e-ISSN: 2717-7165
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Halil AKINCI
Kapak Resmi
 

Hakkında

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi (Turk J Remote Sens GIS), hem Uzaktan Algılama (UA) hem de Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayan yüksek kaliteli, açık erişimli ve hakemli bir araştırma dergisidir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, başka bir dergiye gönderilmemiş ve yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekmektedir. Dergi, İngilizce ve Türkçe makaleleri kabul etmekte ve yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında sadece online olarak yayınlanmaktadır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen tüm makaleler öncelikle editör kurulu tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunması halinde editör kurulu tarafından seçilen en az iki akademik hakem tarafından incelenmektedir. Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi'nde çift taraflı kör hakemlik uygulanmakta, yani hakemlerin ve yazarların kimlikleri gizlenmekte ve hakemlik süreci boyunca bu gizlilik uygulanmaktadır. Derginin konu ve kapsamı dışında kalan veya yazar kılavuzunda belirtilen formatta hazırlanmayan makalelerin hakemlik süreci başlatılamaz.

Makale İşlem Ücretleri


Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi herhangi bir başvuru veya işlem ücreti talep etmemektedir.

2024 - Cilt: 5 Sayı: 1

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.