Journal of Health Sciences and Medicine
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-8579 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı MediHealth Academy Yayıncılık |


 • Journal of Health Sciences and Medicine (JHSM) bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda dört kez online yayımlanır. Dergimiz; 2021 yılında ilk sayıdan itibaren İngilizce olarak yayımlanacağı için, 1 Haziran 2020'den itibaren makaleler İngilizce olarak kabul edilecektir. Dergimiz JHSM 2021 yılından itibaren yılda 6 (altı)  sayı yayımlanacaktır. Dergimiz bazı ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmiştir. Dergimizde yayımlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identifier) no verilmektedir. JHSM’nin amacı, sağlık ile ilgili bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak bilime katkı sağlamaktır. Ulakbim-TR Dizin müracaatı yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.


Journal of Health Sciences and Medicine

e-ISSN 2636-8579 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı MediHealth Academy Yayıncılık |
Kapak Resmi


 • Journal of Health Sciences and Medicine (JHSM) bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli uluslararası tıp dergisidir. Tıbbın tüm alanlarıyla ilgili ilginç klinik ve deneysel çalışmaların yanısıra olgu sunumları, klinik görüntü, davetli derleme, editöre mektup, bilimsel yorumlar gibi yazıları da yayımlar. Yılda dört kez online yayımlanır. Dergimiz; 2021 yılında ilk sayıdan itibaren İngilizce olarak yayımlanacağı için, 1 Haziran 2020'den itibaren makaleler İngilizce olarak kabul edilecektir. Dergimiz JHSM 2021 yılından itibaren yılda 6 (altı)  sayı yayımlanacaktır. Dergimiz bazı ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmiştir. Dergimizde yayımlanan bütün makalelere DOI (Digital Object Identifier) no verilmektedir. JHSM’nin amacı, sağlık ile ilgili bilimleri ve tıp ile ilgili makaleleri yayımlayarak bilime katkı sağlamaktır. Ulakbim-TR Dizin müracaatı yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.


Cilt 3 - Sayı 3 - 18 Haz 2020
 1. Gross tumour volume and poorly differentiated clusters can indicate the high-risk patients for poor survival in pT1- 2 rectum carcinomas
  Sayfalar 196 - 202
  Mehmet ZENGİN , Pınar ATASOY
 2. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen ergen ilaç intoksikasyonların retrospektif değerlendirilmesi
  Sayfalar 203 - 208
  Ökkeş Hakan MİNİKSAR , Dilşad YILDIZ MİNİKSAR
 3. Can biochemical biomarkers predict mortality in percutaneous dilatational tracheostomies?
  Sayfalar 209 - 215
  Gülçin AYDIN , İşın YAZICI
 4. The effect of classical Turkish and Western music on university students' exam stress level, blood pressure and pulse rate: a randomized controlled trial
  Sayfalar 216 - 220
  Nilay BEKTAŞ AKPINAR , Merve AŞKIN CERAN , Birol ÖZKALP
 5. The relationship between blood groups and acute myeloid leukemia
  Sayfalar 221 - 224
  Derya ŞAHİN , Semih BAŞÇI , Ayşe TEMİZEL TAŞÇI, Hikmetullah BATGİ , Bahar UNCU ULU , Nuran Ahu BAYSAL , Dicle İSKENDER , Merih KIZIL ÇAKIR , Sinan DAL , Fevzi ALTUNTAŞ
 6. Evaluation of hip angles with magnetic resonance imaging in femoroacetabular impingement syndrome
  Sayfalar 225 - 230
  Turgut KÜLTÜR , Mikail İNAL
 7. The importance of the chosen statistical methods in medical research: study over modelling in estimation superficial varicose vein risk factors in young male population
  Sayfalar 231 - 239
  Feray AYDIN , Dilek DÜLGER , Özgür ALBUZ
 8. The level of anxiety and depression in patients admitted to an infertility clinic
  Sayfalar 240 - 244
  Tuğba GÜRBÜZ , Nefise TANRIDAN OKÇU , Oya GÖKMEN , Ece ORHON
 9. Alerjik rinit ve astım olan hastalarda prick testi sonuçlarımız
  Sayfalar 245 - 249
  Gülşah DUYULER AYÇİN , Muharrem BAYRAK , Kenan ÇADIRCI
 10. Kolorektal kanserlere bağlı gelişen akut sol kolon obstrüksiyonlarının retrospektif analizi
  Sayfalar 250 - 255
  Ramazan TOPÇU , Barış Doğu YILDIZ , Tezcan AKIN , Hüseyin BERKEM , Sadettin ER , Cemal ULUSOY , Murat KENDİRCİ , Bülent Cavit YÜKSEL , İlyas Hakan ÖZEL , Süleyman HENGİRMEN
 11. Polikistik over sendromunda inflamatuvar belirteçlerin serum seviyeleri ve monosit/yüksek yoğunluklu lipoprotein oranı
  Sayfalar 256 - 261
  Taylan ONAT , Yeşim GÖÇMEN
 12. The utility of blood D-dimer levels predicting the diagnosis of pulmonary embolism in cancer patients
  Sayfalar 262 - 268
  Çiğdem ÖZDİLEKCAN , Tarkan ÖZDEMİR , Ümüs Dilay ÇİMEN , Melike BAHÇECİTAPAR
 13. Gaz kromatografi-kütle spektrometresi ile gazdan arındırma ve tutma yöntemiyle Kocaeli bölgesi içme sularında trihalometan analizi
  Sayfalar 269 - 277
  İ̇smail SUNAR , Mahmut KOPAN , Soner AKGÜN
 14. Manyetik karıştırma çubuğu ile ekstraksiyon tekniği ile yerüstü sularında sipermetrin analizi
  Sayfalar 278 - 284
  Mahmut KOPAN , İ̇smail SUNAR
 15. Guided therapy in patients with acute heart failure: left ventricular diastolic filling pattern and NT-proBNP
  Sayfalar 285 - 290
  Ersin SARİCAM , Arslan OCAL
 16. The effect of smoking on stem cell mobilization in allogeneic donors
  Sayfalar 291 - 294
  Tuğçe Nur YİĞENOĞLU , Semih BAŞCI , Derya ŞAHİN , Mehmet BAKIRTAŞ , Ali KILINC , Bahar UNCU ULU , Hikmetullah BATGİ , Dicle İSKENDER , Nurgul OZCAN , Merih KIZIL ÇAKIR , Sinan DAL , Tuba HACIBEKİROĞLU , Fevzi ALTUNTAŞ
 17. Weight loss after intragastric botulinum toxin injection in different weight individuals
  Sayfalar 295 - 300
  Fatih Can KARACA
 18. Do midkine levels in serum and follicular fluid affect IVF-ICSI outcome?
  Sayfalar 301 - 306
  Ayşe ÖZDEMİR , Pervin KARLI , Bahattin AVCI
 19. P210 breakpoint is associated with less minimal residual disease compared to p190 breakpoint in acute lymphoblastic leukemia patients with Philadelphia chromosome
  Sayfalar 307 - 311
  Tuğçe Nur YİĞENOĞLU , Taha BAHSİ , Haktan ERDEM , Neslihan DUZKALE , Bahar UNCU ULU , Dicle İSKENDER , Merih KIZIL ÇAKIR , Sinan DAL , Fevzi ALTUNTAŞ
 20. Romatoid artritte nötrofil lenfosit ve platelet lenfosit oranlarının hastalık aktivite indeksine göre değerlendirilmesi
  Sayfalar 312 - 316
  Ayşe Gülşen DOĞAN , Mehmet Zafer BOYACIOĞLU , Murat DOĞAN
 21. The prognostic role of gender, age and physiology index and C-reactive protein/albumin ratio in idiopathic pulmonary fibrosis
  Sayfalar 317 - 323
  Derya YENİBERTİZ , Berna AKINCI ÖZYÜREK , Sertaç BÜYÜKYAYLACI ÖZDEN , Aslıhan GÜRÜN KAYA , Yurdanur ERDOĞAN
 22. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinin konsültasyon iş yükü
  Sayfalar 324 - 329
  Fatih TEMOÇİN , Levent ŞENSOY , Tuba DUMAN KARAKUŞ , Aynur ATİLLA , Tuba KURUOĞLU , Esra TANYEL
 23. Does the cervical canal passage axis have an effect on pain sensation in IUD application?: a randomized controlled trial
  Sayfalar 330 - 335
  Buğra ÇOŞKUN , Mahmut Kuntay KOKANALI , Ramazan Erda PAY , Coşkun ŞİMŞİR , Mehmet Ferdi KINCI , Bora ÇOŞKUN , Tolga ECEMİS , Kazım Emre KARAŞAHİN
 24. Endemik bölgede tiroid nodüllerinin sonografik özellikleri ve ince iğne aspirasyon biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi
  Sayfalar 336 - 339
  Özlem DEMİRCİOĞLU
 25. Salgın iletişiminde sosyal medyanın kullanımı
  Sayfalar 340 - 348
  Yiğit ŞENOL , Kadriye AVCI
 26. Mondor’s disease of breast, a rare case report
  Sayfalar 349 - 351
  Ayşegül ALTUNKESER , Fatih ATEŞ
 27. Nadir bir olgu: Jackhammer özofagus
  Sayfalar 352 - 354
  Müjgan GÜRLER , Murat PEHLİVAN , Güray CAN , Meral AKDOĞAN KAYHAN
 28. The symptomatic bilaterally occlusive surfer’s air (exostosis of the external auditory canal)
  Sayfalar 355 - 357
  Emrah DOĞAN , Mustafa KULE , Bünyamin GÜNEY , İlknur ALTUN , Turhan TOGAN
 29. Ölümün kıyısından dönen gebe listeria rombensefaliti olgusu
  Sayfalar 358 - 361
  Cigdem ATAMAN HATİPOGLU , Hüseyin ESMER , Şerife Altun DEMİRCAN , Ayşe ÖZCAN , Pınar GÜRKAYNAK , Esra KAYA KILIÇ , Serap YAĞCI , Salih CESUR , Sami KINIKLI