İletişim Bilgileri

Editör

Halil AKINCI
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
halil.akinci@artvin.edu.tr

Editör Yardımcısı

Mustafa Zeybek
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
mzeybek@artvin.edu.tr

Teknik İletişim

Volkan YILMAZ
ARTVIN CORUH UNIVERSITY
volkanyilmaz@artvin.edu.tr

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.