Yıl 2021, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 78 - 87 2021-03-30

Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0
Use of Digital Technologies in Turkish Agriculture and Agriculture-Food Chain Agriculture 4.0

Bekir PAKDEMİRLİ [1] , Nevzat BİRİŞİK [2] , İhsan ASLAN [3] , Bülent SÖNMEZ [4] , Mustafa GEZİCİ [5]


İnsanoğlunun en içgüdüsel ihtiyacı gıdadır. Günümüzde 7 milyardan fazla insan için gıda güvenliğini sağlamak hiç kolay değildir. Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre 2050 yılında Dünya nüfusu 9 milyarı aşacaktır. Bu nedenle tarımsal işlemlerin verimliliğini artırmak için birçok analitik araç kullanarak arazideki değişkenlikleri yönetmek ve birim alandan yüksek verim elde etmek bir gerekliliktir. Dijital teknolojileri kullanarak uluslararası ve yerel pazar taleplerini takip etmek, küresel rekabetçi bir üretime kavuşarak GSYİH'ye önemli ölçüde katkıda bulunulabilir. Tarım sektörü, üretim, gıda güvenliği ve beslenme, değişen iklim koşulları, çevresel bozulma, kara deniz biyoçeşitliliğinin kaybı ve uluslararası tarımsal emtia piyasalarının fiyat dalgalanması ile ilgili sayısız zorlukla karşı karşıya kalsa da, modern teknolojilerin, tarımda kullanımının yaygınlaşması tarımı bilgi odaklı hale getirmiştir. Dolayısıyla tarım sektöründe dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak ve desteklemek son derece önemlidir. Bu nedenle, doğru ve ilgili bilginin doğru zamanda (kullanıcı dostu), uygun formatta ve en uygun iletişim aracının kullanılmasıyla sunulması çok önemlidir, böylece iletilen bilgiler, insanların geçim kaynakları üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Bu çalışma ile Tarım ve Gıda sektöründe dijital teknoloji kullanımında mevcut durum, sorunlar ve olası çözüm önerilerin Ar-Ge açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. 

The most instinctive need of man is food. For more than 7 billion people today, ensuring food safety is not easy. According to United Nations estimates, the world population will exceed 9 billion in 2050. Therefore, it is a necessity to manage variability in the land and obtain high efficiency from the unit area by using many analytical tools to improve the efficiency of agricultural processes. Following international and local market demands using digital technologies can contribute significantly to GDP by getting global competitive production. Despite facing numerous challenges related to the agricultural sector, production, food security and nutrition, changing climatic conditions, environmental degradation, the loss of land and sea biodiversity and the price volatility of international agricultural commodity markets, the increment of modern technologies in agriculture has made agriculture knowledge-oriented. Therefore, it is highly important to promote and support digitalization in the agricultural sector. It is also very important that accurate and relevant information is presented at the right time (user-friendly), in the appropriate format and with the use of the most appropriate means of communication, so that the dissemination of knowledge and information will have an impact on people's livelihoods. With this study, it is aimed to evaluate the current situation, problems and possible solution proposals in the use of digital technology in the Agriculture and Food sector in terms of R&D. 
  • Aksoy AR (2003). Hayvan ıslahı ders notları, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kars 2003
  • Anonim, https://www.iotforall.com/smart-farming-futureof-agriculture
  • Anonim (2018). Türk Tarımının global entegrasyonu ve tarım 4.0 projesi sonuç raporu. İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
  • Anonim (2020). https://www.oaibftp.com/arge3/tarmak-etk-rap.pdf
  • Anonim (2020). Tarmakbir Sektör Raporu, Tarım ve Makina Sanayi Etkileşim Raporu.
  • Anonim https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
  • Anonim (2020). https://www.taider.org.tr/images/belgeler/kuresel_rekabet_gucunun_ anahtari_arge_ve_inovasyon.pdf
  • Birişik N (2019). Küresel ve ulusal ölçekte tarım ve gıda politikaları “Gerçekler, sorunlar ve çözüm önerileri” Memur-Sen Konfederasyonu Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Yayınları, ISBN 978-605-85250-2-3. 303 s.
  • FAO (2020). www.fao.org
  • Kılıç S, Alkan RM (2018). 4. Sanayi devrimi endüstri 4.0:Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2 (3): 29- 49.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bekir PAKDEMİRLİ
Kurum: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Nevzat BİRİŞİK
Kurum: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Yazar: İhsan ASLAN
Kurum: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Yazar: Bülent SÖNMEZ
Kurum: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa GEZİCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { topraksu898774, journal = {Toprak Su Dergisi}, issn = {2146-7072}, eissn = {2148-5534}, address = {}, publisher = {Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {78 - 87}, doi = {10.21657/topraksu.898774}, title = {Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0}, key = {cite}, author = {Pakdemirli, Bekir and Birişik, Nevzat and Aslan, İhsan and Sönmez, Bülent and Gezici, Mustafa} }
APA Pakdemirli, B , Birişik, N , Aslan, İ , Sönmez, B , Gezici, M . (2021). Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0 . Toprak Su Dergisi , 10 (1) , 78-87 . DOI: 10.21657/topraksu.898774
MLA Pakdemirli, B , Birişik, N , Aslan, İ , Sönmez, B , Gezici, M . "Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0" . Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 78-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/topraksu/issue/57793/898774>
Chicago Pakdemirli, B , Birişik, N , Aslan, İ , Sönmez, B , Gezici, M . "Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0". Toprak Su Dergisi 10 (2021 ): 78-87
RIS TY - JOUR T1 - Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0 AU - Bekir Pakdemirli , Nevzat Birişik , İhsan Aslan , Bülent Sönmez , Mustafa Gezici Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21657/topraksu.898774 DO - 10.21657/topraksu.898774 T2 - Toprak Su Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 87 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7072-2148-5534 M3 - doi: 10.21657/topraksu.898774 UR - https://doi.org/10.21657/topraksu.898774 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Toprak Su Dergisi Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0 %A Bekir Pakdemirli , Nevzat Birişik , İhsan Aslan , Bülent Sönmez , Mustafa Gezici %T Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0 %D 2021 %J Toprak Su Dergisi %P 2146-7072-2148-5534 %V 10 %N 1 %R doi: 10.21657/topraksu.898774 %U 10.21657/topraksu.898774
ISNAD Pakdemirli, Bekir , Birişik, Nevzat , Aslan, İhsan , Sönmez, Bülent , Gezici, Mustafa . "Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0". Toprak Su Dergisi 10 / 1 (Mart 2021): 78-87 . https://doi.org/10.21657/topraksu.898774
AMA Pakdemirli B , Birişik N , Aslan İ , Sönmez B , Gezici M . Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0. TSD. 2021; 10(1): 78-87.
Vancouver Pakdemirli B , Birişik N , Aslan İ , Sönmez B , Gezici M . Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0. Toprak Su Dergisi. 2021; 10(1): 78-87.
IEEE B. Pakdemirli , N. Birişik , İ. Aslan , B. Sönmez ve M. Gezici , "Türk Tarımında Dijital Teknolojilerin Kullanımı ve Tarım-Gıda Zincirinde Tarım 4.0", Toprak Su Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 78-87, Mar. 2021, doi:10.21657/topraksu.898774