Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjse


Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi, temel bilimler ile mühendislik bilimleri alanında yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri dergi yayım politikası çerçevesinde yayımlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olan çalışmaları kabul etmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergiye sunulan çalışmalar, dergi editörler kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılır. Editörler kurulu, dil, yazım kuralları ve içerik bakımından dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı çalışmayı hakem görüşü almadan yazarlarına iade etme hakkına sahiptir. Ön değerlendirmeden geçen çalışmalar, alanında uzman en az iki hakemin olumlu görüşüyle editör kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi

e-ISSN 2687-6086 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjse
Kapak Resmi


Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi yılda iki kez yayımlanan açık erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergi, temel bilimler ile mühendislik bilimleri alanında yapılan özgün çalışmalar ile derlemeleri dergi yayım politikası çerçevesinde yayımlayarak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dergi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış olan çalışmaları kabul etmektedir. Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergiye sunulan çalışmalar, dergi editörler kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılır. Editörler kurulu, dil, yazım kuralları ve içerik bakımından dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı çalışmayı hakem görüşü almadan yazarlarına iade etme hakkına sahiptir. Ön değerlendirmeden geçen çalışmalar, alanında uzman en az iki hakemin olumlu görüşüyle editör kurulu tarafından incelendikten sonra yayımlanabilir.

Dergide yayımlanan çalışmaların içerik ve etik sorumluluğu yazarlarına aittir.