e-ISSN: 2146-5193
Başlangıç: 2011
Yayıncı: Deniz YENGİN
Kapak Resmi

TOJDAC, bilimin rehberliğinde içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük edebilmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. TOJDAC Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda 4 kez elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Tasarım, sanat ve iletişim alanlarını temel alan TOJDAC Dergisinde; araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmektedir. TOJDAC Dergisi; ULAKBİM TRDİZİN, DOAJ (Directory od Open Access Journals), Crossref, Index Copernicus, Academic Search Ultimate (EBSCOhost), Google Scholar ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır. Lütfen makale gönderiminin aktif olup olmadığını kontrol ediniz. Makale kabul süresi editörlerin inisiyatifinde revize edilebilmektedir. Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik raporu üst limiti %10'dur. Uluslararası indeks politikası kapsamında Nisan 2024 sayımızla birlikte İngilizce makaleler kabul edilecek olup kısıtlı kontenjanla Türkçe makale kabul edilecektir. Ayrıca yazarlarımızdan makale revizyonuna yönelik HAKEME CEVAP DOSYASI talep edilmektedir.

NOT: Nisan 2023 sayımızla birlikte öğrenci/katılımcı öğrenci makaleleri danışman akademisyenin de yazar olması şartıyla kabul edilmektedir.  ÖNEMLİ: Lütfen Ücretlendirme Politikası başlığına göz atınız!


TASLAK MAKALE 


Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Nisan 2024

2023 - Cilt: 14 Sayı: 1

Dizinler


TRDizinlogo_live-e1586763957746.png


crossref_logo.jpg


DOAJ_logo.png?20210820191922


Logo%20Index%20Copernicus%20International%20-%20color.png

ehostportal.png

logo.png

logo1.jpg

Creative Commons

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)


by-nc.png


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png