Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 70 - 76 2019-12-24

Analysis of Drought at Different Timescales by Standardized Precipitation Index in Kocadere Basin
Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi

Gözen YÜCEERİM [1] , Gülay YILMAZ [2] , Merve ETÖZ [3] , C. Oğuz ACAR [4]


Drought is a natural disaster which affect water resources, agriculture and all living things also

causes socio-economic damages. Numerous indices have been developed to characterize the

drought, and these indices are widely used for drought monitoring. In this study, frequently used

SPI (Standardized Precipitation Index) was calculated for different time periods. Thus, it is aimed to

evaluate the guidance of the SPI, which is a meteorological drought index, in terms of agricultural

and hydrological drought for different periods. In the study, 30 years (1987-2016) precipitation data

which belongs to the Kocadere Basin have been used. The data obtained by considering the water

year (1 October – 30 September), from the rainfall stations which were located in basin area. With this

data SPI was calculated for 3 different time periods (SPI-1, SPI-6 and SPI-12). Drought severity classes in different periods were determined and precipitation - flow data were used for evaluations. As an

evaluation, when the index value fell below zero, is considered as the beginning of the dry season. In

this circumstance, the period between 1987-2016 water year is classify as, 48.33% dry, 51.67% rainy

for SPI-1; 51.67% dry, 48.33% rainy for SPI-6 and 50.00% dry and 50.00% rainy for SPI-12. Its observed

that, SPI-1 values were consistent with measured rainfall and reflect the index value. Moreover, SPI-6

values were found to be a good indicator of precipitation monitoring between october and march,

which is an important period for this basin. The annualized index values (SPI-12) clarify the increase and

decrease in total annual flows measured in the basin.

Kuraklık, su kaynaklarını, tarımı ve tüm canlıları etkileyen, sosyo-ekonomik zararlara neden olan, bir doğal afettir. Kuraklığın karakteristiklerini belirlemek için pek çok indeks geliştirilmiş olup, kuraklığın izlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, dünyada sıklıkla kullanılan bir indeks olan SYİ (Standartlaştırılmış Yağış İndeksi) farklı zaman dilimleri için hesaplanmıştır. Böylece bir meteorolojik kuraklık indeksi olan SYİ’nin farklı periyotlar için tarımsal ve hidrolojik kuraklık açısından yol göstericiliği değerlendirilmiştir. Çalışmada Susurluk Büyük Akarsu Havzası sınırları içinde bulunan Kocadere Havzasına ait 30 yıllık (1987-2016) yağış verileri kullanılmıştır. Havza alanına yerleştirilen yağış istasyonlarından, su yılı (1 Ekim- 30 Eylül) dikkate alınarak elde edilen veriler kullanılarak SYİ, 1 (SYİ-1), 6 (SYİ-6) ve 12 (SYİ- 12) aylık olmak üzere 3 farklı dönem için hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarla farklı dönemlerdeki kuraklık şiddeti sınıfları belirlenerek, değerlendirmeler için yağış ve akım verilerinden yararlanılmıştır. İndeks değerinin sıfırın altına düştüğü durumlar kurak dönemin başlangıcı kabul edilerek yapılan değerlendirmede; 1987-2016 su yılları arasındaki dönemin, SYİ-1 için %48.34’ü kurak, % 51.66’sı yağışlı, SYİ-6 için % 51.66’sı kurak, % 48.34’ü yağışlı ve SYİ-12 için % 50.00’si kurak, %50.00’si ise yağışlı olarak sınıflandırılmıştır. Aylık SYİ (SYİ-1) değerlerinin ölçülen yağış değerleriyle uyumlu olduğu ve indeks değerini yansıttığı gözlemlenmiştir. 6 aylık SYİ (SYİ-6) değerlerinin ise havza için yağış bakımından önemli bir dönem olan Ekim-Mart ayları arasında düşen yağışın izlenmesi açısından iyi bir gösterge olduğu tespit edilmiştir. Yıllık olarak hesaplanan (SYİ-12) indeks değerleri ise havzada ölçülen yıllık toplam akımlardaki artış ve azalışı açıklamaktadır.
  • Adeogun BK, Nwude MO, Mohammad YS, Adie DB (2014). Evaluation of suitable standardized precipitation index time scales for meteorological, agricultural and hydrological drought analyses, FUTA Journal of Research in Sciences, 2014 (2): 140-149. Cornel SN (2014). Comparative study regarding performance of some free softwares for the calculation of the standardized precipitation index (SPI), Analele Universitesi din Oradea, Fascicula Protectia Mediului Vol. XXIII, Pp:779-788. Dinç N, Aydinşakir K, Işık M, Büyüktaş D (2016). Standartlaştırılmış yağış indeksi (SPI) yöntemi ile Antalya ili kuraklık analizi, Derim, 33 (2):279-298. Fiorillo F, Guadagno FM (2010). Karst spring discharges analysis in relation to drought periods, using the SPI, Water Resour Manage, 24:1867–1884. Kumar PV, Bindi M, Crisci A, Maracchi G (2013). Detection of variations in precipitation at different time scales of twentieth century at three locations of Italy, Weather and Climate Extremes 2:7–15. Labedzki L (2007). Estimation of local drought frequency in central Poland using the standardized precipitation index SPI, Irrigation and Drainage, 56: 67–77. Mckee TB, Doesken N J, Kleist J (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales, 8th Conference on Applied Climatology, Anaheim, California, pp.179-184. McKee TB, Doesken NJ, Kleist J (1995). Drought monitoring with multiple time scales, American meteorological society, Proceedings of 9th. Conference on Applied Climatology, Dallas, pp:233-236. Pratoomchai W, Kazama S, Manandhar S, Ekkawatpanit C, Saphaokham S, Komori D, Thongduang J (2015). Sharing of people’s perceptions of past and future hydrometeorological changes in the groundwater use area, Water Resource Management, 29:3807–3821. Pamuk G, Özgürel M, Topçuoğlu K (2004). Standart Yağış İndisi (SPI) ile Ege Bölgesinde Kuraklık Analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 41 (1):99-106. Tsakiris G, Vangelis H (2004). Towards a drought watch system based on spatial SPI, Water Resources Management, 18(1): 1-12. WMO, (2012). Standardized Precipitation Index User Guide, WMO-No. 1090, Switzerland. Vergni L, Todisco F (2011). Spatio-temporal variability of precipitation, temperature and agricultural drought indices in Central Italy, Agricultural and Forest Meteorology, 151, 301–313. Yılmaz G, Aykanlı N, Abalı İ, Acar, O (2013). Balıkesir- Bigadiç Kocadere Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri, Proje Sonuç Raporu, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8769-3422
Yazar: Gözen YÜCEERİM
Kurum: İZMİR MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7932-1565
Yazar: Gülay YILMAZ
Kurum: İZMİR MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6398-361X
Yazar: Merve ETÖZ
Kurum: İZMİR MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: C. Oğuz ACAR
Kurum: İZMİR MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu655270, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {}, pages = {70 - 76}, doi = {10.21657/topraksu.655270}, title = {Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi}, key = {cite}, author = {Yüceerim, Gözen and Yılmaz, Gülay and Etöz, Merve and Acar, C. Oğuz} }
APA Yüceerim, G , Yılmaz, G , Etöz, M , Acar, C . (2019). Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi . Toprak Su Dergisi , Özel Sayı , 70-76 . DOI: 10.21657/topraksu.655270
MLA Yüceerim, G , Yılmaz, G , Etöz, M , Acar, C . "Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi" . Toprak Su Dergisi (2019 ): 70-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/50450/655270>
Chicago Yüceerim, G , Yılmaz, G , Etöz, M , Acar, C . "Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi". Toprak Su Dergisi (2019 ): 70-76
RIS TY - JOUR T1 - Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi AU - Gözen Yüceerim , Gülay Yılmaz , Merve Etöz , C. Oğuz Acar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21657/topraksu.655270 DO - 10.21657/topraksu.655270 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 76 VL - IS - SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.655270 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.655270 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi %A Gözen Yüceerim , Gülay Yılmaz , Merve Etöz , C. Oğuz Acar %T Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi %D 2019 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V %N %R doi: 10.21657/topraksu.655270 %U 10.21657/topraksu.655270
ISNAD Yüceerim, Gözen , Yılmaz, Gülay , Etöz, Merve , Acar, C. Oğuz . "Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi". Toprak Su Dergisi / (Aralık 2019): 70-76 . https://doi.org/10.21657/topraksu.655270
AMA Yüceerim G , Yılmaz G , Etöz M , Acar C . Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi. TSD. 2019; 70-76.
Vancouver Yüceerim G , Yılmaz G , Etöz M , Acar C . Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi. Toprak Su Dergisi. 2019; 70-76.
IEEE G. Yüceerim , G. Yılmaz , M. Etöz ve C. Acar , "Kocadere Havzasında Standartlaştırılmış Yağış İndeksi İle Farklı Zaman Ölçeğinde Kuraklık Analizi", Toprak Su Dergisi, ss. 70-76, Ara. 2019, doi:10.21657/topraksu.655270