Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Halil AKINCI, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye. halil.akinci@artvin.edu.tr

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Volkan YILMAZ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye. volkanyilmaz.jdz@ktu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ZEYBEK, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye. mzeybek@selcuk.edu.tr


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye. ayavuzozalp@artvin.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye. ccomert@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, Istanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. seker@itu.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Türkiye. iobildirici@ktun.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. mturker@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR, Ankara Üniversitesi, Ankara. Türkiye. ogungor@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Sedat DOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Türkiye. sedatdo@omu.edu.tr

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ali Melih BAŞARANER, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. mbasaran@yildiz.edu.tr


Prof. Dr. Arzu ÇÖLTEKİN, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. arzu.coltekin@fhnw.ch


Prof. Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye. arzu.erener@kocaeli.edu.tr


Prof. Dr. Bülent BAYRAM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. bayram@yildiz.edu.tr


Prof. Dr. Çetin CÖMERT, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye. ccomert@ktu.edu.tr


Prof. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. goksel@itu.edu.tr


Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. seker@itu.edu.tr


Prof. Dr. Fevzi KARSLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye. fkarsli@ktu.edu.tr


Prof. Dr. Füsun Balık ŞANLI, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. fbalik@yildiz.edu.tr


Prof. Dr. İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Türkiye. iobildirici@ktun.edu.tr


Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi, Türkiye. ismail.karas@karabuk.edu.tr


Prof. Dr. Mehmet ALKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. alkan@yildiz.edu.tr


Prof. Dr. Mehmet Devrim AKÇA, Işık Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. akca@isikun.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa TÜRKER, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. mturker@hacettepe.edu.tr


Prof. Dr. Nesibe Necla ULUĞTEKİN, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. ulugtek@itu.edu.tr


Prof. Dr. Oğuz GÜNGÖR, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. ogungor@ankara.edu.tr


Prof. Dr. Süleyman Savaş DURDURAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye. ssdurduran@erbakan.edu.tr


Prof. Dr. Tarık TÜRK, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye. tturk@cumhuriyet.edu.tr


Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze, Kocaeli, Türkiye. sefercik@gtu.edu.tr


Doç. Dr. Ahmet Özgür DOĞRU, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. ozgur.dogru@itu.edu.tr


Doç. Dr. Caner GÜNEY, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. guneycan@itu.edu.tr

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye. dozturk@omu.edu.tr


Doç. Dr. İsmail Ercüment AYAZLI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye. eayazli@cumhuriyet.edu.tr


Doç. Dr. Mehmet Ali YÜCEL, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye. aliyucel@comu.edu.tr


Doç. Dr. Nusret DEMİR, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. nusretdemir@akdeniz.edu.tr


Doç. Dr. Krzysztof STERENCZAK, Instytut Badawczy Leśnictwa, Poland. K.Sterenczak@ibles.waw.pl


Doç. Dr. Özlem AKAR, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan, Türkiye. oakar@erzincan.edu.tr


Doç.Dr. Saygın ABDİKAN, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. sayginabdikan@hacettepe.edu.tr


Doç. Dr. Sultan KOCAMAN GÖKÇEOĞLU, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye. sultankocaman@hacettepe.edu.tr


Doç. Dr. Uğur ALGANCI, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. alganci@itu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye. deniztanulutas@ktu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye. etunc@ktu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye. gispir@ktu.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye. htbostanci@gumushane.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Resul ÇÖMERT, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye. rcomert@gumushane.edu.tr


Dr. Abdulla M. AL-RAWABDEH, Yarmouk University, Irbid, Jordan. abd_rawabdeh@yu.edu.jo


Dr. Aikaterini KARAGIANNI, Aristotle University of Thessaloniki, Greece. aikateck@civil.auth.gr


Dr. Davod POREH, University of Napoli Federico II, Napoli, Italy. davod.poreh@unina.it


Dr. Manohar YADAV, Motilal Nehru National Institute of Technology (MNNIT) Allahabad Prayagraj, INDIA. ssmyadav@mnnit.ac.in


Dr. Mohammed DABBOOR, Environment and Climate Change Canada. Mohammed.Dabboor@canada.ca


Dr. Mustafa ÜSTÜNER, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye. mustuner@artvin.edu.tr


Dr. Serkan URAL, ETH Zurich- Computational Physics, Switzerland. sural@phys.ethz.ch


Dr. Yasemin KUZU SINRAM, Hexagon Geospatial Ltd. USA. yasemin.sinram@hexagon.com

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Volkan YILMAZ, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Turkey. volkanyilmaz.jdz@ktu.edu.tr

Mizanpaj

Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye. stemucin@artvin.edu.tr

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.