ISSN: 1303-5851
e-ISSN: 1308-9765
Başlangıç: 2003
Yayımcı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Coğrafi Bilimler Dergisi (CBD), Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yayın organı olup, 2003 yılından itibaren hakemli olarak yılda iki sayı halinde yayımlanmaktadır. Dergide Coğrafya’nın tüm dallarını ilgilendiren konularda gerek coğrafya disiplinine gerekse diğer disiplinlere mensup araştırmacılar tarafından hazırlanmış orijinal makaleler yayımlanmaktadır. Coğrafi Bilimler Dergisi’nin yayın politikası; başta yeni bilimsel yöntem ve teknikler uygulanarak araştırma ve incelemeye dayalı bulgular elde edilmiş makaleler olmak üzere, ampirik ve derleme türü (model önerileri, literatür incelemeleri ve tartışmalar) makaleler yayımlamaktır.  

Coğrafi Bilimler Dergisi “TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT)”,  “Social Science Research Network (SSRN)'', “SOBIAD Atıf Dizini”, ''DOAJ''  ve ''ERIH PLUS'' tarafından dizinlenmektedir.

2023 - Cilt: 21 Sayı: 2

Creative Commons

Dizinler

downloadDOAJ

downloadSocial Science Research Network