Editörler

Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ, Marmara Üniversitesi

E-mail: iggegeography@gmail.com

Telefon: (0216) 345 90 90 (1266)

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 302, Göztepe Kampüsü, Kadıköy, 34722, İstanbul.


Dr. Salih YILDIRIM, Marmara Üniversitesi

E-mail: iggegeography@gmail.com

Telefon: (0216) 345 90 90 (1266)  -  0531 552 70 45

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 306, Göztepe Kampüsü, Kadıköy, 34722, İstanbul.

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ramazan ÖZEY, Marmara Üniversitesi (YAYIN KURULU BAŞKANI)

E-mail: rozey@marmara.edu.tr

Telefon: (0216) 345 90 90 (1248)

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 303, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul.


Prof. Dr. Ali BALCI, Marmara Üniversitesi 

E-mail: abalci@marmara.edu.tr

Telefon: (0216) 345 90 90 (1274)

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 305, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul.


Doç. Dr. Ali Osman KOCALAR, Marmara Üniversitesi 

E-mail: ali.kocalar@marmara.edu.tr

Telefon: (0216) 345 90 90 (1248)

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 303, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul.


Dr. Ö. Ü. Şevki BABACAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

E-mail: sevki.babacan@gop.edu.tr

Telefon: (0356) 252 16 16

Posta Adresi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250, Tokat.  

Danışma Kurulu

Prof. Ramazan ÖZEY, Marmara Üniversitesi (Head of Editorial Board)

Prof. Alaattin KIZILÇAOĞLU, Balıkesir Üniversitesi 

Prof. Ali BALCI, Marmara Üniversitesi 

Assoc. Prof. Ali Osman KOCALAR, Marmara Üniversitesi 

Prof. B. Ünal İBRET, Kastamonu Üniversitesi 

Assist. Prof. Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi 

Prof. Gad Schaffer, Hebrew Üniversitesi 

Assoc. Prof. İsmail KERVANKIRAN, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Prof. Jiachyi Wu, National Taiwan Ocean Üniversitesi 

Prof. Mesut DOĞAN, İstanbul Üniversitesi 

Prof. Murat KARABULUT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Prof. Murat TÜRKEŞ, Boğaziçi Üniversitesi 

Assoc. Prof. Münür BİLGİLİ, Marmara Üniversitesi 

Assoc. Prof. Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi 

Prof. Nuriye GARİPAĞAOĞLU, Marmara Üniversitesi 

Prof. Pete Bettinger, Georgia Üniversitesi 

Assist. Prof. Şevki BABACAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Münür BİLGİLİ, Marmara Üniversitesi 

E-mail: munur.bilgili@marmara.edu.tr

Telefon: (0216) 345 90 90 (1254)

Posta Adresi: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 3. Kat Oda Numarası: 306, Göztepe, Kadıköy, 34722, İstanbul.