Amaç ve Kapsam

Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili tüm konularda orijinal araştırma makaleleri ve derlemeler yayınlayan yüksek kaliteli açık erişimli hakemli bir araştırma dergidir.


Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi’nin temel amacı; uzaktan algılama ve CBS ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

Derginin kapsadığı konular şunlardır:


 •          Uzaktan algılama teorisi ve uygulamaları,
 •          Görüntü işleme,
 •          İnsansız hava aracı uygulamaları,
 •          Nokta bulutu işleme,
 •         LIDAR veri işleme,
 •          Uzaktan algılanmış görüntülerin füzyonu,
 •          Değişim analizi,
 •          Sayısal fotogrametri,
 •         Yakın mesafe uzaktan algılama,
 •         Gezegensel ve dünya dışı uzaktan algılama,
 •          Yapay Açıklıklı Radar (SAR) interferometrisi,
 •         SAR görüntü analizi,
 •          Görüntü iyileştirme,
 •          Makine öğrenmesi uygulamaları,
 •          Örüntü tanıma,
 •          Hiperspektral veri analizi,
 •          Görüntü sınıflandırma algoritmaları,
 •          Görüntü bölütleme,
 •          Detay çıkarımı,
 •          Uzaktan Algılama ve CBS entegrasyonu,
 •         Uzaktan algılama ve CBS eğitimi,
 •         Uzaktan algılama ve CBS yazılımı geliştirme,
 •         Uzaktan algılama ve CBS'de hesaplamalı geometri,
 •         Bilgisayarlı görü,
 •          Veri toplama,
 •          Veri yapıları ve algoritmalar,
 •          Zamansal veri tabanları,
 •          Konumsal analiz, veri madenciliği ve karar destek sistemleri,
 •          Gerçek ve sanal ortamlarda görselleştirme teorisi ve teknolojisi,
 •          Kartografya, genelleştirme ve çoklu temsil,
 •          Mekansal bilgi bilimi,
 •         Sivil bilim ve mekansal bilgi teknolojileri,
 •          Konum tabanlı hizmetler,
 •          Veri kalitesi, konumsal verilerde belirsizlik yönetimi,
 •          3B analiz ve haritalama,
 •          Konumsal veri altyapıları,
 •          Birlikte işlerlik, açık veri, bağlantılı veri,
 •          Uzaktan Algılama ve CBS uygulamaları.


Yayımlanma Ayları
Mart Eylül

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.