e-ISSN: 2630-6336
Başlangıç: 1996
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Marmara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ÇALIŞMANIZI YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZIM KURALLARINI MUTLAKA İNCELEYİNİZ.

49. sayı (Mayıs 2023) için makale göndermenin son tarihi 01 Şubat 2023’tür. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler, 50. sayı (Eylül 2023) için değerlendirmeye alınacaktır.  Dergiparkın kararı gereği 01 Şubat sonrası sisteme yüklenen makaleler, 49. sayı için değerlendirilmeyecektir.

Dergimizin yazım kurallarına uygun olmayan aday makaleler reddedilmektedir.

Abstract ve İngilizce genişletilmiş özet yazımında Google Çeviri kullanan ve akademik yazım dili sorunlu olan aday makaleler reddedilmektedir.

1996 yılında çıktığımız yolda (yaklaşık çeyrek asırdır); coğrafya ve coğrafya eğitimi alanında özellikle Türkiye’deki yayın ihtiyacını karşılama adına uğraşımızı sürdürmekteyiz. Bu süreçte hiçbir maddi karşılık beklemeksizin dergimize destek veren yayın kuruluna, hakemlere ve lisans öğrencimiz İsmail Timur'a çok çok teşekkür ediyoruz.

Dergi Editörleri
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ
Dr. Ö. Ü. Salih YILDIRIM


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Kasım 2022 Bitiş: 1 Şubat 2023

2022 - Sayı: 47

Araştırma Makalesi

4. Ortaokul öğrencilerinin afet bilinci