Konular

• Çocuk Cerrahisi


Dergiler

Alan Editörü
Hakem
Yazar
Editör Yardımcısı
Alan Editörü
Mizanpajcı
Hakem
Yazar
Editör Yardımcısı
Alan Editörü
Hakem
Yazar
Okur
Editör Yardımcısı

Makaleler


C. ÖZTORUN, A. ERTÜRK, S. DEMİR, D. GÜNEY, A. ŞENAYLI, M. AZILI
Konjenital duodenal obstrüksiyonlarına klinik yaklaşım, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, (2020)
M. AZILI, E. KARAKUŞ, A. ŞENAYLI, T. TİRYAKİ
PİYELONEFRİT HASARINA BAĞLI GELİŞEN BÖBREK SKARININ ÖNLENMESİNDE KAPTOPRİL VE KETOTİFENİN ETKİSİ, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, (2019)
N. KOÇ, M. GÜNDÜZ, Ö. ÜNAL, D. GÜNEY, A. ŞENAYLI, E. ŞENEL
İleostomili total kolonik aganglionozisli hastada beslenme yönetimi: vaka sunumu, Ortadoğu Tıp Dergisi, (2018)
M. OTUZOĞLU, A. ŞENAYLI, E. SARI, F. ÖZCAN, E. ŞENEL
CLINICAL PROGRESSION OF BURNED CHILDREN AFTER ACINETOBACTERIA INFECTIONS, Pediatric Practice and Research, (2017)
A. ŞENAYLİ, R. DEMİR, S. BOSTANCI, G. DEMİRTAŞ, M. AZILI, E. ŞENEL
Çocuklarda Ecthyma Gangrenosum'un Cerrahi Tedavi Yöntemleri: 3 Olgu Sunumu ve Pediatrik Hastalar için Literatürün Gözden Geçirilmesi, Pediatric Practice and Research, (2017)
A. ŞENAYLİ, R. DEMİR, S. BOSTANCI, G. AĞIRBAŞ, C. OZTORUN, E. ŞENEL
Adolesan Bir Kız Hastada Pelvik İnflamatuar Hastalık için Laparoskopinin Tatmin Edici Sonucu, Pediatric Practice and Research, (2016)
M. AKIN, S. SAYDAM, G. KESKİN, S. ÖZMERT, Y. ŞENAYLI, D. KURT, F. SEVER, A. ŞENAYLI
PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ, Bozok Tıp Dergisi, (2015)
A. KARAVELİOĞLU, A. SENAYLİ, B. KÖSEOĞLU, M. AKIN, İ. ÖZGÜNER
Çocuklarda Hemoroidler: Bir Retrospektif Çalışma, Çağdaş Tıp Dergisi, (2015)