Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2015-06-01

PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ

MİNE AKIN [1] , Sibel Saydam [2] , Gülsen Keskin [3] , SENGÜL ÖZMERT [4] , YEŞİM ŞENAYLI [5] , DEVRİM TANIL KURT [6] , FEYZA SEVER [7] , ATİLLA ŞENAYLI [8]


GİRİŞ: Kaudal epidural anestezi, pediatrik hasta grubunda umblikus altı cerrahi girişimlerinde uygulanan, öğrenilmesi ve uygulaması kolay, güvenilir bir rejyonal anestezi yöntemidir. Postoperatif dönemde analjezi sağlamada mükemmel sonuç verir, ancak geniş serili yayınlar azdır. Çalışmamızda pediatrik üroloji vakalarında kaudal epidural blok uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEMLER:  Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2008-Şubat 2013 tarihleri arasında kaudal epidural blok uygulanmış pediatrik üroloji vaka kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastaların demografik verileri, operasyon türleri, blok uygulaması sırasında gelişen komplikasyonlar ve başarısız kabul edilen olgular kaydedildi. Postoperatif analjezi etkinliği ve ek analjezik ihtiyacı değerlendirildi.

BULGULAR: Toplam 5536 vaka çalışmaya alındı. Hastaların ortanca yaşı 4 yaş (Çeyrekler Arası Aralık: 1-7yaş) bulundu. Hastaların 4538'i (%82) erkek, 998'i (%18) kız idi. Dört (%0.07) olguda dura delinmesi, 276 (%4.98) olguda damar ponksiyonu kaydedilmiştir. İkiyüzyirmibir (%3.9) olguda ise kaudal blok işlemine son verilmiştir. Ayrıca 122 (%2,2) hastanın kaudal blokları başarısız kabul edilmiştir. Çalışmaya alınan 4096 (%73.9) hasta günübirlik vakadır. Taburculuk öncesi 48 (%1.15) hastaya ek analjezik ajan verilmiştir. Günübirlik hasta grubu dışındaki hastalarda postoperatif 6. saatte analjezik ilaç başlanmıştır.

SONUÇ: Kaudal epidural anestezi peroperatif ağrı kontrolünde etkili, uygulaması kolay, basit ve güvenli bir anestezi yöntemidir. Operasyon esnasında güçlü analjezi sağlar. Sonrasında ise analjezik gereksiniminde azalma ile ciddi hasta konforu sağlar. Umblikus altı pediatrik cerrahi olgularında yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle kullanımı önerilir.

 • Silvani P, Camporesi A, Agostino MR, Salvo I. Caudal anesthesia in pediatrics: an update. Minerva Anestesiologica. 2006 Jun;72(6):453-459.
 • Taylor R, Eyres R, Chalkiadis GA, Austin S. Efficacy and safety of caudal injection of levobupivacaine, 0.25% , in children under 2 years of age undergoing inguinal hernia repair, circumcision or orchidopexy. Paediatr Anaesth. 2003 Feb;13(2):114-121.
 • Bogaert GA, Trouet D, Bernaerts J, Luysmans P, Evers G, Wille M. Additional to caudal bupivacaine preemptive oral ibuprofen does not improve postoperative pain, nause or vomiting and resumption of normal activities in children after ambulatory pediatric urologic surgery. J Pediatr Urol. 2005 Apr;1(2):61-68.
 • Bissonnette B, Dalens B. Regional Anesthetic Tecniques. Wonsiewicz M, Noujaim S, Kurtz S.Pediatric Anesthesia: Principles-practice. Mc Graw Hill. 2002:26, 541.
 • Markakis DA. Regional anesthesia in pediatrics.Anesthesiology Clinic North America. 2000;18:355-381.
 • Sanders JC. Paediatric regional anaesthesia, a survey of practice in the United Kingdom. Br J Anaesth. 2002 Nov;89(5):707-710.
 • Jöhr M, Berger TM. Caudal Blocks. Pediatric Anesthesia. Jan 2012 Vol 22, Issue 1; 44-50.
 • Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A. Caudal Epidural Block in Children and Infants: Retrospective analysis of 2088 cases. Ann Saudi Med.2011 Sep-Oct; 31(5): 494-497.
 • Z. Begeç,M Durmuş, Hİ Toprak, A Köroğlu,H Ülger, MÖ Ersoy: Çocuklarda kaudal blok: 2262 olgunun geriye 2262 olgunun geriye dönük incelenmesi. Türk Anest Rean Der Dergisi. 2005;33(5):388-394.
 • Eti Z, Batırel H, Göğüş FY. 981 pediatrik hastada kaudal analjezinin geriye dönük değerlendirilmesi. Türk Anestezi Reanimasyon Derneği Dergisi. 2000;28:313-316.
 • Dalens B, Hasnaoui A. Caudal anesthesia in pediatric surgery: Success rate and adverse effects in 750 consecutive patients. Anesth Analg. 1989;68:83-89.
 • Veyckemans F, Van Obbergh LJ, Gouverneur JM. Lessons from 1100 pediatric caudal blocks in a teaching hospital. Reg Anesth 1992;17:119-125.
 • Wang LZ, Hu XX, Zhang YF, Chang XY. A randomized comparison of caudal
 • block by sacral hiatus injection under ultrasound guidance with traditional sacral canal injection in children. Paediatr Anaesth. 2013 May;23(5):395-400.
 • Jöhr M, Sossai R. Colonic puncture during ilioinguinal nerve block in a child. Anesth Analg. 1999 May;88(5):1051-1052.
 • Vaisman J. Pelvic Hematoma after an ilioinguinal nerve block for orchialgia. Anesth Analg. 2001 Apr;92(4):1048-1049.
 • Lim SL, Ng Sb A, Tan GM. Ilioinguinal and iliohypogastric nerve block revisited: Single shot versus double shot technique for hernia repair in children. Paediatr Anaesth. 2002;12:255-260.
 • Abdellatif AA. Ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks versus caudal block for postoperative analgesia in children undergoing unilateral groin surgery. Saudi J Anaesth. 2012 Oct-Dec;6(4):367-372.
 • Willschke H, Marhofer P, Bösenberg A, Johnston S, Wanzel O, Cox SG et al.Ultrasonography for ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks in children. British J of Anaesth.2005 May;95(2):226-230.
 • Ross AK, Eck JB, Tobias JD. Pediatric regional anesthesia: Beyond the caudal. Anesth Analg. 2000 Jul;91(1):16-26.
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: MİNE AKIN

Yazar: Sibel Saydam

Yazar: Gülsen Keskin

Yazar: SENGÜL ÖZMERT

Yazar: YEŞİM ŞENAYLI

Yazar: DEVRİM TANIL KURT

Yazar: FEYZA SEVER

Yazar: ATİLLA ŞENAYLI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015

Bibtex @ { bozoktip564031, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ}, key = {cite}, author = {AKIN, MİNE and Saydam, Sibel and Keskin, Gülsen and ÖZMERT, SENGÜL and ŞENAYLI, YEŞİM and KURT, DEVRİM TANIL and SEVER, FEYZA and ŞENAYLI, ATİLLA} }
APA AKIN, M , Saydam, S , Keskin, G , ÖZMERT, S , ŞENAYLI, Y , KURT, D , SEVER, F , ŞENAYLI, A . (2015). PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ. Bozok Tıp Dergisi , 5 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564031
MLA AKIN, M , Saydam, S , Keskin, G , ÖZMERT, S , ŞENAYLI, Y , KURT, D , SEVER, F , ŞENAYLI, A . "PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/45124/564031>
Chicago AKIN, M , Saydam, S , Keskin, G , ÖZMERT, S , ŞENAYLI, Y , KURT, D , SEVER, F , ŞENAYLI, A . "PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 (2015 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ AU - MİNE AKIN , Sibel Saydam , Gülsen Keskin , SENGÜL ÖZMERT , YEŞİM ŞENAYLI , DEVRİM TANIL KURT , FEYZA SEVER , ATİLLA ŞENAYLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ %A MİNE AKIN , Sibel Saydam , Gülsen Keskin , SENGÜL ÖZMERT , YEŞİM ŞENAYLI , DEVRİM TANIL KURT , FEYZA SEVER , ATİLLA ŞENAYLI %T PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ %D 2015 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD AKIN, MİNE , Saydam, Sibel , Keskin, Gülsen , ÖZMERT, SENGÜL , ŞENAYLI, YEŞİM , KURT, DEVRİM TANIL , SEVER, FEYZA , ŞENAYLI, ATİLLA . "PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ". Bozok Tıp Dergisi 5 / 2 (Haziran 2015): 0-0 .
AMA AKIN M , Saydam S , Keskin G , ÖZMERT S , ŞENAYLI Y , KURT D , SEVER F , ŞENAYLI A . PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 0-0.
Vancouver AKIN M , Saydam S , Keskin G , ÖZMERT S , ŞENAYLI Y , KURT D , SEVER F , ŞENAYLI A . PEDİATRİK ÜROLOJİK CERRAHİDE KAUDAL EPİDURAL BLOK UYGULAMASI; 5536 OLGU DENEYİMİ. Bozok Tıp Dergisi. 2015; 5(2): 0-0.