The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-5193 | e-ISSN 2146-5193 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deniz YENGİN | http://tojdac.org/tojdac/HOME.html


TOJDAC, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük edebilmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Sosyal Bilimleri temel alan TOJDAC Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmektedir. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan TOJDAC Dergisi için; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Temmuz 2021 sayısı (Cilt:11-Sayı:3) için 1 Nisan-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edeceğiz. Bu süre editörlerin inisiyatifinde revize edilebilmektedir. Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik raporu üst limiti %10'dur. Ayrıca yazarlarımızdan makale revizyonuna yönelik hakeme cevap dosyası talep edilmektedir. ÖNEMLİ: Lütfen Ücretlendirme Politikası başlığına göz atınız!

The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

ISSN 2146-5193 | e-ISSN 2146-5193 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deniz YENGİN | http://tojdac.org/tojdac/HOME.html
Kapak Resmi


TOJDAC, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük edebilmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Sosyal Bilimleri temel alan TOJDAC Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmektedir. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan TOJDAC Dergisi için; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Temmuz 2021 sayısı (Cilt:11-Sayı:3) için 1 Nisan-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edeceğiz. Bu süre editörlerin inisiyatifinde revize edilebilmektedir. Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik raporu üst limiti %10'dur. Ayrıca yazarlarımızdan makale revizyonuna yönelik hakeme cevap dosyası talep edilmektedir. ÖNEMLİ: Lütfen Ücretlendirme Politikası başlığına göz atınız!

Cilt 11 - Sayı 1 - 1 Oca 2021
 1. SOMUT VE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI: TÜRK HAMAMI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1 - 19
  Ayşem YANAR, Feryal SÖYLEMEZOĞLU, Zeynep ERDOĞAN, Özlen ÖZGEN
 2. UNDERSTANDING THE INITIAL REACTIONS OF TURKISH TWITTER USERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC
  Sayfalar 20 - 41
  Azra Kardelen NAZLI, Celal KOCAÖMER, Miray BEŞBUDAK, Nahit Erdem KÖKER
 3. YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER TEORİSİ: KURUCU FİKİRLER, İÇERİK VE ELEŞTİRİLER BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
  Sayfalar 42 - 63
  Çağrı KADEROĞLU BULUT
 4. ŞİİRİN SİNEMASI: EDİP CANSEVER ŞİİRİNİN NESNEL BAĞLILAŞIM YOLUYLA FİLMSEL İMGEYE YAKLAŞMASI
  Sayfalar 64 - 84
  Dilek TUNALI, Ayşen OLUK ERSÜMER
 5. KOVİD-19 DÖNEMİNDE VERİ GAZETECİLİĞİ: KORONAVİRÜS HABERLERİNİN BETİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 85 - 102
  Duygu FURUNCU, Aslıhan ZİNDEREN
 6. KANITA DAYALI SAĞLIK İLETİŞİMİNDE KAMPANYA TASARIM TÜRLERİ
  Sayfalar 103 - 114
  Esra BOZKANAT
 7. SUCCESS FACTORS FOR POST‐DISASTER PERMANENT HOUSING: EXAMPLE OF TURKISH EARTHQUAKES
  Sayfalar 115 - 130
  Fatma KÜRÜM VAROLGÜNEŞ
 8. 13. YÜZYILDA ANADOLU’DA İNŞA EDİLEN AHŞAP DİREKLİ CAMİLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 131 - 161
  Filiz KARAKUŞ
 9. YERİNDE DÖNÜŞÜM BAĞLAMINDA KENT DOKUSU VE ENERJİ TÜKETİMİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: KADIKÖY VAKA ÇALIŞMASI
  Sayfalar 162 - 181
  Halit BEYAZTAŞ
 10. KAMUSAL ALANIN TEKNOLOJİK KATMANI OLARAK SANAL AĞLAR VE KENTSEL MEKANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Sayfalar 182 - 194
  Merve KAYA, Özlem KANDEMİR
 11. EDEBÎ METİNLERDE BELLEK VE MEKÂN: FATİH HARBİYE VE DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 195 - 212
  Ömer Faruk YÜCEL
 12. COVID-19 PANDEMİSİ VE KAMU SPOTU REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 213 - 231
  Özge ULUĞ YURTTAŞ
 13. NEW GENERATION CRAFT: IKEA HACK AND ITS TAXONOMY
  Sayfalar 232 - 246
  Sena BERKTAŞ, Renk DİMLİ ORAKLIBEL
 14. SOSYAL MEDYADA REÇETESİZ (OTC) İLAÇ PAZARLAMASI: PHARMATON VE SUPRADYN REKLAMLARININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 247 - 267
  Şeyhmus DOĞAN, Duygu ÜNALAN
 15. YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMİŞ MİLLET HAMAMI’NIN MEKÂN DİZİM YÖNTEMİYLE ANALİZİ
  Sayfalar 268 - 281
  Ebru OKUYUCU, Gamze ÇOBAN
 16. CUMHURBAŞKANLIĞI ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ YEMEK SALONUNUN İÇ MEKÂN VE MOBİLYA BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 282 - 300
  Tuğba ANDAÇ GÜZEL, Hasan EFE
 17. DANIEL BUREN’İN SANATINDA BİR BAĞLAM OLARAK MEKÂN
  Sayfalar 301 - 322
  Tuğba RENKÇİ TAŞTAN
 18. THE ROLE OF ARCHITECTURAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION: A CASE STUDY AT UNIVERSITY OF BALIKESIR IN TURKEY
  Sayfalar 323 - 333
  Yeliz TÜLÜBAŞ GÖKUÇ
Dizinler
Dizinler

crossref_logo.jpg

DOAJ.png

Logo%20Index%20Copernicus%20International%20-%20color.png

ehostportal.png

logo.png

logo1.jpg

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)


by-nc.png