastlanamamıştır. Bu araştırma ile hastanemiz çocuk cerrahisi polikliniğine gelen hastalarda bu yöntemlerin gerçek ölçümlerinin tahmininde uygunluklarını değerlendirme amaçlanmaktadır(1-5).

Kaynakça

  • Young KD, Korotzer NC. Weight Estimation Methods in Children: A Systematic Review. Annals of Emergency Medicine. Volume 68, no. 4 : October 2016
  • Wells M ve ark. The accuracy of the Broselow tape as a weight estimation tool and a drug-dosing guide – A systematic review and meta-analysis. Resuscitation 121 (2017) 9–33
  • 3-Biçer S., Özen AO., Vitrinel A.Çocuklarda Sık Kullanılan Ağırlık Tahmin Formüllerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi. Turk ye Klinikleri J Pediatr 2010;19(3):197-202
  • Cerqueira CT ve ark., Comparison of weight estimation methods in hospitalized Brazilian children and adolescents. Nutr Hosp 2020;37(2):243-250
  • Graves L ve ark.,A comparison of actual to estimated weights in Australian children attending a tertiary children’s’ hospital, using the original and updated APLS, Luscombe and Owens, Best Guess formulae and the Broselow tape. Resuscitation 85 (2014) 392–396

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Anesteziyoloji
Bölüm Bildiri
Yazarlar

Yeşim ŞENAYLI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0003-4145-9187
Türkiye


Sevgi ULUSOY TANGÜL
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
0000-0003-4573-1504
Türkiye


Cevdet YARDIMCI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0000-0001-9176-891X
Türkiye


Ebru Sultan ÇIRAKÇI Bu kişi benim
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
0009-0005-0819-3024
Türkiye


Vugar Ali TÜRKSOY Bu kişi benim
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
0000-0002-3545-3945
Türkiye


Atilla ŞENAYLI
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9994-8162
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 2 Sayı: S1 - RESÜSİTASYON DERNEĞİ SEMPOZYUMU 2023 SÖZLÜ BİLDİRİLER

Kaynak Göster

AMA
ŞENAYLI Y, ULUSOY TANGÜL S, YARDIMCI C, ÇIRAKÇI ES, TÜRKSOY VA, ŞENAYLI A. ÇOCUK HASTALARIN GERÇEK AĞIRLIKLARI İLE APLS, LUSCOMBE & OWENS, BEST GUESS, NELSON FORMÜLLERİ VE BROSELOW BANDI YÖNTEMLERİYLE TAHMİN EDİLEN AĞIRLIKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. TJR. Ekim 2023;2(S1):29-30.