Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ SOVYET PROPAGANDASINDA “TASS’IN PENCERELERİ” (OKNA TASS) OLGUSU

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 1, 255 - 269, 29.05.2022

Öz

Sovyet propagandasının şiddetinin en çok hissedildiği dönem İkinci Dünya Savaşı dönemidir. Bu dönemde Sovyet medyası ve sanat dünyası tüm gücüyle halkı gönüllü olarak savaşmaya, Nazi Almanyası’nın saldırılarına karşı direnmeye teşvik etmiştir. Bu propaganda çalışmaları arasında, “TASS’ın Pencereleri” (Okna “Tass”) sanat ekibi, savaş sırasında büyük çaba göstererek günümüzde bile akıllarda kalmayı başarmıştır. Makalede, yetenekli yazarların ve ressamların gönüllülük esasında bir araya gelerek oluşturduğu “TASS’ın Pencereleri” afiş serisinden bahsedilmektedir. Çalışmamızın amacı ise bu afiş serisinin arka planını, oluşumunu, yöntemlerini açıklamak ve savaşın gidişatına damga vuran bu afişleri tanıtmaktır.

The period of the Second World War was the most drastic period on the behalf of Soviet propaganda. In this period, the Soviet media and the art world encouraged the people to fight voluntarily and to resist the attacks of Nazi Germany with all their might. Among these propaganda works, the "TASS Windows" (Okna "Tass") art team has managed to stay in mind even today by making great efforts during the war. The article mentions the "TASS Windows" poster series, created by talented writers and painters voluntarily. The aim of our study is to explain the background, formation and methods of this poster series and to introduce these posters that had a great impact on the course of the war.

Kaynakça

 • Anonim, Okno TASS 01.03.2022 tarihinde http://www.domznaniy74.ru/anonces/?id=218 adresinden erişildi.
 • Graçyova, S. M. (2016). "Okna Tass". Bolşaya rossiyskaya entsiklopediya: 01.03.2022 tarihinde https://bigenc.ru/fine_art/text/2687004 adresinden erişildi.
 • Kolesnikova, L. (2016). "Okna Tass"- Orujiye Pobedı. Voyenno-İstoriçeskoy Jurnal. 68-72.
 • Maslennikov, V. A. (2007). Okna Tass 1941-1945. Moskova: Kontakt-Kultura. 9-57.
 • Poçeptsov, G. (2015a). Fenomen sovestkoy propagandı. 28.02.2022 tarihinde https://psyfactor.org/lib/propaganda36.htm adresinden erişildi.
 • Poçeptsov, G. (2015b). Paralleli i razliçiya mejdu propagandistkimi sistemami Germanii i SSSR. 28.02.2022 tarihinde https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/13975/2015-08-16-parallely-y-razlychyya-mezhdu-propagandystskymy-systemamy-germanyy-y-sssr/ adresinden erişildi.
 • Sarabyanov, D. V. (1979). İstoriya russkogo i sovetskogo iskusstvo. Moskova: Vısşaya Şkola. 373.
 • Strunnikov, S. (2021). Proyektu “Okna TASS” ispolnilos 80 let. TASS Haber Ajansı 01.03.2022 tarihinde https://tass.ru/obschestvo/11762279 adresinden erişildi.
 • Voroşilova, M. B. (2013). Politiçeskiy kreolizovannıy teskt: klyuçi k proçiteniyu. Yekaterinburg: UrGPU. 27-88.
 • Voytasik, L. (1981). Psihologiya politiçeskoy propagandı. Moskova: Progress. 185.
 • Widdis, E. (2003). Visions of a new land: Soviet film from the revolution to the Second World War. New Haven: Yale University Press. 3.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi Cilt 6 Sayı 1
Yazarlar

Abdullah Çağan Er 0000-0002-9515-6010

Erken Görünüm Tarihi 11 Nisan 2022
Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Er, A. Ç. (2022). İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ SOVYET PROPAGANDASINDA “TASS’IN PENCERELERİ” (OKNA TASS) OLGUSU. Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi, 6(1), 255-269.