Açık Erişim Bildirimi

Open Access logo PLoS white

Açık Erişim Bildirimi: Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), tamamıyla "açık erişimli" bir dergidir. Bu durum, tüm orijinal araştırma makaleleri ile derlemelerin internet üzerinden yayımlandığı andan itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz olduğu anlamına gelmektedir.


Turkish Journal of Remote Sensing and GIS, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) "Açık Erişim" politikasını ve tanımını ilke olarak kabul etmektedir. Buna göre, hakem değerlendirmesinden geçerek dergide yayınlanan her makale, İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilirdir.

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.