The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-5193 | e-ISSN 2146-5193 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deniz YENGİN | http://tojdac.org/tojdac/HOME.html


TOJDAC, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde TOJDAC bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyal Bilimleri temel alan TOJDAC Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan TOJDAC Dergisi için; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Ekim 2021 sayısı (Cilt:10-Sayı:4) için 15 Ağustos 2020 tarihine kadar kabul etmekteyiz.
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication

ISSN 2146-5193 | e-ISSN 2146-5193 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Deniz YENGİN | http://tojdac.org/tojdac/HOME.html
Kapak Resmi


TOJDAC, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde TOJDAC bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. Sosyal Bilimleri temel alan TOJDAC Dergisinde; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Açık erişimi olan TOJDAC Dergisi için; Araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimler konularındaki görüşlerinizi tartışmak üzere özgün araştırma ve derleme makalelerinizi Ekim 2021 sayısı (Cilt:10-Sayı:4) için 15 Ağustos 2020 tarihine kadar kabul etmekteyiz.
Dizinler
Dizinler

crossref_logo.jpg

DOAJ.png

Logo%20Index%20Copernicus%20International%20-%20color.png

ehostportal.png

logo.png

logo1.jpg

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)


by-nc.png