Yıl 2021, Cilt 11 , Sayı 2, Sayfalar 454 - 475 2021-04-01

A LOST NAME IN THE HISTORY OF TURKISH ART: ARİF DİNO
TÜRK SANAT TARİHİNDE KAYIP BİR İSİM: ARİF DİNO

Ebru Nalan SÜLÜN [1]


Arif Dino is one of the important figures in the contemporary art and culture history in Turkey. His is the brother of Abidin Dino, who is one of the important artists of Turkish Contemporary art history. Playing a major role in the development of Abidin Dino's artistic style, Arif Dino is a figure who contributed to culture and arts scene of Turkey with his paintings in addition to his passion for sports, his designs, poetry, and articles of art criticism. This study is carried out in order to create a literature on Air Dino, who was not involved in exhibitions and in research as much as his brother Abidin Dino, and in order to examine the artistic interaction between him and Abidin Dino. Arif Dino is an artist known for his versatile, unique and creative personality. In addition to his personality as a poet and a sportsman, he also produced works as exhibition stand and book cover designer in the Early Republican Period of Turkey. In this context, Arif Dino's artistry and works as well as his artistic ties with Abidin Dino will be analyzed.
Arif Dino, Türkiye’de gelişen yakın dönem sanat ve kültür tarihinin önemli isimlerinden biridir. Kendisi Türkiye çağdaş sanat tarihinin önemli sanatçılarından Abidin Dino’nun abisidir. Abidin Dino’nun sanatsal üslubunun gelişiminde de büyük payı olan Arif Dino; spora olan tutkusu, tasarımları, şiirleri, sanat eleştirisi metinlerinin yanı sıra resimleri ile de Türkiye kültür-sanat dünyasına katkı sunmuş bir isimdir. Kardeşi Abidin Dino kadar sergilere dahil olmamış ve hakkında araştırmalar gerçekleşmemiş olan Arif Dino’ya dair literatür oluşturmak ve Abidin Dino ile aralarındaki sanatsal etkileşimi incelemek amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Arif Dino, çok yönlü, farklı ve yaratıcı kişiliği ile bilinen bir sanatçıdır. Şair ve sporcu kimliğinin yanı sıra Erken Cumhuriyet Dönemi’nde sergi stant ve kitap kapağı tasarımcısı olarak da üretimler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda makalede; Arif Dino’nun sanatçı kimliği ve üretimleri, Abidin Dino ile sanatsal bağları analiz edilecektir.
 • Akbal, Oktay, (1993). “Mutluluğun Resmine Adanmış Bir Yaşam”, Cumhuriyet, 8 Aralık.
 • Anonim, (1935). “Yerli Mallar Sergisi Galatasaray”. Arkitekt,6, 201.
 • Birsel, Salah, (1983). Kahveler Kitabı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Demirel, Selçuk, (1985). “Tanrı İnsanı Balçıktan Yaratmış; İşte İlk Heykel”, Cumhuriyet, 16 Aralık.
 • Dino, Arif, (1985). Çok Yaşasın Ölüler, İstanbul: Adam Yayınları.
 • Dino, Abidin, (1988). “Arif Dino’nun Ölüm Kalım Resimleri”, Cumhuriyet, 10 Ocak.
 • Dino, Abidin, (2005). “Arif Dino İçin”, Mine Haydaroğlu (der.), İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 27- 55.
 • Dino, Arif, (2003). Yüz, İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
 • Fişekçi, Turgay, (2000). “Abidin Dino”, Cumhuriyet Kitap, sayı:555, 5 Ekim.
 • İleri, Rasih Nuri, (2005). “Arif Dino”, Mine Haydaroğlu (der.), İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.7-13.
 • İleri, Rasih Nuri, (2005). “Şair Arif Dino”, Mine Haydaroğlu (der.), İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.57- 69.
 • Kemal, Mehmed, (1993). “Abidin'in İmecesi”, Milliyet, 29 Aralık.
 • Kemal, Yaşar, (2005). “İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino”, Mine Haydaroğlu (der.), İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.13-20.
 • Onat, Aslı, (2005). “Arif Hikmet Dino’nun Mirası Sergileniyor”, Hürriyet-Kültür-Sanat, 8 Nisan. file:///C:/Users/user/Desktop/001512742006.pdf, Taha Toros Arşivi, Erişim Tarihi: 11.13.2020.
 • Oral, Zeynep, (1986). “Düşümde Arif Dino’yu Gördüm”, Milliyet, 2 Şubat.
 • Oral, Zeynep, (1995). “Edebiyatımızdan On İnsan Bin Yaşam- Yaşar Kemal”, Milliyet Sanat Dergi Eki, Ağustos, s.2-8.
 • Rado, Şevket, (1941). "Genç Şairlerin En Yaşlısı, Yaşlıların En Genci Arif Dino", Yeni Mecmua, 28 Şubat, 5-6.
 • Turan, Güven, (2005). “Çizgiyi İzlemek”, Mine Haydaroğlu (der.), İmbikten Çekilmiş Adam Arif Dino, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s.21-27.
 • Turan, G. ve Ödekan, A., (2009). “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Yerli Malı Kavramı ve İstanbul Yerli Malı Sergileri”, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi,6, (2), s. 15-26.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2087-2346
Yazar: Ebru Nalan SÜLÜN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi-GSF-Temel Eğitim Böl.Sanat Yönetimi ABD
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 10 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Sülün, E . (2021). TÜRK SANAT TARİHİNDE KAYIP BİR İSİM: ARİF DİNO . Turkish Online Journal of Design Art and Communication , 11 (2) , 454-475 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tojdac/issue/60863/858645