e-ISSN: 2146-5193
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Deniz YENGİN
Kapak Resmi
       

TASLAK MAKALE 


TOJDAC, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük edebilmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Sosyal Bilimleri temel alan TOJDAC Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmektedir. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan TOJDAC Dergisi için; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Temmuz 2022 sayısı (Cilt:12-Sayı:3) için 1 Haziran 2022 tarihine kadar kabul edeceğiz. Bu süre editörlerin inisiyatifinde revize edilebilmektedir. Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik raporu üst limiti %10'dur. Ayrıca yazarlarımızdan makale revizyonuna yönelik hakeme cevap dosyası talep edilmektedir.    ÖNEMLİ: Lütfen Ücretlendirme Politikası başlığına göz atınız!

2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Dizinler

crossref_logo.jpg

DOAJ.png

Logo%20Index%20Copernicus%20International%20-%20color.png

ehostportal.png

logo.png

logo1.jpg

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)


by-nc.png


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png