Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Fresh Cop Characteristics of Some Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata) Cultivars in the Second Crop Conditions of Burdur

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 30 - 33, 25.06.2020

Öz

The research was carried out with aim to investigate of possibility of boiled/roasted fresh sweet corn cultivation in the second crop in the semi-arid climatic conditions of Burdur in 2019 year. The experiment was set up according to a randomized complete block design with three replicates using the Argos, Batem tatli, Bond, Calipos, Khan, Mirza, SF1280 and Vega F1 sweet corn cultivars. Fresh corn was harvested between 84-90th days of growing. Generally, Mirza, SF1280, Vega and Agros F1 in term of examined characteristics were highest values. The corn length, diameter, number of seed per cop, weight, yield and number of fresh corn were measured between 22.0 mm, 43.6-50.3 mm, 515.6-750.4 number per cop, 201.1-315.4 g, 1350.2-2021.0 kg da-1 and 10384.5-10732.0 number da-1, respectively. According to correlation analysis, significant and positive effect of ear length on grain yield was the first and it is followed by number of kernel per ear, number of ear per decare, ear weight and diameter, respectively. According to the result of the study, Mirza, SF1280, Vega and Agros F1 cultivars concluded that be recommended as fresh corn at considering ear characteristics, yield and number of corn per decare in the second crop conditions of Burdur

Kaynakça

 • Atar, B., Kara, B. (2017). Farklı derinliklerde çizilere ekimin şeker mısırın taze koçan verimi ve bazı koçan özelliklerine etkisi. DERİM, 34(2), 182-185.
 • Bozkurt, M., Karadoğan T. (2017). Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun ekim sıklığının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), 19-29, ISSN 1304-9984.
 • Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D., Uğur, A. (2004). Ege bölgesi koşullarında ana ve ikinci ürün bazı hibrit şeker mısır (Zea mays L. var. saccharata) çeşitlerinin verim kalite ve bitki özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 11-19.
 • Gür, İ., Kara, B. (2019). Trabzon ekolojik koşullarında atdişi hibrit mısır çeşitlerinin performansları. Black Sea Journal of Agriculture, 2(2), 103-108.
 • İlker, E. (2011). Correlation and path coefficient analysis in sweet corn. Turkish Journal of Field Crops, 16(2), 105-107.
 • Kara, B., Akman, Z. (2002). Şeker mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) koltuk ve uç alma ile yaprak sıyırmanın verim ve koçan özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 9-18.
 • Kara, B., Gül, H., Dizlek, H. (2018). Şeker mısırda kardeş ve ikinci koçanın koparılmasının taze/körpe koçan verimine ve bazı özelliklerine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(2), 137-140.
 • Kökten, K., Akçura, M. (2017). Performances of hybrid dent maize cultivars in Bingöl conditions. SDÜ Fen Bilim Enstitüsü Dergisi, 21(1), 261‐265.
 • Kula, N., Karadoğan, T. (2017). Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun dikim zamanlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 39-48, ISSN 1304-9984.
 • Sarı, N., Abak, K. (1997). Alçak tünel uygulaması ve farklı ekim zamanlarının şeker mısırda (Zea mays L. var. saccharata) verim bitki büyümesi ve bazı agronomik özellikler üzerine etkileri. Doğa Dergisi, 21, 207-211.
 • Szymanek,, M., Dobrzañski, B., Niedziólka I., Rybczyñski, R. (2006). Sweet corn harvest and technology, physical properties and quality. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of Polish Academy of Sciences , Lublin 2006, 1st Edition - ISBN 83-89969-55-6.

Burdur İkinci Ürün Koşullarında Bazı Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Özellikleri

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 30 - 33, 25.06.2020

Öz

Araştırma; Burdur karasal iklim koşullarında ikinci ürün olarak haşlamalık/közlemelik taze şeker mısır yetiştirme olanaklarını araştırmak amacıyla 2019 yılında yürütülmüştür. Deneme; Argos, Batem tatlı, Bond, Calipos, Khan, Mirza, SF1280 ve Vega F1 şeker mısır çeşitleri kullanılarak, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.
Burdur ikinci ürün koşullarında 84-90 gün arasında taze koçan hasadı yapılmıştır. Genel olarak incelenen karakterler bakımından Mirza, Sf1280, Vega ve Agros F1 çeşitleri en yüksek değerlere sahip olmuştur. Koçan boyu, çapı, koçanda tane sayısı, ağırlığı, verimi ve taze koçan sayısı sırasıyla, 17.5-22.0 mm, 43.6-50.3 mm, 515.6-750.4 adet/koçan, 201.1-315.4 g, 1350.2-2021.0 kg/da ve 10384.5-10732.0 adet/da arasında ölçülmüştür. Korelasyon analiz sonucuna göre, tane verimine birinci sırada koçan boyu önemli ve pozitif etki göstermiş, bunu sırasıyla koçanda tane sayısı, dekara koçan sayısı, ağırlığı ve çapı izlemiştir
Çalışma sonucuna göre, burdur ikinci ürün koşullarında koçan özellikleri, verim ve dekara koçan sayıları göz önüne alındığında, taze mısır olarak Mirza, Sf1280, Vega ve Agros F1 çeşitleri önerilmektedir.

Kaynakça

 • Atar, B., Kara, B. (2017). Farklı derinliklerde çizilere ekimin şeker mısırın taze koçan verimi ve bazı koçan özelliklerine etkisi. DERİM, 34(2), 182-185.
 • Bozkurt, M., Karadoğan T. (2017). Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun ekim sıklığının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2), 19-29, ISSN 1304-9984.
 • Bozokalfa, M.K., Eşiyok, D., Uğur, A. (2004). Ege bölgesi koşullarında ana ve ikinci ürün bazı hibrit şeker mısır (Zea mays L. var. saccharata) çeşitlerinin verim kalite ve bitki özelliklerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 11-19.
 • Gür, İ., Kara, B. (2019). Trabzon ekolojik koşullarında atdişi hibrit mısır çeşitlerinin performansları. Black Sea Journal of Agriculture, 2(2), 103-108.
 • İlker, E. (2011). Correlation and path coefficient analysis in sweet corn. Turkish Journal of Field Crops, 16(2), 105-107.
 • Kara, B., Akman, Z. (2002). Şeker mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) koltuk ve uç alma ile yaprak sıyırmanın verim ve koçan özelliklerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2), 9-18.
 • Kara, B., Gül, H., Dizlek, H. (2018). Şeker mısırda kardeş ve ikinci koçanın koparılmasının taze/körpe koçan verimine ve bazı özelliklerine etkisi. Mediterranean Agricultural Sciences, 31(2), 137-140.
 • Kökten, K., Akçura, M. (2017). Performances of hybrid dent maize cultivars in Bingöl conditions. SDÜ Fen Bilim Enstitüsü Dergisi, 21(1), 261‐265.
 • Kula, N., Karadoğan, T. (2017). Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun dikim zamanlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 39-48, ISSN 1304-9984.
 • Sarı, N., Abak, K. (1997). Alçak tünel uygulaması ve farklı ekim zamanlarının şeker mısırda (Zea mays L. var. saccharata) verim bitki büyümesi ve bazı agronomik özellikler üzerine etkileri. Doğa Dergisi, 21, 207-211.
 • Szymanek,, M., Dobrzañski, B., Niedziólka I., Rybczyñski, R. (2006). Sweet corn harvest and technology, physical properties and quality. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of Polish Academy of Sciences , Lublin 2006, 1st Edition - ISBN 83-89969-55-6.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ülkü Yıldırkan 0000-0001-6881-6813

Burhan Kara 0000-0002-4207-0539

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldırkan, Ü., & Kara, B. (2020). Burdur İkinci Ürün Koşullarında Bazı Şeker Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Taze Koçan Özellikleri. Türk Bilim Ve Mühendislik Dergisi, 2(1), 30-33.