Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

LÉOPOLD-LÉVY, HIS ATELIER AND EFFECTS ON TURKISH PAINTING

Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 3, 1113 - 1128, 01.07.2021

Öz

Léopold- Lévy was invited to Turkey through the governmental decision of benefiting from the foreign experts in the State Academy of Fine Arts. He was employed as the Head of Painting Department and also as a professor of lithography and painting between 1937 and 1949. Lévy’s art has been formed in Paris art milieu in the early 20th century when early modernist movements like post- impressionism, cubism and fauvism were influential. However he was reputed with his landscapes which have no direct connections with any movement. He painted his landscapes directly from nature and in open space in a stained manner with the limited use of colour. He also studied engraving and his works in this technique have a very important place in his oeuvre. With his approach to art in stylistic and thematic bases and as an artist and art educator Lévy influenced both his assistants in the Academy who were mainly the representatives of Group d and his students who studied in his atelier and then established Yeniler.

Kaynakça

 • Anonim, (1936). Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul- (1936) (?)
 • Anonim, (1937). “Sanat Hayatımızın Tekâmülü Açısından Leopold Levi Bir Mülakat”, Ar, S.3, 2-3
 • Anonim, (1941). "Basın Birliğinde Bir Resim Sergisi", Cumhuriyet, 11 Mayıs
 • Anonim, (1942). “Yeniler Sergisi” Cumhuriyet, 24 Mayıs
 • Anonim, (1942). “Peyizaj Sergisi Beyoğlunda Açıldı”, Tan, 6 Haziran
 • A.R.İ. (1966); Léopold- Lévy: Hakiki Mücerret Sanat Türkiyededir”, Cumhuriyet, 17 Haziran
 • Artun, A.(2003). “Desen Bir Bütün, Öncesi Sonrası Yok!..”Tiraje Dikmen’le Doğu-Batı, Resim-Desen, Uzaklıklar Yakınlıklar Üstüne Bir İlkbahar Konuşması”, Aries, 5; 5-8
 • Berk, N.(1971). Ustalarla Konuşmalar, Ankara Sanat Yayınları:4, Ankara
 • Berk, N. (1941), "San'at ve Hayat:Resim San'atımıza Umumî Bir Bakış 4, Yeni Zümreler", Cumhuriyet, 20 Ağustos
 • Cezar, M. (1973). “Kuruluşundan Bugüne Akademi”, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 90.Yıl, M.S.Ü. Yayınları, İstanbul
 • Cailler, N. B. (1959). “Leopold-Lévy”, Les Cahiers D’Art, Documents,108, Geneve
 • Çamay, M. (1941),"Sanat Köşesi: Liman Sergisi", Servetifünun Uyanış, 22 Mayıs
 • Demir, A.(2009). Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar, MSGSÜ Yayını, İstanbul
 • Dubreuil, P.(1967). “Léopold-Lévy (1882-1966)”, çev. Ömer Ergun, Peintres Graveurs Français, Bibliotheque Nationale, Gallerie Mansart
 • Eyüboğlu, B.E.( 1942). “Léopold Levy Profesör”, Tan, 18 Temmuz
 • Gezgin, A. Ö. (2003). Akademi’ye Tanıklık 1, Resim ve Heykel, Bağlam Yayınları, İstanbul
 • Giray. K. (1998), Nuri İyem, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul
 • İrepoğlu, G. (2005), Zeki Faik İzer, YKY, İstanbul, 111
 • Katipoğlu, H. (Yay. Haz.), (1996); Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, İstanbul
 • Lévy, L. (1940). “Siyah ve Beyaz”, Güzel Sanatlar, S. 2, 28
 • Lévy, L. (1941). “Desen”, Ç. Nurullah Berk, Arkitekt, S. 9-10, s. 216-220
 • Mengüç, A. (2001). Turgut Atalay, Bilim Sanat Galerisi Yay., İstanbul, Aralık
 • Olcay, S. (2008). Mukaddes Saran, Artium Sanat Evi Yayını, İstanbul, 19
 • Ögel, Z. (Yay. Haz.), (2009); Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar, Pera Müzesi Yayınları, İstanbul, 225
 • Safa, P. (1940). “Akademinin talebe sergisi” Cumhuriyet, 17 İkinci Kanun
 • Salmon, A. (1930). Léopold-Lévy, Çev. Ömer Ergun, Editions Le Triangle, 8, rue Sstanislas, 1930, Paris-6
 • Tanaltay, E.(1989). Sanat Ustalarıyla…Bir Gün, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları:4, İstanbul
 • Tanaltay, E.(1989). Sanat Ustalarıyla Bir Yaşam, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları:4, İstanbul
 • Tollu, C. (1947). “Léopold-Lévy’nin Şahsiyeti ve Eserleri”, Ulus, 20 Temmuz
 • Tirali, N.(1951) “Léopold Lévy İle Bir Konuşma”, Yeditepe, 15 Nisan , S.22, s.2-3
 • Üstünipek, Ş. (2009). 1936-1950 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi: Léopold-Lévy ve Atölyesi, MSGSÜ, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Yener, M. (1941); "Gençlerin Liman Resimleri Sergisi", Vatan. 17 Mayıs
 • Yücetürk, E.E. (2014). Mehmet Yücetürk Yalınlığın Büyüsü, Ankara

LÉOPOLD-LÉVY, ATÖLYESİ VE TÜRK RESMİNE ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt: 11 Sayı: 3, 1113 - 1128, 01.07.2021

Öz

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne yabancı uzmanların getirilmesi yolunda alınan hükümet kararı kapsamında resim bölümüne davet edilen Léopold-Lévy, 1937-1949 yılları arasında, resim bölümünde bölüm başkanı, litografi ve resim atölyesi hocası olarak görev almıştır. Lévy, Fransa’da geç izlenimcilik, kübizm, fovizm gibi öncü akımların etkili olduğu, Paris sanat ortamında sanatını biçimlendirmiştir. Sanatçı herhangi bir akımın temsilcisi olmaksızın açık havadan, doğaya dayalı, lekesel ve sınırlı renk kullanımının öne çıktığı manzaraları ile ünlenmiştir. Aldığı gravür eğitimi ve bu teknikle gerçekleştirdiği eserleri de sanatında önemli bir yer tutmaktadır. Lévy, sanatının üslup ve konu yaklaşımıyla, sanatçı ve eğitimci kişiliğiyle ayrıca üretkenliği ve entelektüel birikimiyle; gerek asistanı olan ve d Grubu’nun temsilcileri arasında yer alan ressamları gerekse atölyesinde yetişen çoğu Yeniler Grubu kurucuları arasında yer alan ressamların sanatlarını etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı ressam, eğitimci ve rol model olarak Léopold-Lévy’nin, , öğrenci ve asistanlarına dolayısıyla Türk resmine etkisini saptamaktır.

Kaynakça

 • Anonim, (1936). Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul- (1936) (?)
 • Anonim, (1937). “Sanat Hayatımızın Tekâmülü Açısından Leopold Levi Bir Mülakat”, Ar, S.3, 2-3
 • Anonim, (1941). "Basın Birliğinde Bir Resim Sergisi", Cumhuriyet, 11 Mayıs
 • Anonim, (1942). “Yeniler Sergisi” Cumhuriyet, 24 Mayıs
 • Anonim, (1942). “Peyizaj Sergisi Beyoğlunda Açıldı”, Tan, 6 Haziran
 • A.R.İ. (1966); Léopold- Lévy: Hakiki Mücerret Sanat Türkiyededir”, Cumhuriyet, 17 Haziran
 • Artun, A.(2003). “Desen Bir Bütün, Öncesi Sonrası Yok!..”Tiraje Dikmen’le Doğu-Batı, Resim-Desen, Uzaklıklar Yakınlıklar Üstüne Bir İlkbahar Konuşması”, Aries, 5; 5-8
 • Berk, N.(1971). Ustalarla Konuşmalar, Ankara Sanat Yayınları:4, Ankara
 • Berk, N. (1941), "San'at ve Hayat:Resim San'atımıza Umumî Bir Bakış 4, Yeni Zümreler", Cumhuriyet, 20 Ağustos
 • Cezar, M. (1973). “Kuruluşundan Bugüne Akademi”, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 90.Yıl, M.S.Ü. Yayınları, İstanbul
 • Cailler, N. B. (1959). “Leopold-Lévy”, Les Cahiers D’Art, Documents,108, Geneve
 • Çamay, M. (1941),"Sanat Köşesi: Liman Sergisi", Servetifünun Uyanış, 22 Mayıs
 • Demir, A.(2009). Güzel Sanatlar Akademisi’nde Yabancı Hocalar, MSGSÜ Yayını, İstanbul
 • Dubreuil, P.(1967). “Léopold-Lévy (1882-1966)”, çev. Ömer Ergun, Peintres Graveurs Français, Bibliotheque Nationale, Gallerie Mansart
 • Eyüboğlu, B.E.( 1942). “Léopold Levy Profesör”, Tan, 18 Temmuz
 • Gezgin, A. Ö. (2003). Akademi’ye Tanıklık 1, Resim ve Heykel, Bağlam Yayınları, İstanbul
 • Giray. K. (1998), Nuri İyem, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul
 • İrepoğlu, G. (2005), Zeki Faik İzer, YKY, İstanbul, 111
 • Katipoğlu, H. (Yay. Haz.), (1996); Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu, İstanbul
 • Lévy, L. (1940). “Siyah ve Beyaz”, Güzel Sanatlar, S. 2, 28
 • Lévy, L. (1941). “Desen”, Ç. Nurullah Berk, Arkitekt, S. 9-10, s. 216-220
 • Mengüç, A. (2001). Turgut Atalay, Bilim Sanat Galerisi Yay., İstanbul, Aralık
 • Olcay, S. (2008). Mukaddes Saran, Artium Sanat Evi Yayını, İstanbul, 19
 • Ögel, Z. (Yay. Haz.), (2009); Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Lisesi’ne Ressamlar, Pera Müzesi Yayınları, İstanbul, 225
 • Safa, P. (1940). “Akademinin talebe sergisi” Cumhuriyet, 17 İkinci Kanun
 • Salmon, A. (1930). Léopold-Lévy, Çev. Ömer Ergun, Editions Le Triangle, 8, rue Sstanislas, 1930, Paris-6
 • Tanaltay, E.(1989). Sanat Ustalarıyla…Bir Gün, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları:4, İstanbul
 • Tanaltay, E.(1989). Sanat Ustalarıyla Bir Yaşam, Sanat Çevresi Kültür ve Sanat Yayınları:4, İstanbul
 • Tollu, C. (1947). “Léopold-Lévy’nin Şahsiyeti ve Eserleri”, Ulus, 20 Temmuz
 • Tirali, N.(1951) “Léopold Lévy İle Bir Konuşma”, Yeditepe, 15 Nisan , S.22, s.2-3
 • Üstünipek, Ş. (2009). 1936-1950 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi: Léopold-Lévy ve Atölyesi, MSGSÜ, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
 • Yener, M. (1941); "Gençlerin Liman Resimleri Sergisi", Vatan. 17 Mayıs
 • Yücetürk, E.E. (2014). Mehmet Yücetürk Yalınlığın Büyüsü, Ankara
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şeyda Üstünipek 0000-0003-2075-294X

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Gönderilme Tarihi 16 Nisan 2021
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 11 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Üstünipek, Ş. (2021). LÉOPOLD-LÉVY, ATÖLYESİ VE TÜRK RESMİNE ETKİSİ. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 11(3), 1113-1128.


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png