Özel Sayı

Özel Sayı, 24.12.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Karaman İli Potansiyel Evapotranspirasyon Tahmini

Araştırma Makalesi

5. Jeotermal Kaynakların Tarımsal Sulama Suyu Kirliliği ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

11. İhsangazi Tarlalarından Soframıza Kültür Mirası Siyez Buğdayı

Araştırma Makalesi

12. Toprak pH’sını Etkileyen Bazı Materyallerin Hububat Tarımında Kullanımı

Araştırma Makalesi

14. Havza Bazlı Bitkisel Üretim ve Sulama Suyu Optimizasyon Çalışmaları ve Önemi

Araştırma Makalesi

17. Topraktan ve Yapraktan Azot ve Çinko Uygulamalarının Buğdayda Tane Çinko ve Demir Konsantrasyonları Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin (olea aeoropea) Çeşidinde Sulamanın Peryodisite Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

19. Sera Koşullarında Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Domates Bitkisinin Kök Gelişimi Üzerine Etkisi

Araştırma Makalesi

22. Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi
Kapak Tasarım : Hüseyin Oğuzhan BEŞEN
Grafik Tasarım : Filiz ERYILMAZ
Basım Yeri : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No : 10 Yenimahalle, Ankara Türkiye