e-ISSN: 2687-5071
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Cilt:6 Sayı:1 için yayın kontenjanı dolmuştur. Süreçteki ve gelecek yayınlar Cilt:6 Sayı:2'de yayınlanacaktır.
Yayın gönderen tüm yazarlara teşekkürlerimizi sunarız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisinde fen ve mühendislik alanında özgün deneysel ve teorik ilerlemeleri konu alan analitik ve nümerik çözümleri içeren araştırma makaleleri, derlemeler, teknik not ve bilimsel nitelikli editöre mektuplar yayınlanır.

Dergi Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazarlara aittir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Telif Hakkı Devir Formu tüm yazarlarca imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.

Dergiye gönderilen makaleler, öncelikle Dergi Yayın Kurulu tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından ön incelemeye tabii tutulur. Dergi Yayın Kurulu, yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı veya yazım kurallarına uygun hazırlanmayan makaleleri hakemlere göndermeden red kararı verme hakkına sahiptir. Değerlendirmeye alınabilecek olan makaleler, incelenmek üzere iki ayrı hakeme gönderilir. Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir.

2023 - Cilt: 5 Sayı: 2

KMUJENS’nde yayınlanan makaleler Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmıştır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı yasaktır. Dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece kullanılabilir.