Orhan Dengiz profil resmi
Orhan Dengiz Prof. Dr. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Yayın 82 Hakemlik 53 CrossRef Atıf 280 TR Dizin Atıf 507
82 Yayın
53 Hakemlik
280 CrossRef Atıf
507 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri

Kurum

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

5

2

816

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Orhan Dengiz , Ali İmamoğlu, Fikret Saygın , Ceyhun Göl, Semih Ediş , Ahmet Doğan
Yayın Bilgisi: 2014 , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142
ATIF 8 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3268

8

1

3268

0

1

405

Yayınlar

0

104

0

120

0

68

Tomato varieties superiority assessment under organic and inorganic (granular and foliar) fertilization in sandy clay soil
Yazarlar: Agborante Agbor Tambe, Priscilla Mebong Mfombep, Defang Taku Julie, Leonel Enow Egbe, Pascal Tabi Tabot, Orhan Dengiz , David Tavi Agbor
Yayın Bilgisi: 2024 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.1365143
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 253

0

253

0

432

0

246

0

278

0

415

0

472

0

558

0

510

0

513

0

1259

Doğrusal kombinasyon tekniği kullanılarak arazi değerlendirme çalışması; Çarşamba Sefalı Köyü Örneği
Yazarlar: Murat Çakır, Orhan Dengiz
DOI: 10.33409/tbbbd.899746
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 531

0

531

0

396

0

678

0

590

0

607

0

827

2

816

0

1955

0

568

0

1105

Assessment of Soil Quality Index for Tea Cultivated Soils in Ortaçay Micro Catchment in Black Sea Region
Yazarlar: Orhan Dengiz , Sekan İç , Fikret Saygın, Ali İmamoğlu
Yayın Bilgisi: 2020 , Journal of Agricultural Sciences
DOI: 10.15832/ankutbd.468900
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1404

0

1404

0

1729

Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Yazarlar: Fikret Saygın, Orhan Dengiz , Serkan İç
Yayın Bilgisi: 2019 , Toprak Su Dergisi
DOI: 10.21657/topraksu.654768
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 890

0

890

0

800

0

1127

0

852

0

1553

0

9301

0

2614

0

887

0

1884

Spatial variability of soil organic carbon density under different land covers and soil types in a sub-humid terrestrial ecosystem
Yazarlar: Orhan Dengiz , Fikret Saygın, Ali İmamoğlu
Yayın Bilgisi: 2019 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.486582
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1247

0

1247

Chemical weathering indices applied to soils developed on old lake sediments in a semi-arid region of Turkey
Yazarlar: Tülay Tunçay, Orhan Dengiz , İlhami Bayramin, Seref Kilic, Oguz Baskan
Yayın Bilgisi: 2019 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.499122
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6201

0

6201

0

556

0

5230

0

1823

Çeltik tarımına uygun alanların belirlenmesinde çok kriterli arazi değerlendirme
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mehmet Arif Özyazıcı
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1691

0

1691

Samsun İlinin Newhall Modeline Göre Toprak Sıcaklık ve Nem Rejimlerinin Belirlenmesi
Yazarlar: Mümin Turan, Orhan Dengiz , İnci Demirağ Turan
DOI: 10.19159/tutad.382340
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5211

0

5211

0

2650

0

2159

0

4130

Multi-criteria approach with linear combination technique and analytical hierarchy process in land evaluation studies
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mustafa Usul
Yayın Bilgisi: 2018 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.328531
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1510

0

1510

Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda Erozyon Risk Tahminlenmesi
Yazarlar: İnci Demirağ Turan, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2017 , Journal of Agricultural Sciences
DOI: 10.15832/ankutbd.447600
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1267

0

1267

0

1504

0

1376

0

2214

0

1735

0

950

0

2046

0

1394

0

1798

Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci ve Etki Eden Faktörler
Yazarlar: Ali Çatal, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2015 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4387

0

4387

Effects of soil types and land use - land cover on soil organic carbon density at Madendere watershed
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mustafa Sağlam, Ferhat Türkmen
Yayın Bilgisi: 2015 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.64398
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4868

0

4868

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Orhan Dengiz , Ali İmamoğlu, Fikret Saygın , Ceyhun Göl, Semih Ediş , Ahmet Doğan
Yayın Bilgisi: 2014 , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3268

1

3268

Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım
Yazarlar: Orhan Dengiz , Aziz Şişman, Çoşkun Gülser, Yasemin Şişman
Yayın Bilgisi: 2014 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3520

0

3520

Determination of potential hazelnut plantation areas based GIS model case study: Samsun city of central Black Sea region
Yazarlar: Fatma Esra Sarıoğlu, Fikret Saygın, Gülden Balcı, Orhan Dengiz , Hüsnü Demirsoy
Yayın Bilgisi: 2013 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1530

0

1530

Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Farklı Parametrik Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Yazarlar: Orhan Dengiz , F.e. Sarıoğlu
Yayın Bilgisi: 2012 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1301

0

1301

Determination of land productivity index based on parametric approach using GIS technique
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mustafa Sağlam
Yayın Bilgisi: 2012 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1660

0

1660

0

4119

Yayınlar

1

0

432

Detailed soil mapping and classification study for sustainable agricultural land management; Samsun-Vezirköprü example
Yayın Bilgisi: 2023 , Soil Studies
DOI: 10.21657/soilst.1328981
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 246

1

0

246

1

0

527

1

0

415

4

0

472

3

0

943

2

0

737

ÇORUM ÇAYI HAVZASI TOPRAKLARININ KABUK OLUŞUM RİSK DURUMLARININ BELİRLENMESİ VE HARİTALANMASI
Yayın Bilgisi: 2021 , Ege Coğrafya Dergisi
DOI: 10.51800/ecd.974049
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 510

2

0

510

1

0

900

1

0

728

2

0

1259

4

0

2846

Doğrusal kombinasyon tekniği kullanılarak arazi değerlendirme çalışması; Çarşamba Sefalı Köyü Örneği
Yazarlar: Murat Çakır, Orhan Dengiz
DOI: 10.33409/tbbbd.899746
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 531

2

0

531

Toprağın zamana bağlı olmayan bir boyutlu ısı iletkenliğinin incelenmesi
Yayın Bilgisi: 2021 , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
DOI: 10.7161/omuanajas.828364
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 396

1

0

396

3

0

678

2

0

607

3

0

827

5

2

816

11

0

844

4

0

1955

4

0

1105

Assessment of Soil Quality Index for Tea Cultivated Soils in Ortaçay Micro Catchment in Black Sea Region
Yazarlar: Orhan Dengiz , Sekan İç , Fikret Saygın, Ali İmamoğlu
Yayın Bilgisi: 2020 , Journal of Agricultural Sciences
DOI: 10.15832/ankutbd.468900
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1404

4

0

1404

Assessment of land suitability for the production of major crops in Ayrancı district of Karaman province located at arid terrestrial ecosystem
Yazarlar: Güntülü Kurşun, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2020 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.642200
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1729

2

0

1729

Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Yazarlar: Fikret Saygın, Orhan Dengiz , Serkan İç
Yayın Bilgisi: 2019 , Toprak Su Dergisi
DOI: 10.21657/topraksu.654768
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 890

3

0

890

5

0

800

15

0

1127

2

0

852

1

0

771

9

0

1553

5

0

9301

7

0

2614

2

0

887

1

0

1884

Spatial variability of soil organic carbon density under different land covers and soil types in a sub-humid terrestrial ecosystem
Yazarlar: Orhan Dengiz , Fikret Saygın, Ali İmamoğlu
Yayın Bilgisi: 2019 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.486582
ATIF 10 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1247

10

0

1247

Chemical weathering indices applied to soils developed on old lake sediments in a semi-arid region of Turkey
Yazarlar: Tülay Tunçay, Orhan Dengiz , İlhami Bayramin, Seref Kilic, Oguz Baskan
Yayın Bilgisi: 2019 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.499122
ATIF 7 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 6201

7

0

6201

6

0

5230

7

0

1823

Samsun İlinin Newhall Modeline Göre Toprak Sıcaklık ve Nem Rejimlerinin Belirlenmesi
Yazarlar: Mümin Turan, Orhan Dengiz , İnci Demirağ Turan
DOI: 10.19159/tutad.382340
ATIF 20 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 5211

20

0

5211

3

0

2650

10

0

2159

7

0

4130

Multi-criteria approach with linear combination technique and analytical hierarchy process in land evaluation studies
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mustafa Usul
Yayın Bilgisi: 2018 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.328531
ATIF 8 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1510

8

0

1510

Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda Erozyon Risk Tahminlenmesi
Yazarlar: İnci Demirağ Turan, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2017 , Journal of Agricultural Sciences
DOI: 10.15832/ankutbd.447600
ATIF 7 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1267

7

0

1267

Spatial distribution of heavy metals density in cultivated soils of Central and East Parts of Black Sea Region in Turkey
Yazarlar: Mehmet Arif Ozyazici , Orhan Dengiz , Gulen Ozyazici
Yayın Bilgisi: 2017 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.287976
ATIF 12 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1504

12

0

1504

4

0

1376

8

0

2214

1

0

1735

15

0

2046

Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi
Yazarlar: Ali İmamoğlu, Muhammed Bahadır, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2016 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
ATIF 6 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1798

6

0

1798

Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci ve Etki Eden Faktörler
Yazarlar: Ali Çatal, Orhan Dengiz
Yayın Bilgisi: 2015 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
ATIF 4 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4387

4

0

4387

Effects of soil types and land use - land cover on soil organic carbon density at Madendere watershed
Yazarlar: Orhan Dengiz , Mustafa Sağlam, Ferhat Türkmen
Yayın Bilgisi: 2015 , Eurasian Journal of Soil Science
DOI: 10.18393/ejss.64398
ATIF 11 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4868

11

0

4868

İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Yazarlar: Orhan Dengiz , Ali İmamoğlu, Fikret Saygın , Ceyhun Göl, Semih Ediş , Ahmet Doğan
Yayın Bilgisi: 2014 , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
DOI: 10.7161/anajas.2014.29.2.136-142
ATIF 8 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3268

8

1

3268

Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım
Yazarlar: Orhan Dengiz , Aziz Şişman, Çoşkun Gülser, Yasemin Şişman
Yayın Bilgisi: 2014 , Toprak Su Dergisi
DOI: -
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 3520

3

0

3520

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.