Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 169 - 176 2019-12-24

Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi
Drought Assessment Of Turkey Based On The Provinces

İlknur CEBECİ [1] , Oğuz DEMİRKIRAN [2] , Orhan DOĞAN [3] , Kevser KARAGÖZ SEZER [4] , Ödül ÖZTÜRK [5] , Fatma ELBAŞI [6]


İklim değişikliğinin ülkemizde ne gibi sonuçlar doğurduğunun ve gelecekte ne gibi sonuçları olacağının bilinmesi bütün sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de son derece önemlidir. Kurak dönemlerin belirlenmesi; tarımsal uygulamalar, sulama zamanının planlanması ile çölleşme ve erozyonla mücadele gibi konularda yapılacak çalışmalarda oldukça yararlı olacaktır. Ayrıca bir bölgede kuraklık periyodunun belirlenmesi o bölgede yaşanacak olası kuraklık riskine karşı önceden tedbir alınması açısından yarar sağlayacaktır. Bu amaçla yapılan bu çalışmada Türkiye geneli 81 ildeki meteoroloji istasyonlarına ait ortalama olarak aylık toplam yağış miktarları ve aylık ortalama sıcaklık verileri kullanılarak Bagnouls-Gaussen kuraklık indisleri hesaplanmış, illere göre kurak dönemler belirlenmiş ve il bazında Türkiye kuraklık haritası hazırlanmıştır. Elde edilen verilerle son 15 yıldaki değişim belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre son 15 yılda ülkemizde nemli alan %0.01 ve kurak alanlar %1.79 oranında azalma gösterirken yarı nemli alanlarda %1.25 ve çok kurak alanlarda %0.56 oranında artış olmuştur. Kuzeyden güneye doğru kuraklık artış gösterirken; Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinin bir bölümü ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok kurak, Trakya’nın bir bölümü ile Karadeniz kıyıları ise yarı nemli sınıfta yer almıştır. Nemli sınıf sadece Karadeniz kıyılarında yer alırken iç bölgeler kurak özellik göstermiştir.

It is very important in the agriculture sector as well as in all the sectors that the climate change

is the result of what happens in our country and what the consequences will be in the future.

Determination of arid periods will be very useful in the work to be done on issues such as agricultural

practices, planning of irrigation time and struggle with desertification and erosion. In addition, the

determination of a drought period in a region will benefit from precautionary measures against

possible drought risk in that region. In this study, Bagnouls-Gaussen drought indices were calculated

by using average total monthly precipitation amounts and average monthly temperature data of 81

meteorological stations in Turkey, and drought periods were determined according to the provinces

and province based drought map was prepared. It was tried to be determined changes in the last

15 years using the result data. According to this, during the last 15 years in our country, the humid area decreased by 0.01% and the dry areas by 1.79%, while it increased by 1.25% in semihumid

areas and by 0.56% in very dry areas. From north to south the drought is increasing; some of the

Aegean, Mediterranean and Eastern Anatolian Regions and Southeastern Anatolia Region are very

arid, some of Trakya and the Black Sea are in semi-humid class. Interior regions were arid when the

humid class was located only on the Black Sea shores.

  • Cebeci İ, Öztürk F, Sarısamur F, Cebel H (2013). Güvenç Havzası aşındırıcı güç indisleri ve kurak dönemlerin belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 2 (1): 15-22. Doğan O, Denli Ö (1999). Türkiye’nin yağış-kuraklıkerozyon indisleri ve kurak dönemleri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 209. Doğan O, Özel ME, Küçükçakar N, Yıldırım H (1999). Dalamam Havzası erozyon haritalama pilot projesi. TEMA, TÜBİTAK-MAM ve Köy Hizmetleri Ankara Araştırma Enstitüsü Ortak Projesi, İstanbul. MGM (2017a). Erişim: https://www.mgm.gov.tr/. MGM (2017b). 2016 Yılı iklim değerlendirmesi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Erişim: https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/ yillikiklim/2016-iklim-raporu.pdf. Öztürk K (2002). Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1): 47-65. World Bank (2016). High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy. Washington, D.C.:World Bank Group. Erişim: http://documents.worldbank.org/curated/en/862571468196731247/High-and-dry-climate-changewater-and-the-conomy.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8103-2933
Yazar: İlknur CEBECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Ülke: Turkey


Yazar: Oğuz DEMİRKIRAN
Kurum: ANKARA TOPRAK, GUBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Orhan DOĞAN
Kurum: AKTİF EMEKLİLER DERNEĞİ
Ülke: Turkey


Yazar: Kevser KARAGÖZ SEZER
Kurum: ANKARA TOPRAK, GUBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Ödül ÖZTÜRK
Kurum: ANKARA TOPRAK, GUBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatma ELBAŞI
Kurum: ANKARA TOPRAK, GUBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu655613, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {}, pages = {169 - 176}, doi = {10.21657/topraksu.655613}, title = {Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Cebeci, İlknur and Demirkıran, Oğuz and Doğan, Orhan and Karagöz Sezer, Kevser and Öztürk, Ödül and Elbaşı, Fatma} }
APA Cebeci, İ , Demirkıran, O , Doğan, O , Karagöz Sezer, K , Öztürk, Ö , Elbaşı, F . (2019). Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi . Toprak Su Dergisi , Özel Sayı , 169-176 . DOI: 10.21657/topraksu.655613
MLA Cebeci, İ , Demirkıran, O , Doğan, O , Karagöz Sezer, K , Öztürk, Ö , Elbaşı, F . "Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi" . Toprak Su Dergisi (2019 ): 169-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/50450/655613>
Chicago Cebeci, İ , Demirkıran, O , Doğan, O , Karagöz Sezer, K , Öztürk, Ö , Elbaşı, F . "Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi". Toprak Su Dergisi (2019 ): 169-176
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi AU - İlknur Cebeci , Oğuz Demirkıran , Orhan Doğan , Kevser Karagöz Sezer , Ödül Öztürk , Fatma Elbaşı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21657/topraksu.655613 DO - 10.21657/topraksu.655613 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 176 VL - IS - SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.655613 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.655613 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi %A İlknur Cebeci , Oğuz Demirkıran , Orhan Doğan , Kevser Karagöz Sezer , Ödül Öztürk , Fatma Elbaşı %T Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi %D 2019 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V %N %R doi: 10.21657/topraksu.655613 %U 10.21657/topraksu.655613
ISNAD Cebeci, İlknur , Demirkıran, Oğuz , Doğan, Orhan , Karagöz Sezer, Kevser , Öztürk, Ödül , Elbaşı, Fatma . "Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi". Toprak Su Dergisi / (Aralık 2019): 169-176 . https://doi.org/10.21657/topraksu.655613
AMA Cebeci İ , Demirkıran O , Doğan O , Karagöz Sezer K , Öztürk Ö , Elbaşı F . Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi. TSD. 2019; 169-176.
Vancouver Cebeci İ , Demirkıran O , Doğan O , Karagöz Sezer K , Öztürk Ö , Elbaşı F . Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi. Toprak Su Dergisi. 2019; 169-176.
IEEE İ. Cebeci , O. Demirkıran , O. Doğan , K. Karagöz Sezer , Ö. Öztürk ve F. Elbaşı , "Türkiye’nin İller Bazında Kuraklık Değerlendirmesi", Toprak Su Dergisi, ss. 169-176, Ara. 2019, doi:10.21657/topraksu.655613