Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 4, Sayfalar 597 - 611 2020-09-30

CASE STUDIES ON THE DOWNSIDE OF TRANSACTIONAL AND AUTHORATITATIVE ORGANIZATIONAL LEADERSHIP STYLES DURING CRISIS MANAGEMENT
OTORİTER VE SÜRDÜRÜMCÜ (TRANSAKSİYONEL) LİDERLİK YAKLAŞIMLARININ KRİZ YÖNETİMİ BAĞLAMINDAKİ KISITLILIKLARI ÜZERİNE VAKA İNCELEMELERİ

Vehbi GORGULU [1]


Leadership quality is not an innate, but a value gained through education and experience. Leader communication is also a very critical process in order to make corporate communications that become more dynamic, more efficient and to perform risk management effectively. With these aspects, leader communication can be decisive for the future of companies, as we have seen in many examples in recent years. The current study aims to explore how authoritative and transactional leadership styles can fall short during crisis resolution processes. As case studies, the crises experiences by The Martha Stewart Living Omnimedia and the United Airlines companies are explored. The exploration is not solely limited with the crisis process, but also includes examination of the efficiency of leadership styles embraced.
Liderlik doğuştan değil, eğitim ve deneyimle edinilen bir değer olarak kurumsal hayatta karşımıza çıkmaktadır. Etkili lider iletişimi, yalnızca kurumsal iletişim sürecini verimli kılmamakta, aynı zamanda kriz yönetim süreçlerinin de başarıyla sonuçlanmasını sağlamaktadır. Tüm bu yönleriyle, etkili lider iletişiminin şirketlerin geleceği üzerinde belirleyici olduğu vurgulanabilir. Mevcut çalışma, otoriter ve transaksiyonel liderlik modelleri ile kriz yönetim süreçleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Belirlenen ilişkinin incelenebilmesi için seçilen vaka çalışmaları The Martha Stewart Living Omnimedia Company ve The United Airlines skandalları olmuştur. Mevcut değerlendirme, yalnızca kriz süreçlerine yoğunlaşmamakta, aynı zamanda kurumsal liderlerin kriz iletişimini ve yönetimini ne şekilde gerçekleştirdiklerini eleştirel bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır.
 • Akım, F. (2005). Liderin/Yöneticinin Kriz İletişimindeki Rolü ve Önemi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi.
 • Balaban, S. (2018). Kriz Yönetiminde Liderlik ve Liderlik Özelliklerinin Kriz Yönetimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi.
 • Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
 • Coombs, W. T. (2004). Impact of Past Crises on Current Crisis Communication: Insights From Situational Crisis Communication Theory. The Journal of Business Communication, 41(3), 265–289.
 • Czarnecki, S. (2017, June 06). Timeline of a crisis: United Airlines. PR Week. 16 Ocak 2019 tarihinde https://www.prweek.com/article/1435619/timeline-crisis-united airlines adresinden erişilmiştir.
 • Diamond, J. (2016). Power: A User’s Guide. Santa Fe, NM: Belly Song Press.
 • The Economist. (2003, September 12). Face Value: Cooking Martha’s Goose. 25 Aralık 2019 tarihinde https://www.economist.com/taxonomy/term/108?page=782 adresinden erişilmiştir.
 • Future of Working. (2015). 7 Famous Authoritarian Leaders. 23 Kasım 2019 tarihinde https://futureofworking.com/7-famous-authoritarian-leaders/ adresinden erişilmiştir.
 • Hemphill, J. K. (1949). Situational Factors in Leadership. Columbus: Ohio State University, Bureau of Educational Research. Jackson-Cherry, L.R. and Erford, B.T. (2017). Crisis Assessment, Intervention and Prevention. Pearson.
 • Jameson, A. (2009, June 09). Musician Behind the Anti-airline Hit Video ‘United Breaks Guitars’ Pledges More Songs. 02 Kasım 2019 tarihinde https://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/5892082/Musician-behind-anti airline-hit-video-United-Breaks-Guitars-pledges-more-songs.html adresinden erişilmiştir.
 • Jerome, A. M., Moffitt, M. A., and Knudsen, J. W. (2007). Understanding How Martha Stewart Harmed Her Image Restoration Through a “Micropolitics” of Power J. L. Courtright, & P. M. Smudde (Der.), Power and Public Relations içinde (pp. 85 105). Cresskill, NJ: Hampton Press, Inc.
 • Isidore, C. (2017, May 02). United CEO: ‘We Had a Horrible Failure’. CNN Business, 03 Aralık 2019 tarihinde https://money.cnn.com/2017/05/02/news/companies/united-ceo-munoz congress/index.html adresinden erişilmiştir.
 • LeBeau, P. (2019, December 05). United’s Oscar Munoz to Step Down as CEO, President Scott Kirby Will Take Over. CNBC. 03 Şubat 2020 tarihinde https://www.cnbc.com/2019/12/05/oscar-munoz-to-step-down-as-ceo-of united airlines-ual.html adresinden erişilmiştir.
 • Ledbetter, J. (2008, Haziran 11). Why Martha Stewart’s Company is Doomed. Slate. 30 Aralık 2019 tarihinde https://slate.com/business/2008/06/why martha-stewart s-company-is-doomed.html adresinden erişilmiştir.
 • Moore, B. V. (1927). The May Conference on Leadership. Personnel Journal, 6, 124 128.
 • Murphy Jr., B. (2018, March 27). United Airlines’ CEO’s Response to the Company’s Recent Incidents Demonstrates a Key Leadership Quality. The Business Insider. 16 Kasım 2019 tarihinde https://www.businessinsider.com/6-words-from-the-ceo-of-united-airlines can-teach-us-about-leadership-2018-3 adresinden erişilmiştir.
 • NBC. (2004). Can Martha Turn Her Business Around? 16 Aralık 2019 tarihinde http://www.nbcnews.com/id/7068355/ns/business-us_business/t/can-martha turn-her-businesses-around/ adresinden erişilmiştir.
 • Özdemir, Ö. (2017). Kriz Yönetimi ve Samsung Note 7 Örneklemesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi, 3(1), 110-128.
 • Passy, J. (2017, April 22). Survey: Nearly Half of Young Americans Say They Won’t Fly United Anymore. 10 Ocak 2020 tarihinde https://www.marketwatch.com/story/nearly-half-of-young-americans-wont fly-united-anymore-2017-04-21 adresinden erişilmiştir.
 • Sebastian, M. (2015, June 22). Martha Stewart Living Omnimedia Sold for $353 Million. Adage. 16 Ocak 2010 tarihinde https://adage.com/article/media/martha stewart-living-omnimedia-sold-353-million/299155 adresinden erişilmiştir.
 • Seeman, M. (1960). Social Status and Leadership. Columbus: Ohio State University, Bureau of Educational Research.
 • Tichy, N.M. and Devanna, M.A. (1986). The Transformational Leader: The Key to Global Competitiveness. Wiley.
 • Ulutaş, S. (2010). Kriz Yönetimi ve Dönüşümcü Liderlik (Yayımlanmış Doktora Tezi). DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • The United Airlines Twitter Page. (2017). 16 Ocak 2020 tarihinde https://twitter.com/united adresinden erişilmiştir.
 • White, B. and Masters, B. A. (2004, January 20). Poll Indicates Perception of Guilt. The Washington Post, p. E1.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6248-7289
Yazar: Vehbi GORGULU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL BILGI UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 4 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2020

APA Gorgulu, V . (2020). CASE STUDIES ON THE DOWNSIDE OF TRANSACTIONAL AND AUTHORATITATIVE ORGANIZATIONAL LEADERSHIP STYLES DURING CRISIS MANAGEMENT . The Turkish Online Journal of Design Art and Communication , 10 (4) , 597-611 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/56985/772013