İntihal Belirleme

Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi) Crossref üyesidir, bu nedenle yayımlanması talebiyle dergiye gönderilen makalelerin ön değerlendirme sürecinde iThenticate yazılımı ile benzerlik oranları belirlenmektedir. Bu süreç sırasında iThenticate, kelime sayımı ve makalede yer alan bölüm, açıklama ve ifadelerin diğer bilimsel dokümanlardaki benzerliklerin işaretlendiği bir benzerlik raporu sağlamaktadır. Yüksek benzerlik oranı durumunda, bir makalenin reddedilmesine veya rapordaki yüksek benzerlik oranının kabul edilebilir sınıra (azami %20) çekilmesi için sorumlu yazara geri gönderilmesine karar verme hakkı editöre aittir.

Creative Commons License
Turkish Journal of Remote Sensing and GIS (Türk Uzaktan Algılama ve CBS Dergisi), Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.